Danıştay, Saray'dan savunma istedi

Danıştay basın kartı düzenlemesindeki sigortalılık şartının yürütmesini durdurdu. Yönetmeliği yayımlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mahkemeye savunma verecek.

SHABER3.COM

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD), basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında açtığı davanın ilk safhası tamamlandı. 

Danıştay 10’uncu Dairesi tarafından verilen kararda, gazetecilerin basın kartı alabilmesi için şart koşulan “sigortalılık” hükmünün yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

ÇGD'nin "basın meslek örgütlerinin görüşlerine başvurmadan ve gazeteciler danışılmadan hazırlanan yeni basın kartı yönetmeliği" için başvuruyu değerlendiren Danıştay 10’ncu Dairesi, yönetmeliğin “Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları” düzenleyen 6’ncı maddesinin g fırkası kanuna aykırı bulunarak yürürlüğün durdurulmasına karar verildi.

SİGORTA ŞARTI KALDIRILDI

İlgili hüküm, gazetecinin basın kartı alabilmesi için gerekli koşulan diğer şartların yanında “5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması” şartını getiriyordu. 

Danıştay, bu maddeyle yüklenen sorumluluğun gazeteciye değil işverene ait olduğunu belirtti ve kişinin kendi sorumluluğunda olmayan bir durum nedeniyle cezalandırılamayacağı ilkesinden hareketle fıkranın yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu.

DANIŞTAY: KART VERMEMEK GAZETECİLİĞİ ENGELLEMEKTİR

Danıştay kararında, basın kartının gazetecilerin mesleklerini icra edebilmek için gerekli toplantı, etkinlik, basın açıklaması gibi haber kaynaklarına ulaşmalarını sağlayan bir kart olduğu belirtildi. 

Danıştay, hukuki değerlendirmesinde, “Basın kartı verilmeyerek mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği anlaşıldığından” ifadelerini kullanarak, basın kartı verilmemesinin gazetecilik mesleğinin yerine getirilmesini engellediği tespitinde bulundu.

SARAY'DAN SAVUNMA İSTENDİ

ÇGD’nin yürütmenin durdurulması ve yönetmelikteki bazı maddelerin iptali müracaatının akabinde Danıştay, İletişim Başkanlığı’nın savunmasını istedi. 

Savunmanın alınmasının ardından öncelikle acil ve geri dönülemez zarara uğranabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebi karara bağlandı. 

Danıştay 10'uncu Dairesi, adli tatilin ardından ÇGD’nin basın kartı yönetmeliğindeki maddelere iptal talebini de görüşerek karara bağlayacak.


<< Önceki Haber Danıştay, Saray'dan savunma istedi Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER