İki fakültede 2010’dan beri öğrenci yok, fakat idari atamalar yapılmış

Sayıştay, Bursa Teknik Üniversitesi’ne ilişkin raporunda üniversitenin iki fakültesinde 2010 yılından beri hiç öğrenci olmadığını, buna rağmen idari atamaların yapılmaya devam ettiğini tespit etti.

SHABER3.COM

Sayıştay’ın Özel Bütçeli İdareler kategorisi altında yayınladığı denetim raporunda “Üniversite bünyesinde açılan, İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin öğrencisinin bulunmadığı, söz konusu birimlerin mevzuata uygun olarak çalıştırılamadığı tespit edilmiştir” dendi.

Sayıştay’ın raporundan 2010 yılında bu yana öğrencisi olmayan fakültelere ilişkin tespitinin yer aldığı bölümde şu değerlendirmeler yapıldı:

“İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin kurulduğu 2010 yılından (21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete/6005 sayılı Kanun) bu yana öğrencisi olmamış ve fiilen eğitime başlayamamıştır.
İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir.“
‘Atamalar yapılmış, yurtdışına öğretim görevlisi gönderilmiş’

Rapora göre Bursa Teknik Üniversitesi bu tespitlere şöyle yanıt vermiş:
“Bulguda adı geçen iki fakültenin (İletişim ve Denizcilik) Teknik Üniversite konseptine uygun olmadığı paydaşlara iletilmiş olup, Üniversitenin 2018-2033 yılları arası Gelişim Planında yer verilmediği, ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitenin görüşü alınmadan bu Fakültelerle ilgili öğretim elemanı yetiştirme, yurtdışına araştırma görevlisi gönderilmesi ve öncelikli alanlar kapsamında öğretim elemanı tahsis edildiği, iki fakültenin kapatılmasına ilişkin Üniversite tarafından 2015 ve 2017 yıllarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulan tekliflerin reddedildiği ve yine 26/12/2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Komisyonuna sunulan önerilerin uygun bulunmadığı bildirilmiştir.”<< Önceki Haber İki fakültede 2010’dan beri öğrenci yok, fakat idari... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER