İtalyan İnsan Hakları Federasyonu ve The Arrested Lawyers İnitative'den ortak girişim

INTERPOL'ün 89. Genel Kurulu arifesinde, 45 Sivil Toplum Örgütü ve 19 tanınmış insan hakları aktivisti, senatör, milletvekili ve lord INTERPOL'ün işleyiş ve işlemlerinin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde garanti altına alınan hak ve özgürlüklere uyumluluğunun artırtılması için daha fazla reform çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

'89. INTERPOL Genel Kuruluna İlişkin Sivil Toplum Kararı' başlıklı belge Sivil Toplum Örgütleri, avukatlar, ödüllü insan hakları aktivistleri, senatör, lord ve milletvekkileri tarafından onaylandı.

[Kırmızı] Bültenler ve de Çalıntı ve Kayıp Seyahat Belgesi veritabanı dahil olmak üzere Interpol mekanizmalarının devam eden kötüye kullanımıyla ilgili endişeleri ifade eden belge; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Parlamentosu tarafından teklif edilen tavsiyelerin henüz tam olarak uygulanmadığını hatırlattı.   Genel Kurul'a ve Interpol Genel Sekreterliğine çağrıda bulunan karar ile imzacılar

- INTERPOL prosedürlerinde şeffaflığı daha da geliştirilmesi,
- Interpol Temyiz Komisyonu (CCF) önündeki temyiz prosedürlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha şeffaf hale getirerek güçlendirilmesi;
- CCF kararlarına karşı itirazları inceleyecek bağımsız bir mercii kurulması;
- Interpol mekanizmalarının  kötüye kullanılması mağdurları için bir tazminat fonu oluşturulması;
- Interpol mekanizmalarını suiistimal ettiği bilinen devletler tarafından gönderilen talepleri  önleyici ve müteakip incelemesini etkinleştirilmesi,
- Kayıp ve Çalıntı Seyahat Belgeleri veri tabanı üzerinden akan bilgiler üzerinde daha etkin kontrol sağlayarak bu veri tabanının suiistimaline engel olunmasını,
talep ettiler. 

İmzacılar  üye hükümetler ve özellikle de kendi ülkelerinden,
- Suiistimallere karşı önleyici ve ikincil kontrollerin kalitesini ve zamanlamasını iyileştirmek için Interpol'ün desteklemeleri;
- Suiistimalci ülkelerin Interpol birimlerinden gelen talepler ve veriler konusunda daha ihtiyatlı olmak için bir risk değerlendirme rehberi benimsemeleri;
- Interpol mekanizmalarının suiistimal vakalarını usulüne uygun olarak soruşturmak ve hem = mağdurların insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almaklari,
- Daha fazla reform için ortak çaba göstermek ve de Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Türkiye, Kazakistan suiistimalci ülkeleri ifşa etmek için Interpol içinde insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren ülkelerden oluşan Demokratik Üye Ülkeler Grubu kurmaları
- Suiistimalci ülkelerin Interpol'ün mekanizmaları ve liderlik yapısında etkin hale gelmek ve böylelikle örgüt mekanizmalarının kötüye kullanılmak girişimlerine karşı dikkatli olmalarıni;
talep ettiler.

<< Önceki Haber İtalyan İnsan Hakları Federasyonu ve The Arrested Lawyers... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER