2'nci büyük zam

31 Mart'ta kaybettiği seçimi 23 Haziran'da tekrarlattıran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bu defa 810 bin oy farkı ile ağır bir hezimete uğrayınca mağlubiyetin acısını vatandaştan çıkarmaya kalktı. Çay, şeker, motorin, benzin ve elektrik derken şimdi de amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile seçim sonrası yapılan zamlara bir yenisi eklendi.

Yeni karar ile kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı yüzde 2,5’e yükseldi. Gecikme zammı 9 ay önce yüzde 1,40’dan yüzde 2’ye yükselmişti. Yeni karar ile aylık gecikme zammı 9 ay içinde yüzde 79 artmış oldu.

Resmi gazetede yayımlanan "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar" ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı yüzde 2,5 olarak belirlendi. 

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. 

“Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor: "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur."

ÖNE ÇIKAN HABERLER