Kadınların çalışması aile hayatını etkiliyor

Sosyal yaşamlarına ve problemlerine ilişkin sosyolojik tespitler yapmak amacıyla 400 işçi kadınla anket yapıldı.

Kadınların çalışması aile hayatını etkiliyor

  • Mesai saatleri erkek işçilere göre düzenleniyor
  • Kadınların iş hayatına katılması için ne tür yasal düzenlemeler yapılmalı
  • Kadınların çalışmasının boşanmalara etkisi var mı ?

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çalışan kadınların sosyal yaşamlarına ve problemlerine ilişkin sosyolojik tespitler yapmak amacıyla 400 işçi kadınla anket yapıldı. Ankette çalışan kadınların yüzde 64,25’inin eş ve çocuklarını ihmal ettiğini düşündüğü belirlendi. Araştırma kapsamında görüşleri alınan kadınların yüzde 90’ı yoğun iş temposunun aile içi ilişkilerde sorunlara yol açtığını ifade etti. 

ÇEVRELERİ KADINLARIN ÇALIŞMASINI HOŞ KARŞILAMIYOR

Karaman OSB'de 2012 Mart ve Haziran ayları süresince gerçekleştirilen araştırmada 400 işçi kadınla anket yapıldı ve yüz yüze görüşmelerle araştırma desteklendi. Araştırmaya katılan işçi kadınların çoğunluğu çalışmalarının çevreleri tarafından uygun karşılanmadığını ifade ediyor. Sonuçlara göre çevrelerinin çalışmasını hoş karşılamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 80, kararsızlar yüzde 10, katılmayanların oranı da yüzde 10 olarak gözlemlendi.

İş tanımında toplumda yaygın bir yanlış olarak karşımıza çıkan ‘kadın işi, erkek işi’ gibi ayrımların da incelendiği araştırmada kadınların yüksek oranda cinsiyet ayrımından rahatsız oldukları belirlendi. Cinsiyet ayrımcılığı yaşadığını düşünen kadın işçilerin oranı yüzde 50,75 ve buna katılmadığını belirtenler yüzde 18,75 iken kararsızlar ise yüzde 30,50 olarak saptandı. 

Ankete katılan kadınlara, çalışma hayatının onların sosyal ilişkilerinde zayıflamaya yol açıp açmadığına ilişkin yöneltilen soruya kadınların yüzde 64,25’i çalışma hayatının sosyal ilişkileri zayıflattığına katıldığını belirtirken bu görüşe katılmadığını belirtenlerin oranı yüzde 23,75, kararsızlar ise yüzde 12 olarak tespit edildi. 

YOĞUN İŞ TEMPOSU AİLE İÇİ İLİŞKİLERDE SORUNLARA YOL AÇIYOR

Araştırmadaki önemli parametrelerden birini de çalışan kadın-çocuk ilişkisi oluşturuyor. Konuyla ilgili çıkan sonuçlara göre çalışan kadınların yüzde 64,25’inin eş ve çocuklarını ihmal ettiğini düşündüğü belirlendi. Araştırma kapsamında görüşleri alınan kadınların yüzde 90’ı yoğun iş temposunun aile içi ilişkilerde sorunlara yol açtığını ifade ediyor. Ankette ayrıca, çalışan ve kariyer yapan kadınların çoğunun ya evlenmemiş ya da boşanmış olmaları dikkat çekiyor. Ankete katılan kadın işçilerin yüzde 27,25’i boşanmış, yüzde 45,75’i bekâr, evlilerin oranı ise yüzde 27’yi gösteriyor. Araştırmada kadınların çalışmalarının onların boşanmalarına etki eden bir unsur olup olmadığı sorusuna ise yüzde 48,5’i evet yanıtını veriyor. 

ÇOCUK, ÇALIŞAN KADINLARIN EN HASSAS KONUSU

Yrd. Doç. Dr. İsmail Güllü anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, sosyal hayatı düzenleyici girişimlerde bulunulması gerekliliğine değinerek, “Mesai saatleri, erkek işçilere uygun olarak düzenleniyor. Aileleri ve çocukları nedeniyle kadın işçilere uygun düzenlemeler yapılmalıdır.” şeklinde konuştu. Yrd. Doç. Dr. Güllü, aile danışmanlığı mekanizmasının çalışan kadınlar için daha sistemli olarak ele alınması gerektiğini belirterek, çocuk konusunun ise çalışan kadınların en hassas ve yoğunlukla üzerinde durduğu konuların başında geldiğini kaydetti. Güllü, çocuklu kadınlar için işyerlerinde çocuk yuvaları, bakım evi, okul sonrası etüt merkezleri kurulması ve çalışma saati düzenlemelerinin kadının iş hayatına katılımını artıracağını ifade etti. Güllü, iş yerlerinde yapılacak dinlenme odaları ve emzirme odası gibi uygulamaların ise verimliliği artıracağının altını çizdi. 

<< Önceki Haber Kadınların çalışması aile hayatını etkiliyor Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER