İlk sızıntılar: Mini yargı paketinde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen yargı paketinde İstinaf Mahkemeleri, Türk Ceza, Ceza Muhakemesi, Terörle Mücadele, Pasaport ile Ceza İnfaz kanunlarında değişiklik öngörülüyor. İptal edilen pasaportlardan tutukluluk sürelerine, internete erişim engelinden terör suçlarına kadar en çok tartışılan mahkeme kararlarını doğrudan etkileyecek taslakta neler var? Taslak TBMM'de ne zaman kanun haline gelecek?

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti mini yargı paketine son şeklini veriyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen yargı paketinde İstinaf Mahkemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Pasaport Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor.

TBMM TATİLE GİRMEDEN KANUN HALİNE GELECEK

Meclis tatile girmeden kanun haline gelmesi planlanan yargı paketinin taslak metni hafta sonu İstanbul'da hukukçu milletvekillerinin de katıldığı toplantıda değerlendirildi. İlk etapta Meclis'e mini paket olarak sunulması beklenen düzenlemeler taslak metinde yer alacak.

Taslak metne göre, sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak. 

İfade özgürlüğü kapsamında özellikle gazeteciler ve akademisyenler hakkında yapılan soruşturmalar bakımından, terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkraya hukuka uygunluk nedeni ekleniyor.

DOĞRUDAN İNTERNET SİTESİNİ KAPATMAK YERİNE URL'YE ERİŞİM ENGELLENECEK

Anayasa Mahkemesi’nin 15.11.2017 tarihli ve 2015 sayılı iptal kararı doğrultusunda, erişimin engellenmesi tedbirine ilişkin olarak ifade özgürlüğü önündeki engeli kaldırmaya yönelik kademeli bir müeyyide uygulanması öngörülüyor. 

Mahkemece doğrudan site kapatma kararı verilmesi yerine öncelikli olarak URL adresi üzerinden erişimin engellenmesi, bu tedbir yerine getirilemediği takdirde mahkemeden tüm siteye erişimin engellenebilmesinin talep edilmesi imkânı getiriliyor. 

Bu çerçevede içeriğe erişim engellenmesi yapılamadığı veya ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

KİMLERE PASAPORTLARI İADE EDİLECEK?

Yeni paket ile Pasaport Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin akabinde Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde hakkında işlem yapılanların yanısıra eşlerinin da pasaportları iptal edilmişti. 

Yapılacak değişiklik ile hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlar ile infaz edilecek bir cezası olmayanlara pasaportlarının yeniden verilebilmesine imkân sağlanacak.

Mahkemelerce yurt dışına çıkmaları yasaklananlar hariç, pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilenlere, herhangi bir idari veya adli soruşturma-kovuşturma bulunmaması ile kovuşturmaya yer olmadığı, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşmesi yönünde verilen kararlar doğrultusunda mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere, müracaat etmeleri halinde kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı tarafından pasaport verilebilecek.

KIDEMLİ AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT HAKKI

Yeni düzenleme ile 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları, İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

ŞİDDETE MARUZ KALANLARIN TEDAVİLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Yapılacak değişiklik ile hiç bir sosyal güvencesi olmayan şiddet suçu mağdurlarının suçtan kaynaklı tedavi giderlerinin tamamının devlet tarafından karşılanması sağlanacak. Bu kapsamda yaklaşık 700 bin kişinin olduğu ifade ediliyor. 

Bu kişilerden şiddet suçu mağduru olanların tedavileri devletçe karşılanacak. 

Suç sebebiyle yaralanan veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulan, bu yüzden tedaviye ihtiyaç duyan mağdurlardan genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, tedavi süresince gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalı sayılacak, tedavileri devlet tarafından karşılanacak.

Türkiye Adalet Akademisi’nin yeniden kurulmasına bağlı olarak hâkim adaylığı mülâkat sınavını yapacak kurulun yapısı, akademiden de temsilcilerin katılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU DEĞİŞECEK

Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Taslak metinde ifade özgürlüğüne temas eden ve istinaf kanun yolunda kesinleşen kararlar bakımından temyiz kanun yolu açılıyor.

İSTİNAF'IN BOZMA VE ONAMA YETKİSİ GENİŞLETİLİYOR

Düzenleme ile davalarla ilgili iddianamenin iadesi müessesesi işler hale getiriliyor. Böylelikle Cumhuriyet savcıları suçun sübutuna doğrudan etki edecek delilleri toplamadan dava açamayacak. 

İstinaf ceza dairelerinin düzelterek onama yetkisi genişletiliyor. İstinaf ceza dairelerinin bozma yetkisi genişletiliyor. İstinaf mahkemelerince verilen kesin nitelikteki kararlara yapılan itirazın etkili bir şekilde incelenebilmesi için istinaf ceza başkanlar kuruluna yetki veriliyor.

İFADE HÜRRİYETİNE DAİR KESİN NİTELİKTEKİ İSTİNAF KARARLARINA TEMYİZ YOLU
 
İfade hürriyetine dair kararlara temyiz yolu açıldığında daha önce bu kapsamda verilen kesin nitelikteki kararlara da temyiz imkânı tanıyan geçiş hükmü düzenleniyor. 

Kesin nitelikteki istinaf kararlarına karşı yapılan itiraza etkili bir mekanizma getirilmekle birlikte daha önce itiraz edilmiş olup da reddedilen kararlar bakımından yeniden bu yolun kullanılmasının engellenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. 

İstinaf mahkemelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile temyize tabi olan kararların birlikte verilmesi durumunda, sirayetin etkisi bakımından temyiz incelemesinin neticesine kadar kesin nitelikteki kararların infazının ertelenebilmesine ilişkin imkân tanınıyor.

TUTUKLULUK SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENİYOR

Taslak metinde tutukluluk sürelerine ilişkin düzenlemeler yer aldı. 

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutukluluk sürelerinin ayrılmasına ilişkin hedef kapsamında soruşturma aşaması bakımından tutuklulukta geçirilecek süre belirlenmekte.

Buna göre uzatılmış süreler de dahil olmak üzere toplam sürenin yarısı soruşturma aşamasında geçirilecek. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde 9 ayı, Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde 2 yıl 6 ayı, Terör Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde 3 yıl 6 ayı geçemeyecek.

Çocuklarda tutukluluk süreleri, en fazla yarı oranında uygulanabilecek. Tutukluluğun değerlendirilmesi bakımından yeni bir inceleme usulü getirilecek. 

Buna göre 3 aydan fazla tutuklu kalan şüpheli soruşturma evresi tamamlanıncaya kadar ağır ceza mahkemesi başkanına yapacağı itiraz ile tutukluluğu hakkında bir karar verilmesini isteyebilecek.
<< Önceki Haber İlk sızıntılar: Mini yargı paketinde neler var? Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER