Bir Entelektüelin Kaleminden: Siyasal İslam’ın Entelektüel Serüveni

İslami ilimler alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ayhan Tekineş’in kaleme aldığı Siyasal İslâm’ın Entelektüel Serüveni isimli kitap Süreyya Kitap’dan çıktı.

Bir Entelektüelin Kaleminden: Siyasal İslam’ın Entelektüel Serüveni

Siyasal İslâm’a dair merak edilen pek çok sorunun cevabı bir kitapta toplanıyor. İslami ilimler alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ayhan Tekineş’in kaleme aldığı Siyasal İslâm’ın Entelektüel Serüveni isimli kitap Süreyya Kitap’dan çıktı. Tekineş, kitabında, konuyla ilgili tarihsel bir perspektif ortaya koyarken, aynı zamanda siyasal İslâm’ın aktüel konumunu da tartışıyor. 

Kitap, “İslamcılık İdeolojisinin Ortaya Çıkışı”, “İslamcılığın Kurucu İdeologları” ve “İslamcılığın Temel Görüşlerine Eleştirel Yaklaşımlar” şeklinde üç bölümden oluşuyor. Siyasal İslam’ın bugünkü konumunu daha iyi anlayabilmek için; nerede, ne zaman ve nasıl doğduğunu iyi anlamaya ihtiyacımız var. Prof. Dr. Ayhan Tekineş’in konuşma üslubunda, köşe yazısı olarak yazıp bir araya getirdiği yazılarından oluşan bu kitap, İslamcılık kavramı üzerine bir başvuru kaynağı niteliğinde.

“Siyasal İslâm, modern bir hareket midir?”, “Siyasal İslâm, Haricilik, selefilik, panislamizm, hilafet hareketleri ve benzeri hareketlerden etkilenmiş midir?”, “Muhammed Esed, Mevdudi ve Seyyid Kutub siyasal İslam’ın temelini mi oluşturuyor?”, “Siyasal İslam, gücünü tepkisellikten mi alır?” gibi soruların cevaplarını bu kitapta bulabilirsiniz.
Kitaptaki yazıların birc¸ogˆunda Tu¨rkiye’deki I·slamcı iktidarın politik uygulamaları kritik edildi. Yazılar her ne kadar gu¨ndemdeki problemler u¨zerine gibi görünse de; konular Siyasal I·slamcı ideolojinin bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ ic¸inde degˆerlendirildigˆinden dolayı ismi “Siyasal I·slam’ın Entelektu¨el Seru¨veni” olarak belirlendi. Ayrıca I·slamcılık kavramını ve I·slam-siyaset ilis¸kisini daha iyi ac¸ıklamak ic¸in kitaba bir giris¸ bo¨lu¨mu¨ eklendi. 


Halen www.tr724.com haber sitesinde köşe yazarı olan Prof. Dr. Ayhan Tekineş kitapta, hem I·slâmcılık’ın teori ile pratigˆi arasındaki uyumunu hem de I·slâmcı ideolojinin uygulanabilirlik imka^nını tartıs¸ıyor. 

Siyaset ile İslâm’ın birleştiği ve ayrıldığı noktaları daha iyi anlayabilmek ve ‘Siyasal İslâm’a kuşbakışı bakabilmek için ihtiyacınız olan her şey bu kitapta.  

Kitabı Satın Almak İçin:


<< Önceki Haber Bir Entelektüelin Kaleminden: Siyasal İslam’ın Entelektüel... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER