İktidara yakın vakıflara ikinci maaş torpili

Hizmet okullarını gasp etmek için Erdoğan tarafından kurulan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Kızılay ve Yeşilay'da görev alanların emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeyecek. Maarif Vakfı yöneticilerine geçtiğimiz Temmuz ayında çift maaş imtiyazı verilmişti.

SHABER3.COM

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıllması’na Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Çok çeşitli konularda yeni düzenlemeler getiren kanunun 24’üncü maddesinde iktidara yakın vakıflarla ilgili bir düzenleme dikkat çekti.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen yeni maddeyle, Hizmet okullarını gasp etmek için kurulan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların emeklililk ve yaşlılık aylıklarının kesilemeyeceği karara bağlandı.

YÖNETİCİLERİNE ÇİFTE MAAŞ İMTİYAZI SAĞLANMIŞTI

Geçtiğimiz Temmuz ayında ‘Çifte Maaşlılar’ kervanına Hizmet okullarını gasp etmek için kurulan Maarif Vakfı yöneticileri de katılmıştı. Kurumun 11 kişilik Mütevelli Heyeti, ikinci maaşa kavuşmuştu. Yönetim kademesinde 3 eski AKP milletvekili ile daha sonra bakan olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı da bulunuyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan madde şöyle:

MADDE 24 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 20 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Hizmet okullarını gasp etmek için kurulan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkra kapsamına girenler adına Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmez.

Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla bu Kanun ile diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşvik, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamaz ve yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimleri değiştirilemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum ile ilgisine göre prim teşvik, destek ve indirimi sağlayan bakanlık ve/veya kurumca müştereken belirlenir.”

<< Önceki Haber İktidara yakın vakıflara ikinci maaş torpili Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER