76 barodan ortak açıklama: ‘Elektrik zamları Anayasaya aykırı’

76 ilin barosu yaptıkları ortak açıklamayla son zamanlarda büyük tepkilere neden olan elektrik zamlarının fahiş ve Anayasaya aykırı olduğunu, konunun hukuki takipçisi olacaklarını duyurdu.

SHABER3.COM

76 ilin barosu tarafından yapılan ortak açıklamada, “Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır” denildi. Yapılan ortak açıklamada 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanan elektrik zamlarının fahiş ve Anayasaya aykırı olduğu savunuldu.
 
Açıklama şöyle devam etti;

“HESAPLAMALAR BİLİMSEL VERİ VE ANALİZ İÇERMEKSİZİN HAZIRLANMIŞ”

“EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.

4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir.
 
EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

“ELEKTRİK FATURALARI FAHİŞTİR”

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel görevidir.

Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Biz imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
<< Önceki Haber 76 barodan ortak açıklama: ‘Elektrik zamları Anayasaya... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER