İnfaz düzenlemesinin ilk 10 maddesi geçti

İnfaz düzenlemesine ilişkin muhalefet partilerinin verdiği tüm değişiklik önergeleri AKP-MHP ortaklığı ile reddedilirken, ilk on madde geçti. Maddeler ve değişiklikler şöyle..

SHABER3.COM

 İnfaz düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu’ndaki ikinci gün görüşmeleri de tamamlandı. Genel Kurul’da infaz düzenlemesinin 1-30 maddelerini kapsayan 1. Bölüm görüşmeleri yapıldı. Genel Kurul’daki görüşmelerde teklifin ilk 10 maddesi oylanarak kabul edildi.

 
Tek tek oylanan maddelere İYİ Parti, HDP ve CHP’nin verdiği değişiklik önergeleri reddedildi.

Teklifin geçen maddeleri ise şöyle:

*Hükümlülerin koşullu salıverme, denetimli serbestlik, açık ceza infaz kurumuna geçiş, disiplin cezalarına itiraz vb birçok hususta karar alma, onay ve itiraz süreçleri gibi yetkiler verildiği İnfaz Hakimliği’nin yetkileri genişliyor.

*İnfaz Hakimliği’nin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen madde.

*İnfaz Kanunu’nun 3 maddesinde olan “İnfaz hâkimliğine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş ve kadro durumuna göre atama yapılır veya o yerdeki hâkimlerden birine infaz hâkimliği yetkisi verilebilir” cümlesindeki “Yüksek” ibaresi kaldırıldı.


 
*İnfaz Hakimliği’nin görevinin kapsamının genişletildiği madde de kabul edildi. Buna göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim ve mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak ve işleri yapmak görevi de infaz hakimliklerine veriliyor.

*Cumhuriyet savcısı infaza ilişkin verdiği kararların şikayete konu edilebilmesi sağlanacak.

*İnfaz hakiminin onayına tabi olan açık ceza infaz kurumundan tekrar kapalı ceza infaz kurumuna gönderme kararı ile disiplin soruşturmasının süresinin uzatılması veya hücreye koyma cezasının infazına başlanması gibi işlemler bakımından itiraz edilebilecek.

*İnfaz Hakimliği Kanunu’nda getirilmesi öngörülen hükümlere ilişkin geçiş düzenlemeleri yasalaştı.


 
*Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilenlerin kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanabilmeleri sağlanıyor.

Genelkurulda konuyla ilgili görüşmeler devam edecek.
<< Önceki Haber İnfaz düzenlemesinin ilk 10 maddesi geçti Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER