135 milyarlık teşviği alacak firmalar açıklandı, yandaşlar dikkat çekti

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve teşvik belgesi dağıtım töreni yapıldı. Bu kapsamda teşvik belgesi almaya hak kazanan 23 yatırım projesinin yatırımlarının toplam tutarı 135 milyar TL olacak.

SHABER3.COM

Toplamda 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken 135 milyar lira bu iş için ayrılmış durumda. Bu rakamla 35 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturulması amaçlanıyor. Dolaylı istihdam beklentisi ise 134 bin kişinin üzerinde… Ancak burada destek sağlanan firmaların büyük çoğunluğunun iktidara yakın bir çizgide olduğu belirtilirken el konularak ucuza Ethem Sancak'a verilen BMC, 4 adet proje teklifiyle dikkati çekiyor.

Teşvik belgesi almaya hak kazanan 19 firma ise şöyle sıralanıyor:
Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 adet proje), CFS, Dow-Aksa, Ekore, Ersan, SASA, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, Tusaş, Oyak-Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş, Tosyalı Holding.

Peki, teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar, hangi hangi konularda desteklenecek?

Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle proje bazlı olarak desteklenecek yatırımlar şöyle:

• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi) 
• Metalürji Yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi vb.)
• Ham Petrol İşleme Rafinerisi
• Petrokimya Ürünleri (Polietilen, Polipropilen, Polimer-Çips, PTA-MEG vb.)
• Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme 
• Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)
• Raylı Sistem Araçları (Hızlı tren, metro vb.)
• Savunma Sanayi Teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı) 
• Motorlu Taşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi) 
• Tarım Teknolojileri Yatırımları (Entegre teknik hayvancılık)

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanıyor. 

Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon dolar tutarındaki, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak destekleniyor.

Paket kapsamında sağlanan destekler ise şöyle listeleniyor:

• Vergisel Destekler ( Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi, Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,) 
• İstihdam Destekleri (10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Nitelikli Personel Desteği) 
• Finansal Destekler (Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği, Sermaye Katkısı, 10 yıla kadar Enerji Desteği) 
• Yatırım Yeri ile ilgili Destekler (Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, Altyapı Desteği)
• Diğer Destekler (Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi) desteklerinden bir veya birden fazlasından yararlanabilecekler.
<< Önceki Haber 135 milyarlık teşviği alacak firmalar açıklandı, yandaşlar... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER