[ANALİZ] Göstermelik pazarlık bittiğine göre...

4,7 milyon memur ve 3,5 milyon memur emeklisi olmak üzere 8,2 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren maaş pazarlığında göstermelik pazarlık döneminde mutabakata varılamadı. Maaş zammına Hakem Kurulu karar verecek. Kurul en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar herkes için bağlayıcı olacak. 11 kişiden müteşekkil kurulda hükümetin ağırlığı var. Dolayısıyla kurulun vereceği zam sendikaların kabul etmediği oranlara yakın çıkacak.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Memur sendikaları ile hükümet arasında devam eden pazarlıklarda mutabakata varılamadığı için memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacağına Hakem Kurulu karar verecek. 

Kurul en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak. 11 kişiden müteşekkil kurulda hükümetin ağırlığı var. Dolayısıyla kurulun vereceği zam sendikaların kabul etmediği oranlara yakın çıkacak. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde hükümetin enflasyonun çok altında bir teklifde bulunduğunu ve mutabakata varılamadığını kaydetmişti.

NİHAİ KARARI KURUL VERECEK

"Mutabakatsızlık" tespit tutanağı imzalandı, Hakem Kurulu'na iletildi. Nihai kararı kurul verecek.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, memur konfederasyonları tarafından reddedilmişti.

Hükümet bunun üzerine memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuş, ancak bu teklif de kabul görmemişti.

MEMURLARIN TALEPLERİ

Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

HAKEM KURULU KİMLERDEN TEŞEKKÜL EDİYOR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;

1) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan, başkanvekili, başkan yardımcısı veya daire başkanları arasından bakanlar kurulunca başkan olarak seçilecek bir üye,

2) Kamu İşveren Heyeti Başkanı'nca (Hükümet) Maliye ve Hazine Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Personel Başkanlığı'ndan görevlendirilecek birer üye,

3) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,

4) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından bakanlar kurulunca seçilecek bir üye,

5) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

olmak üzere 11 üyeden teşekkül edilir.

KURULDA HÜKÜMETİN DEDİĞİ OLUYOR

Görüldüğü üzere kurul üyesi 11 kişiden 6 üye hükümet tarafından seçilirken, 5 üye sendikalar tarafından seçilmektedir. 

Ayrıca oyların eşit olması durumunda verdiği oy iki oy yerine geçen kurulun başkanı da yine hükümet tarafından seçilmektedir. 

Dolayısıyla memur ve memur emeklisi için Hakem Kurulu'ndan çıkacak maaş zammı hükumetin tekliflerine daha yakın olacak.

Hakem Kurulunun Başkan ve diğer üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce belirlenmektedir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı ve her bir üyesi için aynı usul ve esaslar çerçevesinde birer yedek üye görevlendirilir.
<< Önceki Haber [ANALİZ] Göstermelik pazarlık bittiğine göre... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER