İşte yargı paketi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlayacak. TBMM'nin ilk gündem maddesi içinde af düzenlemesinin de yer alacağı yargı paketi olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yargı paketini bugün muhalefet partileri ile paylaştı. Muhalefet ile yürütülecek müzakerelere göre taslak metne nihai şekli verilecek. Paket ekim ayında TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yargı paketinin taslak metnini müttefiği Milleyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) sundu.

AKP'nin MHP'den sonra yargı paketini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'ye götüreceği belirtiliyor.

HANGİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK?

Yargı paketinde İstinaf Mahkemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Pasaport Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor.

Taslak metne göre, sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak. 

İfade özgürlüğü kapsamında özellikle gazeteciler ve akademisyenler hakkında yapılan soruşturmalar bakımından, terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkraya "hukuka uygunluk sebebi" ilave ediliyor.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 

Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. 

Taslak metinde ifade özgürlüğüne temas edilirken istinafta kesinleşen kararlar bakımından temyiz yolu açılıyor.

İSTİNAFIN BOZMA VE ONAMA YETKİSİ GENİŞLETİLİYOR 

Düzenleme ile davalarla ilgili iddianamenin iadesi müessesesi işler hale getiriliyor. Böylelikle Cumhuriyet savcıları suçun sübutuna doğrudan etki edecek delilleri toplamadan dava açamayacak. 

İstinaf ceza dairelerinin düzelterek onama yetkisi genişletiliyor. İstinaf ceza dairelerinin bozma yetkisi genişletiliyor. 

İstinaf mahkemelerince verilen kesin nitelikteki kararlara yapılan itirazın etkili bir şekilde incelenebilmesi için istinaf ceza başkanlar kuruluna yetki veriliyor. 

İfade özgürlüğüne dair kararlara temyiz yolu açıldığında daha önce bu kapsamda verilen kesin nitelikteki kararlara da temyiz imkânı tanıyan geçiş hükmü düzenleniyor. 

Kesin nitelikteki istinaf kararlarına karşı yapılan itiraza etkili bir mekanizma getirilmekle birlikte daha önce itiraz edilmiş olup da reddedilen kararlar bakımından yeniden bu yolun kullanılmasının engellenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. 

İstinaf mahkemelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile temyize tabi olan kararların birlikte verilmesi durumunda, sirayetin etkisi bakımından temyiz incelemesinin neticesine kadar kesin nitelikteki kararların infazının ertelenebilmesine ilişkin imkân tanınıyor.

TUTUKLULUK SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Taslak metinde tutukluluk sürelerine ilişkin düzenlemeler yer aldı. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutukluluk sürelerinin ayrılmasına ilişkin hedef kapsamında soruşturma aşaması bakımından tutuklulukta geçirilecek süre belirlenmekte. 

Buna göre uzatılmış süreler de dahil olmak üzere toplam sürenin yarısı soruşturma aşamasında geçirilecek.

Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde 9 ayı, Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde 2 yıl 6 ayı, Terör Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde 3 yıl 6 ayı geçemeyecek. 

Çocuklarda tutukluluk süreleri, en fazla yarı oranında uygulanabilecek. 

Tutukluluğun değerlendirilmesi bakımından yeni bir inceleme usulü getirilmekte. Buna göre 3 aydan fazla tutuklu kalan şüpheli soruşturma evresi tamamlanıncaya kadar ağır ceza mahkemesi başkanına yapacağı itiraz ile tutukluluğu hakkında bir karar verilmesini isteyebilecek.

İNTERNET SİTESİNE ERİŞİMİ TOP YEKÜN ENGELLEME YERİNE KADEMELİ MÜEYYİDE

Anayasa Mahkemesi’nin 15/11/2017 tarihli ve 2015 sayılı iptal kararı doğrultusunda, erişimin engellenmesi tedbirine dair ifade özgürlüğü önündeki engeli kaldırmaya yönelik kademeli bir müeyyide uygulanması öngörülüyor. 

Mahkemece, doğrudan site kapatma kararı verilmesi yerine öncelikli olarak URL adresi üzerinden erişimin engellenmesi, bu tedbir yerine getirilemediği takdirde mahkemeden tüm siteye erişimin engellenebilmesinin talep edilmesi imkânı getiriliyor. 

Bu çerçevede içeriğe erişim engellenmesi yapılamadığı veya ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

KHK MAĞDURLARINA PASAPORTLARI İADE EDİLECEK

Yeni paket ile Pasaport Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüs sonrası, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hakkında işlem yapılanlar ile eşlerinin pasaportları iptal edilmişti. 

Yapılacak değişiklik ile hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlar ile infaz edilecek bir cezası olmayanlara pasaportlarının yeniden verilebilmesine imkân sağlanacak. 

Mahkemelerce yurt dışına çıkmaları yasaklananlar hariç, pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilenlere, herhangi bir idari veya adli soruşturma-kovuşturma bulunmaması ile kovuşturmaya yer olmadığı, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşmesi yönünde verilen kararlar doğrultusunda mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere, başvurmaları halinde kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı tarafından pasaport verilebilecek.
 
AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT 

Yeni düzenleme ile 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesi amaçlanıyor. Avukatların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları, İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. 

ÇOCUK İZLEME MERKEZLERİ KURULACAK

Yapılacak düzenleme ile adliyelerde adli görüşme odalarının kurulmasına yasal dayanak oluşturulacak. Adliye dışında (hastaneler bünyesinde) Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk izlem merkezleri kurulmasına yasal dayanak oluşturulacak. 

Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınacak.

CİNSEL SUÇLARDA ÇOCUKLARI UZMANLAR DİNLEYECEK 

Çocuklara cinsel istismar cezalarını düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 103’üncü madde ile mağdur olan çocukların beyanlarının alınma ortamı da yeniden düzenleniyor. 

Buna göre cinsel istismara uğrayan mağdur olan çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde Cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak. 

Mağdur çocuğun beyan ve görüntüleri kayda alınacak. 

Kovuşturma evresinde ise ancak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından mağdur çocuğun beyanının alınması veya başkaca bir işlem yapılmasında zorunluluk bulunması halinde bu işlem, mahkeme veya görevlendireceği naip hakim tarafından bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilecek.

"ŞİDDET" MAĞDURLARININ TEDAVİLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK 

Yapılacak değişiklik ile hiç bir sosyal güvencesi olmayan şiddet suçu mağdurlarının suçtan kaynaklı tedavi giderlerinin tamamının devlet tarafından karşılanması sağlanacak. 

Bu kapsamda yaklaşık 700 bin kişinin olduğu ifade ediliyor. 

Bu kişilerden şiddet suçu mağduru olanların tedavileri devletçe karşılanacak. 

Suç sebebiyle yaralanan veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulan, bu sebeple tedaviye ihtiyaç duyan mağdurlardan genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, tedavi süresince gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalı sayılacak, tedavileri devlet tarafından karşılanacak. 

Türkiye Adalet Akademisi’nin yeniden kurulmasına bağlı olarak hâkim adaylığı mülâkat sınavını yapacak kurulun yapısı, Akademiden de temsilcilerin katılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. 

AKP PAKET İÇİN MUTABAKAT ARAYACAK

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı önceki gün yaptığı açıklamada, "Yargı paketine dair çalışmalarımız bir-iki gün içinde tamamlarız. Akabinde taslak metni muhalefet partilerine sunacağız. Paketin mutabakatla çıkmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

<< Önceki Haber İşte yargı paketi! Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER