ATSO Başkanı Çetin: Eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranı artıyor

ATSO Başkanı Çetin: Eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranı artıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'de TUİK verilerine göre 15-24 yaş arasında ilköğretim ve ortaokul mezunlarında işsizlik oranı yüzde 13'lerde üniversite veya yüksek öğretim mezunlarının da ise bu rakamın yüzde 28'lerde olduğunu söyledi. Çetin, eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranının arttığını, her 3 yüksek öğretim mezunu gençten birisinin işsiz olduğunu belirtti.

Türkiye'de işsizlik her geçen gün artarken buna 'üniversiteli' işsizlerde eklenmeye devam ediyor. Yaşanan bu soruna dikkat çeken ATSO Başkanı Davut Çetin, eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranın da buna bağlı olarak arttığına dikkat çekti. Çetin, 15-24 yaş grubundaki gençlerde eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranının yükselmesi, Türliye'de eğitim ve istihdam arasındaki uyumsuzluğun boyutlarının ortaya çıktığını söyledi. Her 3 yüksek öğretim mezunu gençten birisinin işsiz durumda beklediğini belirten Çetin, "TUİK tarafından açıklanan eğitim düzeyine göre, işsizlik oranlarına baktığımızda, eğitim reformunun ve eğitim-istihdam dengesinin kurulmasının ne kadar acil hale geldiği görünmektedir. Türkiye'de 15-24 yaş arasında ilköğretim, ortaokul mezunlarında işsizlik oranı yüzde 13-14'de kalırken, üniversite veya yüksek öğretim mezunlarının yüzde 28.3'ü işsizdir. Genç lise mezunlarında ise işsizlik oranı yüzde 20 civarındadır." dedi.

697 bin genç üniversite mezunundan 197 binin işsiz olduğunu belirten Çetin, bunun dışında 262 bin mezun da iş yaşamına veya işgücüne girmediğini kaydetti. Bunların da 21 bininin iş bulma ümidi olmadığını, 50 bini iş aramadığı için, diğerleri ev kadınlığı, eğitimin devam etmesi ve ailevi nedenlerden dolayı iş hayatını girmediklerini belirten Çetin, 197 bin işsiz gence en az 71 bin genç daha eklenebileceğini kaydetti.

"AVRUPA'DA EĞİTİMLE İŞSİZLİK AZALIYOR, TÜRKİYE'DE ARTIYOR"

Davut Çetin, üniversite mezunu işsiz genç sorununun AB verilerinde de karşılarına çıktığını ifade etti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 15-24 yaş grubunda Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama işsizlik oranının düşük eğitim düzeyinde yüzde 30, yüksekokul-üniversite düzeyinde ise yüzde 16.5 olduğunu belirten Çetin, "Ülkemizde ise tersi bir eğilimle, düşük eğitim düzeyinde yüzde 14.7 olan işsizlik oranı yüksekokul-üniversite düzeyinde yüzde 28'e çıkmaktadır. Ülkemizde yüksekokul ve üniversite mezunu işsizlerin alan dağılımına bakıldığında da sorunun boyutları daha iyi görünmektedir. En düşük işsizlik oranı sağlık ve güvenlik hizmeti mezunlarındadır. Buna karşılık en yüksek işsizlik oranları gazetecilik, bilgisayar, sanat bölümü mezunlarında görülmektedir. Sosyal bilimler, iş ve yönetim, beşeri bilimlerde toplam olarak 290 bin işsiz bulunmaktadır. Diğer taraftan, bilgisayar mezunu 20 bin kişinin, mühendislik mezunu 58 bin kişinin işsiz olması da verimli üretim ve bilişim teknolojilerine adaptasyon sorunu olduğuna dair güçlü bir işarettir." ifadelerini kullandı.

"MESLEKİ EĞİTİMDE ODALARININ ROLÜ ARTIRILMALI"

Davut Çetin, istihdam ve eğitim-öğretim alanında kapsamlı bir reformun başlatılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Çetin atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı: "Mesleki eğitimde Ticaret ve Sanayi Odalarının rolünü artıracak reform paketi biran önce gündeme alınmalıdır. Mesleki eğitimde, yüksek okul ve üniversite eğitiminde 6 ay ve 1 yıl arasında staj zorunluluğu getirilmelidir. Stajyer istihdamı işletmeler için zorunlu olmalı, ancak ücret yükü, genç istihdam desteği kapsamında kamu tarafından karşılanmalıdır. Meslek okulu ve üniversiteler için mezun istihdamı performans göstergesi olmalıdır. Matematik, yabancı dil, bilgisayar kod yazılımı, girişimcilik, inovasyon eğitiminde ulusal seferberlik ilan edilmeli ve eğiticilerin eğitimi programları başlatılmalıdır." CİHAN
<< Önceki Haber ATSO Başkanı Çetin: Eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER