"Meclis'te sosyal medya için komisyon kurulsun" önerisi

Sosyal medyada yapılmak istenilen yeni düzenleme çalışmaları sonrasında "Meclis'te sosyal medya için komisyon kurulsun" önerisi geldi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasaya söz konusu düzenleme için madde eklendiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasaya, Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına yönelik madde eklendi. AKP’nin hazırladığı maddeye göre komisyon 17 üyeden oluşacak.

Plan ve Bütçe Komisyonundan görüşülen torba yasaya eklenen düzenleme ile TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu adı altında yeni bir komisyon kurulması öngörülüyor. T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre AKP’nin hazırladığı ek madde ile teklife eklenen düzenlemenin, bu akşam komisyondan geçmesi bekleniyor. Söz konusu maddeye göre Dijital Mecralar Komisyonunun görevleri şunlar olacak:

- Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek; Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak.

- İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.

- İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak.

- Belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak.

- İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.

Komisyonun yetkileri ise şöyle sıralandı:

- Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak.

- Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak.

- Gerekli görüldüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak.
<< Önceki Haber "Meclis'te sosyal medya için komisyon kurulsun" önerisi Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER