Berberoğlu'nun avukatından yeni dilekçe

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını tanımadığını belirterek, reddetmişti.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat etti.

Avukat Yiğit Acar, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

İtiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı gereğince yeniden yargılamaya başladığına dair karar alınmasını ve bu kararla birlikte bir temel hak veya özgürlüğü ihlal ettiği Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilen önceki İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/205 Esas 2017/97 Karar sayılı kararı ile 13/10/2020 tarihli ek kararının kaldırılmasını, 6216 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması hükmüne uygun olarak, yeniden yargılamaya hükmolunmasına, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi’nin 20/09/2018 tarih ve 2018/2088 esas, 2018/2728 karar sayılı onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak müvekkilimiz hakkındaki yargılamanın CMK m 223/3-8 uyarınca dosya hakkında ivedi şekilde durma kararına hükmolunmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz." 

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARINI TANIMAYAN ALT MAHKEME

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını tanımadığını belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla ilgili dün bir toplantı yapmış, ancak bir açıklama yapılmamıştı.


<< Önceki Haber Berberoğlu'nun avukatından yeni dilekçe Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER