Aydın Doğan'a ŞOK ihtar !

Doğan Dağıtım Satış ve Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş'ye Rekabet Kurulu'ndan ihtar geldi.

Aydın Doğan'a <b>ŞOK</b> ihtar !

Rekabet Kurulu, Doğan Dağıtım Satış ve Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş'nin doğrudan ve dolaylı olarak, medya ürünlerinin satışını medya dışı ürünlerin satın alınmasına bağlama anlamına gelebilecek her türlü eylemine son vermesine, aksi takdirde, şirkete tanınan bireysel muafiyetin geri alınıp alınmayacağının belirlenmesi amacıyla işlem başlatılabileceğine karar verdi. Rekabet Kurulunun haftalık kararlarına göre, Linde Gaz A.Ş'nin Rekabet Kurulu kararına uymayarak münhasır anlaşmalar yoluyla 4054 Sayılı Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yapılan değerlendirme sonucunda, Likit karbondioksit pazarında Rekabet Kurulu kararına uyulmadığını gösteren herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanmaması nedeniyle, soruşturma açılmasına gerek olmadığına ve şikayetin reddine karar verildi. Kurul, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin botoks pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak hyaluronik asit bazlı dolgu malzemeleri pazarında rakip şirketleri pazar dışına çıkarmayı amaçladığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda iddialar ile ilgili soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verdi. Doğan Dağıtım Satış ve Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş'nin Bölge Müdürlüklerinin başbayilere gazete ekleri dışında satmaları için medya dışı ürün gönderip bunların satışı konusunda zorlamada bulundukları ve satmak istemeyen bayilere gazete ve dergi vermedikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, Kurul, şirketin doğrudan ve dolaylı olarak, medya ürünlerinin satışını medya dışı ürünlerin satın alınmasına bağlama anlamına gelebilecek her türlü eyleme son vermesini ve bu çerçevede 30 gün içinde bölge müdürlükleri ve başbayilerine gerekli uyarıları yaparak Rekabet Kurumuna tevsik etmesini kararlaştırdı. Kurul, aksi takdirde şirketin medya ürünlerinin dağıtımına ilişkin sözleşmesine tanınan bireysel muafiyetin 4054 sayılı Kanun uyarınca geri alınıp alınmayacağının belirlenebilmesi amacıyla işlem başlatılabileceğini bildirdi. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE HAMİDİYE KAYNAK SULARI KARARI İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, iştiraki İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. vasıtasıyla işlettiği büfelerde bir başka iştiraki olan Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. ürünlerinin münhasıran satılmasını zorunlu kıldığı ve buna uymayan büfeleri kira sözleşmesinin sonlandırılması tehdidiyle rekabeti ihlal ettiği iddialarını içeren başvuruya ilişkin alınan Kurul kararıyla ilgili yapılan geri bildirim çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Kurul, şu kararı verdi: “Rekabet Kurulunun 20 Mayıs 2008 tarih ve 08–34/451–158 sayılı kararının gereğini yerine getirmiş olduğu tespit edilen İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş.'nin bahse konu kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinin, 4054 sayılı Kanun uyarınca Rekabet Kurulunun nihai kararlarının süresi içinde Danıştaya başvurmak suretiyle yargı yoluna açık olması nedeniyle, söz konusu talebin reddine karar verilmiştir.” ECZA DEPOSU ŞİRKETLERE PARA CEZASI Kurul, Selçuk Ecza Deposu, Hedef Ecza Deposu, Es Ecza Deposu ile Antalya Eczacı Odası haklarındaki karar yenilen değerlendirirken, söz konusu depo şirketlerinin Antalya Eczacı Odasının etkisi ile ve rasyonel ekonomik gerekçelere dayanmaksızın 18 Eylül 2002 tarihinde vadeli satışlarını durdurarak Kotan Eczanesinin etkinliklerini güçleştirecek şekilde uyumlu hareket ederek Kanunu ihlal ettiğini belirledi. Bu ihlallerinden dolayı Kurul, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş., Hedef Ecza Deposu Tic. A.Ş. ve Es Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.;ye ayrı ayrı olmak üzere takdiren 6 bin 368 YTL para cezası uygulanmasına, ancak Es Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'nin Hedef Ecza Deposu Tic. A.Ş. tarafından devralınması nedeniyle para cezasının Hedef Ecza Deposu Tic. A.Ş.'den tahsil edilmesine Danıştay yolu açık olmak üzere karar verdi. Kurul, Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Göknar Ailesi, Tepeler Ailesi ve Yeni Kimya San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olan ve ortaklık paylarının tamamına karşılık gelen hisselerinin Recordati Espana S.L.'ye devredilmesi işlemi ile Betasan Bant San. ve Tic. A.Ş. ile Salve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerinin tümünün Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş. ile Ioan Octavian Faurescu, Şefika Pekin, Zeynep Çakır ve Metin Kabak tarafından devralınması işleminin, tarafların toplam pazar payları ve cirolarının Tebliğde öngörülen eşikleri aşmaması nedeniyle izne tabi olmadığını kararlaştırdı. DİĞER KARARLAR Xerox Büro Araçları Servis A.Ş.'nin, kurduğu sistemle bayilerine coğrafi bölge bazında münhasır olarak faaliyet gösterme yetkisi verdiği ve kendi bölgeleri dışından gelen ürün ve hizmet taleplerini geri çevirmek zorunda bırakmak suretiyle pasif satışları engellediği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda da Kurul, soruşturma açılmasına gerek olmadığına, ancak bayilerle ve müşterilerle yapılan sözleşmeler başta olmak üzere her türlü sözleşmede doğrudan ya da dolaylı pasif satış yasağı tesis edilmesine olanak tanıyan düzenlemelerle ve bunlara dayanılarak yapılabilecek uygulamalara son verilmesine karar verdi. Darfilm Fotoğraf Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'nin son dönem kur dalgalanmalarını bahane ederek Shinko marka makine ve kâğıtları çok yüksek fiyattan satmaya başladığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda söz konusu iddialara ilişkin olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığına karar veren Kurul, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Chemfeed Ltd. tarafından temsilci olarak atandığı ürün ve sistemlerle ilgili satış haklarının bir kısmının İdeal Makine Endüstri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.'ne kullandırılmasına yönelik “Temsilcilik ve Distribütörlük Sözleşmesi”nin grup muafiyetinden yararlandığını bildirdi. MKE'YE DÖNÜK KARAR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun tek taraflı olarak başvuru sahibinin bayiliğini iptal ettiği ve yeni bayilik talebini reddettiği iddiası ile adı geçen teşebbüsün bayilik sözleşmelerinin belirsiz süreli olduğunun tespiti talebi üzerine yapılan değerlendirme sonucunda şikayetin reddine karar veren Kurul, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından ticari patlayıcılara ilişkin sözleşmelerinin 60 gün içinde “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği” ile uyumlu hale getirilmesi yönünde görüş yazısı gönderilmek üzere Başkanlığa yetki verilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurulu Fantuzzi Industries S.a.r.L. iştiraklerinden Reggiane Cranes & Plants S.p.A ve Noell Crane Holding GmbH şirketlerinin hisselerinin tamamının Terex Corporation tarafından devralınması işlemine de izin verdi. Greencastle Drinks Limited tarafından Rekabet Kuruluna sunulan ve temel olarak Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin “Nazar” markasının lisansının süresiz olarak başka bir teşebbüse verilmesini içeren “Intergum”un devralınması işlemi kapsamında Rekabet Kurumuna Greencastle tarafından sunulan taahhüt metnindeki taahhütler çerçevesinde; “Nazar” markasının lisansının Saadet Gıda Paz. ve Tic. A.Ş.'ye devredilmesiyle, Greencastle Drinks Limited;in yükümlülüklerini yerine getirdiği, lisans anlaşmasının imzalanmasıyla bereber, Akis Türkiye Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.nin görevinin sona erdiği kararlaştırıldı. Öte yandan Rekabet Kurulu, Meram ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hisselerinin blok satış yoluyla özelleştirilmesinde, muhtemel devralma işlemlerine ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. Buna göre, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki hissesinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. veya Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi üzerine yapılan değerlendirme sonucunda Kurul; Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında söz konusu hisselerin söz konusu şirketler tarafından devralınması işleminin, Rekabet Kanunu ve 1998/4 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi olduğunu hatırlattı. Kurul, adı geçen teklif sahiplerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda aynı Kanun maddesinde belirtilen nitelikte “hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının” söz konusu olmadığına, bu nedenle bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. Rekabet Kurulu, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki hisselerinin tamamının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin de aynı doğrultuda izne tabi olduğunu, teklif sahibi tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda aynı Kanun maddesinde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığını, bu nedenle bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca olmadığını kaydetti. Koç Statoil Gaz Toptan Satış A.Ş. ve Koç Statoil Gaz İletim A.Ş.'de bulunan Statoil Hydro ASA'ya ait yüzde 50 oranındaki hisselerin Aygaz A.Ş. tarafından devralınması işlemine de Kurul, hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağından izin verdi. Kurul, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 37,36141ine karşılık gelen bölümünün CEZ A.S.'ye devredilmesi işlemini 4054 sayılı Rekabet Kanunun ilgili maddesi ve 1997/1 sayılı Tebliğde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağından olumlu karşıladı. ADABANK'IN TMSF TARAFINDAN SATIŞI Adabank Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün TMSF tarafından satışı ihalesinde en yüksek iki teklifi veren Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Tic. A.Ş. veya Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda, Adabank'ın en yüksek iki teklifi veren Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Tic. A.Ş. veya Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmasının ilgili kanun ve tebliğ kapsamında olduğuna, ancak aynı Tebliğde öngörülen pazar payları ve ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına karar verildi. AA
<< Önceki Haber Aydın Doğan'a ŞOK ihtar ! Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER