Başbakanlık ve kapatılan bakanlıklardan kalan borçları da Saraya kaldı

Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin denetimlerinde, 1 milyar 648 milyon 678 bin TL harcadığı tespit edilen Saray’ın, 705 milyon liraya kaldırılan Başbakanlık ve kapatılan bakanlıklardan kalan ihale borçlar için ödediği belirlendi.

SHABER3.COM

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin denetimlerinde 1 milyar 648 milyon 678 bin TL harcadığı tespit edilen Saray’ın, sadece 943 milyon TL’yi faaliyet raporunda yer vermesinin nedenleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın ödemesini yaptığı ek 705 milyon TL’nin, kaldırılan Başbakanlık ve kapatılan bakanlıklardan kalan ihale borçları, ödemeler ile ödenek üstü harcamalar olduğu öğrenildi.
16 Nisan 2017’de referandum ile yapılan anayasa değişikliği ve 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin faturası Saray’a kaldı. Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin denetimlerinde, Saray’ın 943 milyon 646 bin 861 TL harcadığı belirtilirken, 705 milyonluk harcamasının ayrıntıları faaliyet raporlarında yer almadı. Sayıştay’ın aradaki farka ilişkin bir bulguya raporda yer vermemesi dikkat çekti. 2018 yılı başlangıç ödeneği 845 milyon lira olan Saray’ın, 1 milyar 648 milyon 678 bin TL’ye ulaşan harcamalarının sistem değişikliği nedeniyle olduğu öğrenildi.

Yedek ödenek

Saray’ın kullandığı bütçe ayrıntıları farklı Sayıştay raporlarında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı denetimi raporuna göre, Saray’a başlangıç ödeneğine ek olarak 1 milyar 9 milyon 577 bin TL aktarıldı. Ardından ise ödenekten 135 milyon 876 bin liralık kesintiye gidildi. Bütçesini yıl içinde ikiye katlayan Saray, son 70 milyon liralık kısmı ise harcamadı. Sayıştay’ın “Genel Uygunluk Bildirimi” raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı’na sağlanan ek bütçe “yedek ödenek” başlığı altında yer aldı. 2018’de yedek ödenekten Saray’a 805 milyon TL aktarıldığı raporlandı.

Saray üstlendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından harcanan 1.64 milyar liranın sadece 943 milyonluk kısmı Sayıştay raporunda açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Saray’ın faaliyet tablosunda açıklanmayan 705 milyonluk tutar, yeni hükümet sisteminine geçiş sürecindeki plansızlıktan kaynaklandı. Kapatılan Başbakanlık başta olmak üzere, kapatılan ve birleştirilen diğer bakanlıklar ile kurumların bütçelerine ilişkin devir işlemleri, yeni hükümet sistemine geçişe dair uyum KHK’sinde belirtildiği şekilde yapılamadı. Yılın ilk yarısında faaliyet gösteren kurumların ihale ve işlemlerine ilişkin ödemelerin de Cumhurbaşkanlığı üzerinden tamamlandığı öğrenildi.

Hesap kapatılamadı

Hesapların doğru aktarılamadığı tespiti üzerine Maliye Bakanlığı’nın Sayıştay’a yanıtında, Başbakanlık’ta kurulan tasfiye komisyonunun çalışmalarını 31 Aralık 2018’de bitirerek kapanma sürecini tamamladığı aktarıldı. Ancak bakanlık, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde mülga Başbakanlık birimlerinin bakanlığın hangi birimlerine devredileceği ve bu birimlerin vergi kimlik numaralarının 2019 yılı içerisinde belirlendiği”ni belirterek devir işlemlerinin 2019 Temmuz ayına uzadığını savundu. Sayıştay ise denetim sonucuna ilişkin “Devir işlemlerinin yapılmamış olmasının harcama birimi vergi kimlik numarasının eksikliğine bağlanması makul bir gerekçe değildir. Başbakanlık Merkez Saymanlığı kesin mizan cetvelinde bakiye veren ilgili hesapların devlet hesaplarına alınmasını teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına aktarılarak kapatılması ve mali tabloların sağlıklı bilgi sunmasının sağlanması gerekmektedir” dedi.
<< Önceki Haber Başbakanlık ve kapatılan bakanlıklardan kalan borçları... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER