AYM infaz yasasının iptali talebinin reddi için gerekçeyi açıkladı

Adli suçlara af getiren Eşitlikten uzak yeni infaz yasası değişikliğinin iptali talebiyle açılan davayı reddeden Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi açıklandı.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, İnfaz Yasası olarak bilinen, düşünce suçlarını kapsam dışı bırakarak adli suçların infaz süresini yarıya indiren düzenlemenin iptalini isteyen CHP’nin başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. Kararın gerekçesi bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Gerekçeli kararda düzenlemenin af niteliğinde olduğu iddiası 7’ye karşı 9 üyenin oylarıyla reddedildi. Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin esasıyla ilgili iptal davası hakkında ise henüz karar vermedi.
 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez iptal yönünde oy kullanırken, Başkanvekili Kadir Özkaya üyeler Serdar Özgüldür, Burhan Üstün, Muammer Topal, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş ve Basri Bağcı kanunun iptali talebinin reddini istedi.

9 AYM üyesi,  infaz paketindeki düzenlemelerin af niteliğinde olmadığını, bu nedenle TBMM’de yeterli oyla kabul edilmiş sayılması gerektiğini, düzenlemenin iptal edilemeyeceğini belirtti. Kararda, “Cezanın miktarında ve türünde herhangi bir değişikliğe neden olmayıp sadece çeşitli gerekçelerle cezanın infaz şeklini değiştiren düzenlemelerin özel af olarak nitelendirilmesi mümkün değildir” yorumu yapıldı.
 
HİÇ CEZAEVİNE GİRMEDEN CEZA İNFAZ EDİLMİŞ SAYILIYOR

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da bulunduğu 7 üye ise, düzenleme ile 6 yıl ceza alan birinin bile hiç cezaevine girmeden cezasını çekmiş sayıldığını vurgulayarak, düzenlemenin af niteliğinde olduğunu kaydetti. Zühtü Arslan, karşı oy gerekçesinde, AYM’nin 1999’da çıkarılan ve Rahşan Affı olarak bilinen 2001 yılındaki kararına atıf yaptı. Arslan, “Bazı suçlar yönünden infaz süresinin kısaltılmasından ziyade hiç cezaevinde kalınmadan cezanın infazından bahsedilmesi gerekir. 6 yıl hapse mahkum edilen bir kişi, dava konusu kurallardan önce iki yılını cezaevinde geçirdikten sonra serbest bırakılacaktı. Ancak getirilen kuralla hiç cezaevine girmeden cezası infaz edilmiş sayılıyor. Dava konusu kanunun af niteliğinde bir düzenleme olan geçici 6. maddesi Anayasa’nın 87. maddesi uyarınca TBMM üye tamsayısının beşte üçünün çoğunluğu ile kabul edilmediğinden şekil bakımından Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir” tespiti yaptı.

ÖZEL AF NİTELİĞİNDE

Muhalif üyeler, Anayasa Mahkemesinin 2001’de hiç cezaevine girmeden infazın yapılmış sayılmasının özel af niteliğinde olduğuna karar verdiğini de anımsattı. Bu kararın ve düzenlemenin af niteliğinde olmadığının kabulünün, anayasanın ilgili 87. maddesini işlevsiz ve anlamsız hale getirdiğini vurguladı.

Düzenleme şekil yönünden iptal edilseydi, serbest bırakılan binlerce kişinin yeniden cezaevine konulabilmesi için TBMM’nin yeni bir düzenleme yapması gerekecekti. Ancak AKP ve MHP’nin oyları nitelikli çoğunluğa yeterli olmadığından, muhalefetin de desteğiyle yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelecekti.
<< Önceki Haber AYM infaz yasasının iptali talebinin reddi için gerekçeyi... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER