Beklenen haber geldi! Türkiye'de de satışta

Apple’ın iPhone 6s ve 6s Plus önceki gece saat 12 itibariyle Türkiye’de satışa çıktı.

Beklenen haber geldi! Türkiye'de de satışta

Kul­la­nı­cı­la­rın bir sü­re­dir App­le Sto­re üze­rin­den ön si­pa­riş ve­re­bil­di­ği iP­ho­ne 6s ve 6s Plus ön­ce­ki ge­ce sa­at 12:00 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­tu. Trab­zo­n’­da bir tek­no­lo­ji şir­ke­ti ge­ce vak­ti ci­ha­zı al­ma­ya ge­len­le­re aşu­re de ik­ram et­ti. App­le Sto­re Zor­lu Cen­ter'da­ki ilk müş­te­ri ise Ba­lı­kesi­r’­den En­gin Kah­ra­man ol­du. Ön­ce­ki ak­şam sa­at 18:00’de Ba­lı­ke­sir'den yo­la çı­kıp sa­bah 03:00’da Zor­lu Cen­ter'da sı­ra­ya gi­ren Kah­ra­man iP­ho­ne 6s Plus Gold mo­de­li­ni ter­cih et­ti.

Ya­ğı­şa rağ­men sı­ra

Me­di­a Mar­kt’­ın Bur­sa, İs­tan­bul, İz­mir ve An­ka­ra­’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 30 şu­be­sin­de sa­tı­şa su­nu­lan ci­haz­lar ge­ce sa­at­le­ri­ne ve ya­ğı­şa rağ­men yo­ğun il­gi gör­dü. Şir­ket, sa­tış­ta ay­rı­ca an­laş­ma­lı kre­di kart­la­rı­na tak­sit im­ka­nı ve yi­ne ma­ğa­za­da­ki an­laş­ma­lı ban­ka kö­şe­le­rin­de kre­di fır­sa­tı da su­nu­yor. Ci­haz, al­tın, gü­müş, uzay gri­si ve ye­ni ro­za al­tın me­ta­lik rek­ler­de ta­sar­lan­dı.

Yeni işlemci tabuları yıktı

A9 işlemciden güç alan 6S, 6'ya göre işlemci testlerinde yüzde 70 oranında daha hızlı olduğu görülüyor. TouchID sensörü iki kat daha hızlı çalışan iPhone 6S'te 12 megapiksel iSight dahili kamera bulunuyor. 4K video çekimi de yapabilen iPhone 6S daha iyi odaklama yapabildiği gibi ışığı da daha iyi yansıtıyor. Ön yüzünde 5 MP FaceTime HD kamera bulunan iPhone 6S'in flaşı da iPhone 6'lara göre daha iyi.

Bu dokunmatik başka

Yeni iPhone'ları rakiplerinden farklı kılan en büyük özellik ise 3D Touch sistemi. Bu özellik, sıkça yapılan eylemler için kısayol oluşturuyor ve ilk dokunuşla birlikte önizleme ve dokunmaya devam edildiğinde sizi içeriğe yönlendiriyor. Aslında 3D Touch çoklu dokunmatik özelliğinin ileri bir boyutu. Force Touch olarak da adlandırılan bu teknoloji ile siz ekrana uyguladığınız baskı düzeyinde ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin arkadaşınız size mesaj içerisinde bir link gönderdi. Bu linki açmak yerine önizlemesini görmek istiyorsanız ekrana daha fazla baskı uyguluyorsunuz.

16 GB 6s Plus: 3 bin 499 TL

64 GB 6s Plus: 3 bin 899 TL

128 GB 6s Plus: 4 bin 299 TL

16 GB 6s: 3 bin 99 TL

64 GB 6s: 3 bin 499 TL

128 GB 6s: 3 bin 899 TL

BUGÜN 
<< Önceki Haber Beklenen haber geldi! Türkiye'de de satışta Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER