Ankara'dan sonra İstanbul için de sokağa çıkma kısıtlaması kararı

Koronavirüs vakalarının artış göstermesi sonrasında ANKARA diğer bazı illerin ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mu¨cadele kapsamında bu husus tekrar degˆerlendirilerek; “65 yas¸ ve u¨zeri vatandas¸larımızın her gu¨n 10:00­16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dıs¸arıya c¸ıkabileceklerine, 65 yas¸ ve u¨zeri vatandas¸larımızın bu saatler dıs¸ında sokagˆa c¸ıkmalarının kısıtlanmasına” karar verilmis¸tir.

Gu¨nu¨n 10:00-16:00 saatleri dıs¸ında sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması olan 65 yas¸ ve u¨zeri vatandas¸larımızdan;

  Kamu go¨revinin niteligˆi, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin su¨rekliligˆinin sagˆlanmasında hizmetine ihtiyac¸ duyulacak doktorlar, sagˆlık c¸alıs¸anları, eczacılar, sec¸imle is¸ bas¸ına gelmis¸ kamu go¨revlileri, sosyal hizmet kurulus¸larının personeli vb. olmak u¨zere kamu go¨revlileri,

 I·s¸letme sahibi, esnaf, tu¨ccar, sanayici, c¸iftc¸i, serbest meslek sahipleri ile c¸alıs¸anlardan aktif sigortalılıklarını go¨steren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, s¸irket yetki belgesi, oda veya birlik kimligˆi vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları bas¸kanlarının muaf tutulmasına,

 Kararın I·stanbul genelinde 12.11.2020 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren uygulanmaya bas¸lanmasına,

I·lgili kurumlarca kararın eksiksiz bir s¸ekilde yerine getirilmesinin sagˆlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi geregˆince idari para cezası uygulanmasına, konusu suc¸ tes¸kil eden davranıs¸lara ilis¸kin Tu¨rk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli is¸lemlerin bas¸latılmasına karar verilmistir."

Ankara için de aynı karar alındı

Ankara Valiliği, 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerini, bu saatler dışında ise sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı.

Valilik tarafından gündemindeki konuları görüşüp yaptığı açıklamada, “Covid19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına, 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına, Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.” 

<< Önceki Haber Ankara'dan sonra İstanbul için de sokağa çıkma kısıtlaması... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER