Anayasa Mahkemesi’nden Erol Evcil kararı

Örgüt kurma, para aklama ve dolandırıcılık suçlarından hapse atılan Erol Evcil, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, yeniden yargılama kararı çıkarmıştı. Yerel mahkeme tahliye kararı vermeyince Evcil yeniden Yüksek Mahkeme'nin kapısını çaldı ancak bu defa istediğini alamadı. Evcil süreç devam ederken geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, Nesim Malki cinayeti başta olmak üzere geçmişte ismi birçok suça karışan işadamı Erol Evcil‘in bireysel başvurusunu karara bağladı.

Resmi kayıtlarda Erol Eşrefoğlu olarak görülen Erol Evcil’le ilgili Anayasa Mahkemesi süreci 2015 yılında başladı:

Evcil hakkında kesinleşen mahkûmiyet hükümleri üzerine 2015 yılında Anayasa Mahkemesi’ne ilk bireysel başvurusunu yaptı.

Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirmede yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Ancak mahkeme, hapis cezasının infazının durdurulması talebini reddetti. Bunun üzerine Evcil Anayasa Mahkemesi’ne ikinci defa bireysel başvuruda bulundu.

TEMEL MESELE KİŞİ HÜRRİYETİ

Yüksek Mahkeme, yaptığı değerlendirmede, “Olayda çözümlenmesi gereken temel mesele, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir ihlal kararı üzerine yenilenen yargılamada infazın durdurulmamasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal edip etmediğidir” vurgusu yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nin Erol Evcil kararında şu tespitlere yer verildi:

Somut olayda Anayasa Mahkemesi, önceki kararda tespit ettiği ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin başvurucunun yargılandığı mahkemeye gönderilmesine hükmetmiştir.
Ancak söz konusu ihlal kararında yeniden yargılamaya hükmedilmesinin ötesinde giderime ilişkin olarak yapılması zorunlu başkaca bir hususa yer verilmemiştir.
Bu nedenle ihlal kararında hükmün ortadan kaldırılmasına karar verilmediği dikkate alındığında somut olayda yapılan yeniden yargılama sırasında infazın ertelenmesi hususunun derece mahkemelerinin takdirinde olduğu kabul edilmelidir.
Anayasa Mahkemesince verilen gerekçeli karar hakkının ihlaline ilişkin karar, başvurucunun mahkûmiyete bağlı tutulması ile mahkûmiyet arasındaki bağı koparmamaktadır.
Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi kararının verilmesi, başvurucunun tutma hâlinin niteliğini de etkilememektedir. Bu durumda başvurucunun bir suç isnadına bağlı olarak tutuklu olma kapsamında özgürlüğünden yoksun bırakılması söz konusu değildir.
Başvurucu hakkında verilen mahkûmiyet kararının infazının devamına daha önceki kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü temelinde karar verildiği görülmektedir.
“KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ İHLALİ YOK”

Bu anlamda başvurucu hakkında verilen infazın devamı kararı, Anayasa’nın 19. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yetkili mahkemece verilmiş bir mahkûmiyet kararına dayalıdır ve kanuna uygundur.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.
TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

1990’lı yıllarda Nesim Malki cinayetiyle gündeme gelen Erol Evcil 2000’li yıllarda Türkiye’de en çok konuşulan isimler arasındaydı. Evcil, değişik sektörlerde ticari faaliyet gösteren çok sayıda firmanın işletmeciliğini yapan bir iş adamıyken, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2006 yılında hakkında bir soruşturma açıldı. 30.06.2006’da tutuklandı.

2012 yılında örgüt kurma ve yönetme suçundan 4 yıl 2 ay, örgütün faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve 1 milyon 250 bin TL adli para, nitelikli dolandırıcılık suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Hapis cezaları 10 yıl 10 ay olarak içtima edildi. 18 Nisan 2015’te infaz başladı ve koşullu salıverme tarihi 30 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 2020 yılı Nisan ayında yapılan duruşmada, avukatların, “Müvekkilimiz mevcut kronik rahatsızlıklarının, dünya genelinde ve ülkemizde corona virüsü salgınının devam etmekte olmasının nazara alınarak tahliyesini istiyoruz” talebine uyarak tahliye kararı verdi. Evcil serbest bırakıldı.
<< Önceki Haber Anayasa Mahkemesi’nden Erol Evcil kararı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER