Dua kapısını açık tutmaya çalışalım... Afiyet Duası

"Efendimiz (s.a.s)’in bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi dua kapısı ardına kadar açılmış durumda.. Bu durumdan istifade tabii ki bu atmosferden haberli olanlar ve açılan kapıdan içeri girebilenler için söz konusu.."

SHABER3.COM

Hüseyin Yağmur'la Dua Köşesi

Dua kapısını açık tutmaya çalışalım..
Allah’dan afiyet isteyelim..

Sevgili dostlar, bu Ramazan’da yaşanan güzellikler de var.. 
Evlerimiz birer halvethaneye dönmüşken diğer taraftan müthiş bir celvet de yaşanıyor.. Değişik programlar marifetiyle fiziken olmasa da pek çok toplantılar tertip ediliyor..Bunlar arasında beni en çok mutlu kılan elbetteki dua programları..Cuma saatini online olarak birlikte dua ile geçirmeye çalışıyor pek çok organizasyon.  

Efendimiz (s.a.s)’in bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi dua kapısı ardına kadar açılmış durumda.. Bu durumdan istifade tabii ki bu atmosferden haberli olanlar ve açılan kapıdan içeri girebilenler için söz konusu..

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: 

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'tan dua ile istenen şeylerden Allah'ın en çok sevdiği afiyet istenilmesidir. Duanın, inen ve henüz inmeyen her çeşit musibete karşı koyma hususiyeti vardır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek düşer."[Tirmizî, Daavât 112, (3542).]

Bu hadis-i şerifin anlaşılabilmesi için rahmetli İbrahim Canan hocamızın hazırladığı Kütüb-i Sitte şerhine bakalım..

Kişiye dua kapısının açılması, çokça dua etmeye muvaffak kılınması anlamına gelir. Dua edebilmek, kişi için büyük bir hayırdır. 

Mü'min, ayet-i kerîmenin ifadesine göre, kendisine isâbet gelen her hayrı Allah'tan bilmelidir: 
"Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne kötülük gelirse nefsindendir" (Nisâ 79)Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua etme hayrını "dua kapılarının açılması" olarak ifâde buyurmuştur.
Rahmet kapısının açılması, -duası sebebiyle- bazen dileğinin aynen verilmesi, bazen da ona denk şekilde günahının affını ifade eder. Her ikisi de rahmettir, 
Allah'tan istenen şeylerden Allah'ın en çok afiyeti sevmesi, insan için afiyetin önemini te'yîd eder. 

Afıyet Duası

Efendimiz'in amcası Hz. Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: 
- Bir gün Efendimize gelerek: Yâ Resûlallah! Bana dua ederek Allah Teâlâ’dan isteyeceğim bir şey öğret, dedim.
- “Allah’dan âfiyet isteyin!” buyurdu.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar yanına geldim ve:
- Yâ Resûlallah! Bana Allah Teâlâ’dan isteyeceğim bir şey öğret, dedim.
- “Ey Abbas! Ey Resûlullah’ın amcası! Allah’tan dünya ve âhirette âfiyet isteyin!” buyurdu. ‘Tirmizî, Daavât 85. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 209)

Sevgili dostlar, afiyet imandan sonra en önemli bir nimet olarak Efendimiz tarafından ifade ediliyor..
Afiyet konusuyla ilgili Riyazu’s-Salihin şerhinde şu bilgileri de görüyoruz:

Hz. Ebû Bekir’ Efendimiz anlatıyor...
Bir gün Resûl-i Ekrem minbere çıktı, gözyaşlarıyla ashâbına hitab ederek, “Allah’tan af ve âfiyet isteyiniz; zira bir kimseye imandan sonra âfiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir” (Tirmizî, Daavât 106; İbni Mâce, Duâ 5) buyurdu. 

Yine Resûlullah Efendimiz ezanla kamet arasında yapılacak duayı Allah Teâlâ’nın reddetmeyeceğini söylediği zaman, sahâbîler o zaman nasıl dua edelim deyince, o da “Dünya ve âhirette Allah’tan âfiyet dileyin” buyurmuştu (Tirmizî, Daavât 128). 

Bu rivayetlerden afiyetin hangi anlamda kullanıldığını şu cümle ile ifade edebiliriz zannediyorum: Âfiyet hem beden hem ruh sağlığını hem bütün sıkıntılardan kurtulmayı ifade ettiği gibi, dünyada ve âhirette insanın başına gelebilecek her fenalıktan kurtulma temennilerini de ihtiva etmektedir. 

Efendimiz’in kendisinden ısrarla âfiyetten başka bir şey öğretmesini isteyen kimseye, “Şayet Allah Teâlâ sana dünyada ve âhirette âfiyet verirse, artık büsbütün kurtuldun demektir” (Tirmizî, Daavât 85; İbni Mâce, Dua 5) buyurması bunu açıkça göstermektedir. 
Efendimizin sabah ve akşam sürekli dilinde olan afiyet duaları:

Allah’ım! Senden dünyada ve ahirette afiyet istiyorum.!
Allah’ım! Dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda Senden afv ve afiyet istiyorum.
Bedenime afiyet ver Allah’ım! Kulağıma afiyet ver Allah’ım!  Gözüme afiyet ver Allah’ım! Senden başka ilah yoktur Allah’ım!
Cenabı Şafi Teala Hazretleri her birerlerimize dünyada ve ahirette afiyet-i daime ihsan eylesin. Amin!

<< Önceki Haber Dua kapısını açık tutmaya çalışalım... Afiyet Duası Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER