İstinaf ve Adli Tıp'a hedef süre geliyor

Bölge adliye mahkemelerindeki davalar için hedef süreler belirlenecek. Adli Tıp Kurumu'nda da aynı uygulaması başlatılacak.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı.

Adalet Bakanlığı’nın 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yeni uygulamaları hayata geçireceği kaydedildi.

Buna göre, insan hakları alanında yol haritası niteliğinde olan İnsan Hakları Eylem Planı güncellenecek, yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

ADLİ TIP VE İSTİNAF İÇİN HEDEF SÜRE

Yargıda hedef süre uygulamasının kapsamı genişletilecek, Bölge Adliye Mahkemeleri için yargıda hedef süreler belirlenecek, adli tıp kurumunda da hedef süre uygulaması başlatılacak.

Adli ve idari yargıda faaliyet raporlarının kapsamı genişletilecek, hakim ve savcı yardımcılığı kadrolarının oluşturulması için mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacak.

GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARI

Adalet Bakanlığı ayrıca bilirkişilik sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik adımlar atacak, bilirkişilerin uzmanlık alanına göre belirli bir sürede bakabilecekleri dosya sayısı tespit edilecek.

Adalete erişimi kolaylaştıracak, savunma hakkını güçlendirecek çalışmalar yapılacak, adli ve idari yargıda görevsizlik ve yetkisizlik kararlarından dolayı yargılamaların uzamasının önüne geçecek bir model oluşturulacak.

GÖREV AYRIMI BELİRLENECEK

Adli ve idari yargıda yargılamanın etkinliği artırılacak, vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetinin artırılması sağlanacak. Bu kapsamda asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri arasındaki görev ayrımı yeniden belirlenecek.

Küçük miktarlı talep ve davaların birleştirilmiş ve hızlı yargılama usulüyle çözümlenmesi için çalışma yapılacak, basit ve yazılı yargılama usulünde ön inceleme aşamasına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Tüketici mahkemelerinin görev alanı yeniden belirlenecek, kolektif menfaatlerin daha iyi korunabilmesi için topluluk davasına yönelik düzenleme yapılacak.

İhtisas mahkemeleri kurulacak
İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak.

Alternatif çözüm yollarından uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek, tüketici uyuşmazlıklarında da arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.

İCRA VE İFLAS 

İcra ve iflas sistemi borçlu ile alacaklı arasındaki hassas denge gözetilerek yeniden yapılandırılacak.

Bu kapsamda da icra ve harç masraflarının azaltılmasına ilişkin çalışma yapılacak, borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınması yönünde mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacak.

2019’DA NELER OLDU?

Programda ayrıca, 2019 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar da anlatılırken şu bilgilere yer verildi:

* Eylül ayı itibarıyla hakim ve savcı sayısının 20 bin 693 oldu.

* Adalet personeli sayısının 70 bin 658'e yükseldi.

* Cezaevlerinde 66 bin 541 kişinin görev aldı.

* 2018 yılında 106 bin 496 olan avukat sayısının yüzde 9,6 artarak 116 bin 779'a yükseldi.

* Adli yardım ödeneği 2019 yılında 94,4 milyon oldu.

* Alternatif çözüm yollarından uzlaştırma kapsamında da çok sayıda uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandırıldı.

* Eylül ayı itibarıyla adli yargıda 6 bin 764, idari yargıda ise 210 mahkemesi bulunurken 15 ilde Bölge Adliye Mahkemesi faaliyet gösterdi.

<< Önceki Haber İstinaf ve Adli Tıp'a hedef süre geliyor Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER