Marmara İletişim Fakültesi iddiaları yalanladı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, son günlerde kendileriyle ilgili yürütülen karalama kampanyaları hakkında açıklama yaptı.

Marmara İletişim Fakültesi iddiaları yalanladı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 04 Haziran tarihinde düzenlenen final sınavlarında gözetmen olarak görevlendirilen araştırma görevlilerinin yerlerini terk etmesi nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Eğitim-Sen'e bağlı bir grup bu soruşturmanın akademik özgürlüğe aykırı olduğu gerekçesiyle Dekan Yusuf Devran hakkında imza kampanyası başlattı. 

Dekan Yusuf Devran, yürütülen kampanya ile kamuoyunun yanlış yönlendirdiğini belirterek bir açıklama metni yayınladı:

Eğitim-Sen tarafından “akademiye özgürlük” adı altında Dekan Yusuf Devran’ı hedef alarak yürütülen imza kampanyası ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak akademik personelin anayasal, demokratik ve sendikal haklarını kullanmalarını saygıyla karşılamaktayız.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 04 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşen final sınavları sırasında sınav gözetmeni olarak görevlendirilen araştırma görevlileri Utku Uraz Aydın, Can Özbaşaran, Ece Baykal, Elif Demoğlu, Behlül Çalışkan, Figen Algül, Aygün Şen Telci, Gülşah Başlar, Deniz Demir, Bülent Kabaş ve Cemile Tokgöz Bakıroğlu görevlerini terk etmişlerdir. Bu nedenle söz konusu araştırma görevlileri hakkında, kendilerine verilen sınav gözetmenliği görevini yerine getirmemeleri, eğitim ve öğretimi aksatmaları nedeniyle soruşturma açılmıştır. Görevini yerine getirmeyen sınav gözetmenleri hakkında hukuki süreç başlatmak bir tüzel kişilik olan yetkili makamların sorumluğu altındadır. 

Dekan Yusuf Devran’ın iddia edilenin aksine tek başına bir soruşturma açması, açılan soruşturmayı ortadan kaldırması veya işlenmiş bir suç varsa bu suçu gizlemesi, olmayan bir suç ile ilgili bazı öğretim elemanlarını suçlu ilan etmesi gibi bir durum kesinlikle mümkün değildir. Herhangi bir kamu kuruluşu gibi yükseköğretim kurumları da belirli kurallara tabidir. Adli bir muhakeme gibi, idari bir soruşturma süreci söz konusudur ve herkesin bu soruşturmanın sonuçlarını beklemesi gerekmektedir. 

Konunun yasal boyutu, hukuk uzmanı olan soruşturmacının hazırlayacağı rapordan sonra netlik kazanacaktır. Dolayısıyla söz konusu idari soruşturmayı Gezi Parkı eylemleri ve akademik özgürlük ile ilişkilendirerek kamuoyunu yanlış yönlendirmek, açık bir art niyet göstergesidir.

Öte yandan bugüne kadar Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde hiçbir öğretim üyesine akademik özgürlüklere ilişkin soruşturma açılmamıştır. Aşağıda adları belirtilen Eğitim-Sen üyelerine açılan soruşturmalar ise usulsüzlük, sahtekarlık ve görevi yerine getirmeme ile ilgili olup sonuçları aşağıda sunulmuştur. Bu soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgeler ilgili kurumlarla ve gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen: Fakültemiz eski dekanlarından Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek’in yeğeni S.B.G. ile fakültemiz öğretim görevlilerinden Dr. Seval Yakışan’ın kızı N.Y.’nin vakıf üniversitelerinden, yasal şartlara haiz olmamalarına rağmen usulsüz bir şekilde fakültemize yatay geçişini sağladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma neticesinde iddianın doğru olduğu tespit edilmiştir. Ardından konu Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından YÖK’ün bilgisi ve talebi doğrultusunda Danıştay’a arz edilmiş veilgili Danıştay dairesi Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen’in Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereği yargılanması için,konunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesine oybirliğiyle karar vermiştir. 

Doç. Dr. Ebru Özgen:Fakültemiz eski dekanlarından Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek’in yeğeni S.B.G. ile fakültemiz öğretim görevlilerinden Dr. Seval Yakışan’ın kızı N.Y.’nin vakıf üniversitelerinden, yasal şartlara haiz olmamalarına rağmen usulsüz bir şekilde fakültemize yatay geçişini sağladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma neticesinde iddianın doğru olduğu tespit edilmiştir. Ardından konu Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından YÖK’ün bilgisi ve talebi doğrultusunda Danıştay’a arz edilmiş ve ilgili Danıştay dairesi Doç. Dr. Ebru Özgen’in Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereği yargılanması için, konunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

Uzman Sinan Binay: İletişim Fakültesi stüdyosunda bulunan ekipmanları, öğrencilerin yerine sahte imza atarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne para karşılığı (yaklaşık 65.000 TL) kiralamak suçundan soruşturma açılmış ve soruşturma neticesinde 1/30 oranında aylıktan kesme cezası almıştır. 

Arş. Gör. Dr. Elif Demoğlu: Uzman Sinan Binay’ın fakülte ekipmanlarını usulsüz bir şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kiralaması ve burada düzenlediği eğitim projesinde Arş. Gör. Elif Demoğlu’nun eğitmen olarak görev alması üzerine soruşturma açılmış, soruşturma neticesinde Elif Demoğlu’nun, cihazların fakülteye ait olduğunu bilmediğini beyan etmesi üzerine herhangi bir ceza almamıştır. Sınav gözetmenlik görevini terk etme nedeniyle soruşturma açılmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Göksel Aymaz: Fakültedeki akademik görevini ve sorumluluğunu zamanında yerine getirmemesi nedeniyle açılan soruşturma sonucunda uyarı cezası almıştır. 

Arş. Gör. Dr. Sevilen Toprak Alayoğlu: Fakülteye aralıksız olarak 7 ay boyunca hiçbir mazeret bildirmeksizin gelmemesi nedeniyle açılan soruşturma neticesinde müstafi sayılmıştır.

Arş. Gör. Dr. Figen Algül: Fakültedeki mesaiye ısrarla uymaması nedeniyle açılan soruşturma sonucunda uyarı cezası almıştır. Sınav gözetmenlik görevini terk etme nedeniyle soruşturma açılmıştır.

Arş. Gör. Can Özbaşaran: Erasmus programı çerçevesinde kendisine verilen görevi yerine getirmeme ve görev yerini izinsiz terk etme nedeniyle açılan soruşturma neticesinde uyarı cezası almıştır. Sınav gözetmenlik görevini terk etme nedeniyle soruşturma açılmıştır.

Arş. Gör. Ece Baykal: Kendisine verilen akademik görevleri yerine getirmemesi nedeniyle açılan soruşturma sonucunda görevini titizlikle yapması konusunda yazılı olarak dikkati çekilmiştir. Sınav gözetmenlik görevini terk etme nedeniyle soruşturma açılmıştır.

Arş. Gör. Dr. Utku Uraz Aydın: Fakültedeki görevlerini titizlikle yerine getirmesi konusunda yazılı olarak dikkati çekilmiştir. Sınav gözetmenlik görevini terk etme nedeniyle soruşturma açılmıştır.

Arş. Gör. Behlül Çalışkan: Sınav gözetmenliği sırasında öğrencilere yanlış sınav sorularını dağıtması sonucu sınav iptal edilmiştir. Bu nedenle açılan soruşturma sonucunda söz konusu derslerin sınavlarında görevli olan gözetmenlere daha dikkatli olunması yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Sınav gözetmenlik görevini terk etme nedeniyle soruşturma açılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

<< Önceki Haber Marmara İletişim Fakültesi iddiaları yalanladı Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER