Dehşete düşüren Kanal İstanbul açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'da geri adım atmayacağını belirtirken, deprem uzmanları İstanbul'un büyük bir felakete sürüklenmesinden endişe ediyor.

SHABER3.COM

Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Prof. Dr. Naci Görür, hükümetin Karadeniz ile Marmara Denizi arasında İstanbul Boğazı'na paralel su yolu (Kanal İstanbul) açma projesine dair endişelerini şahsi Twitter hesabında dile getirdi.

Kanalın heyelan riskini artıracağını, Marmara Denizi'nde oluşturulacak suni adaların deprem açısından risk teşkil edeceğini vurguladı. 

PROF. DR. NACİ GÖRÜR ŞU UYARILARDA BULUNDU:

“1- Projenin ana amacı İstanbul Boğazı'nda gemilere geçiş kolaylığı sağlamak, kazaları önlemek ve gelir sağlamaktır.                              

“2-Güzergâh. Küçükçekmece-Terkos Gölü arasındaki vadi boyunca kazılacaktır. Tek bir geminin geçebileceği genişlik ve derinlikte olacaktır.                                 

“3- Zemin(Jeoloji). Kanal Küçük Çekmece yöresinde Miyosen ve daha genç, görece daha sorunlu zemini (çökelleri) kesecek ve kuzeye gittikçe Eosen-Oligosen yaşlı birimlerin içerisine girecektir. 

Bu zemin yer yer çok sert kireçtaşları ile görece daha yumuşak kiltaşı, silttaşı, kumtaşı ve marnlardan oluşmuştur. Kanalın Karadeniz’e girişi de çürük zeminden ibarettir. Bu kanal kazılırsa şu olumsuzlukların olması kaçınılmazdır:

HAFRİYAT MARMARA DENİZİ'NE DOLDURULACAK

a) Yaklaşık 1-1,5 milyar metreküp malzeme kazılacaktır. Bu malzemenin kazılması yıllarca sürecek, kazıda iş makinaları ve patlayıcı kullanılacak dolayısıyla vadi ve çevresindeki ekosistem, fauna ve flora büyük ölçüde tahrip olacaktır.

b) Bu boyuttaki bir malzemenin herhangi bir yere serilmesi mümkün değildir. Bir ihtimalle Marmara içerisinde adacıklar oluşturulacaktır. Marmara’nın içerisindeki aktif fay sistemi düşünülürse bu iş son derece riskli olacaktır.

c) Kanalın kazılması esnasında zemin özelliklerine göre fazla kayma, heyelan ve göçmeler olacaktır.

d) Deniz seviyesine kadar kazılınca kanal bir drenaj sistemi olarak çalışacak ve kanal çevresindeki yeraltı su rezervuarlarını tahrip edecek ve yörede tuzlanmaya neden olacaktır.

ARADA KALAN BÖLGE ADA HÂLİNE GELECEK

e) Kanal ile Boğaz arasındaki bölge bir ada haline gelecek dolayısıyla tüm ulaşım sistemleri değişecek ve zorlaşacaktır. Özellikle Kanalı üstten geçecek yapılar irtifa, zemin koşulları nedeniyle daha riskli ve maliyetli olacaktır. Bu adanın Trakya’dan ayrılması askeri açıdan da riskli olabilecektir.

f) İstanbul deprem beklemektedir. Beklenen deprem gerçekleşirse Kanalın Marmara ağzı 9-10 büyüklüğünde etkilenebilecektir. Kanal gibi yatay ve düşey harekete sıfır toleranslı bir yapının bu depremden (veya sonrakilerden) ciddi hasarlar görmesi mümkündür.

İSTANBUL İÇİNDE EN AZ 3 MİLYON KİŞİLİK BİR ŞEHİR DAHA

g) Yetkililerin ifadesine göre Kanalın etrafında en az 3 milyonluk bir şehir oluşacaktır. Bu da deprem riskini artıracaktır. Fazla nüfus fazla can ve mal kaybı demektir.

h) Kanal dünyanın en kirli denizlerinden biri olan Karadeniz ile şu anda can çekişmekte olan Marmara’yı birleştirecektir. Orta Avrupa’nın tüm sanayi kirliliği bu vesile ile Marmara’ya dolacaktır.

I) Marmara’nın oşinografik sistemi bozulacak ve bu denizde oksijen tüketimi daha da hızlanacaktır. Bu da yaşam koşullarını daha da zorlaştıracaktır. Görüldüğü gibi böyle bir projenin getirisinden çok götürüsü vardır. 

Kaldı ki milyarlarca dolara mal olacak bu proje yerine ülkenin çok daha elzem olan işleri yapılabilir. Bu günün teknolojisi ile Boğaz’da trafik çok daha güvenli bir şekilde gözetim ve denetim altına alınabilir. Bu hem daha ucuz hem de ülke yararına olur."
<< Önceki Haber Dehşete düşüren Kanal İstanbul açıklaması Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER