[ M.Ertuğrul İncekul] Hizmet’in ahlâk problemi var mı?

Hizmet Hareketi bir değerler bütünüdür, bir düşünce disiplinidir. Evrensel etik değerler olarak kabul edilen ahlaki ilkeleri kabul eder, kurucusu Fethullah Gülen Hocaefendi de tasdik eder

SHABER3.COM

M.ERTUĞRUL İNCEKUL

Hizmet Hareketi bir değerler bütünüdür, bir düşünce disiplinidir. Evrensel etik değerler olarak kabul edilen ahlaki ilkeleri kabul eder, kurucusu Fethullah Gülen Hocaefendi de tasdik eder. Eğitim, yardımlaşma, çevre hassasiyeti, demokrasi ve insan hakları gibi değerlere önem verir ve bu global değerler üzerine kurulmuştur, bugüne dek bu kapsamda birçok faaliyet yürütmüştür.

Hizmet Hareketi’ne; sadece uzaktan sempati duyanlar olabilir, dost olabilir, bizatihi destekleyen olabilir ya da hayatının gayesi ve yaşam biçimi olarak benimsemiş olabilirler. Bir ideale gönül vermek, gönüllüsü olmak keyfilik şeklinde anlaşılmamalıdır. “Canım isterse sahip çıkarım” demek değildir. Bir ideale, davaya tam gönül vermek; hayatın pahasına elinde olan her şeyinle sahip çıkmayı gerektirir. Hayatını kazanmak için yapılan iş grupları, nafaka yolları  farklı farklı olabilir. 

Gönül verilen idealler, faaliyet ve çalışmalar için bazı istihdamların olması, belli miktarlarda maaşlar bağlanması ise birçok organizasyon, gönüllük hareketi ve sosyal gruplar arasında oldukça yaygın bir uygulamadır. Hayatımızı helal yoldan kazandıktan ve bize ait olmayana el uzatmadıktan sonra bir problem de yoktur zaten. Ama hayatımızı nasıl geçirdiğimiz, nelerle ömrümüzü tükettiğimiz, ne tür faaliyetlerle yaşam sürdürdüğümüz oldukça hayati noktalardır. İnancımızın, etik değerlerimizin önce kendi içimizde yaşanmasından, hayat tarzımız haline gelmesinden sonra da başkalarına ulaştırılmasından ciddi şekilde sorumluyuz ve bu eksende hesaba çekileceğiz.

Hizmet etrafında halkalanan insanların ahlâk problemi var mı, tabii ki var. Tıpkı daha Hz. Peygamber hayatta iken yalancı peygamberin peşinden giden, dinini, inancını, kardeşim dediklerini dünyalık metalara satanlar olduğu gibi,  bu ifritten dönemde de EP olarak herhangi bir baskı altında kalmadan kardeşim dediği insanları satanlar oldu.

Anadolu toplumunun ahlâki, sosyolojik olarak tahlilini yapacak değilim ama yıkılan bunca değerlere, 80 yaşındaki ihtiyarlara veya hamile kadınlara yapılan bunca zulme sessiz kalan sadece cebini ve işkembesini düşünen yığınlara bakmak bir fikir verecektir. Bunca alçalmaya, insanlık dışı muamelelere ağzını açıp yarım cümle ile bile bir tepki vermeyen, veremeyen vicdanı ölüm uykusuna yatmış canlı cenazelere diyecek bir sözüm yok!  Hizmet, Anadolu’dan doğmuştur, içinden çıktığı toplum düşünülecek olursa Hizmet Hareketi neşet ettiği toplumun seviyesinin çok üstünde ahlâklı ve eğitimli bireyler yetiştirmeyi başarmıştır. Hizmet’in dünyanın değişik coğrafyalarında, medeni seviyesi yüksek toplumlarda eğitim, kültür müesseseleri yoluyla kabul görmeleri bunun işaretidir. 

Dikkat edilirse Hizmet Hareketi tüm devlet ceberutluğuna, her türlü kışkırtmaya rağmen şiddete ve silaha başvurmadı. Ama eleştirilere maruz kaldığı yönü ahlâki yönleridir. Yoksa aklı başında kimse Hizmet niye öğrencilere burs verdi? Okul, üniversite, gazete, televizyon açtı? Yardım dernekleri kurdu? Kermesler organize etti? Dil ve Kültür Olimpiyatları düzenledi? demiyor! Hizmet içinde yetişenler niye itirafçı oldu? Niye daha ahlaklı davranamadı? Niye gıybet, dedikodu etti? Niye yalan söyledi? Niye emanete hıyanet etti? Gibi eleştirilerde bulunuyorlar. Kaldı ki Hocaefendi’nin 50 yıldır yaptığı sohbetler, yazdığı yazıları süzseniz imani meseleler kadar ahlâkilik üzerinde de durduğunu görürsünüz. 

Kendini sıfırlayamayan, hep ben türküleri söyleyen bireylerin bulunduğu topluma ve kendine vereceği zararlar, hasedin neler yaptırabileceği, ortak akla danışmadan hareket edenlerin bir müddet sonra kendi heva ve hevesini seslendireceği, doğru ve dürüst yaşamak, erdemli olmak, popülizmin peşinden gidip vefayı yitirmemek, yola beraber çıktığın arkadaşları yüzüstü bırakmamak, ticaretinde dürüst davranmak, borcuna sadık olmak, konumun hakkını vermek gibi yüzlerce ahlâki, etik değerleri hem yaşıyor hem de ısrarla öğretilerine devam ediyor. Bunca zulüm karşısında bile hukuki olarak hakların aranmasını ama hâlâ affetmenin nasıl bir merhamet tezahürü, nebevi bir metot olduğunu anlatıyor, yaşıyor ve nasihat ediyor, bu bile tam bir erdemlilik örneğidir. 

Dolayısıyla Hizmet veya başka hareketler, klüpler, gruplar, cemiyetleri ele alırken insan olan yerde arıza, kusur, bozukluk olabilir, melekler topluluğunu konuşmuyoruz gerçeği unutulmamalıdır diye düşünüyorum. Ama Hizmet, çıkmış olduğu toplumun çok üstünde faziletli, erdemli ve de donanımlı bireyler yetiştirmiştir, yetiştirmeye devam etmektedir. 

<< Önceki Haber [ M.Ertuğrul İncekul] Hizmet’in ahlâk problemi var mı? Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER