Mehmet Akif’in İktidar Karşısındaki “Duruş”u Yağmur Dergisi'nde!

Yağmur dergisi mayıs-haziran aylarına 78. sayısıyla merhaba dedi.

Mehmet Akif’in İktidar Karşısındaki “Duruş”u Yağmur Dergisi'nde!

Günlerin, mevsimlerin, yılların hız kesmeden ilerleyişi esnasında insana nefes almak için hatıralardan başka bir şey kalmıyor. Yağmur’un başyazısı da geçmişin tatlı hatıralarıyla nefes alan dertli bir sinenin hâlini resmediyor. Hatıralar İkliminde Küçük Bir Seyahat geçmişin acı-tatlı tüm hatıralarının bu nazarla okunmasını sağlayan bir makale.

İkbalin ipine sarılmış, bu yüzden masumları hedef almış zalimlerin mevcudiyeti yeni değil; insanlık tarihi kadar eski. İkbal Mumu Sönmeden makalesi dün ve bugün karşımıza çıkan ikbal avcılarının ve her duruma göre renk değiştirerek iktidara yamananların divan şiirindeki eleştirisini ihtiva ediyor. İkbal sevdasının geçiciliğinden dem vuran mısralar, bir gün devranın dönebileceğini, ikbal sevdasına düşmenin zararlarını edebî bir dille ifade ediyor. Mahmut Kaplan’ın makalesinin günümüz insanına söyleyeceği çok şey var.
Meczuba Övgü Halil Cibran’ın Meczup’undan yola çıkan bir deneme. Nihat Dağlı, yazısında meczupluk kavramını çocukluğundan çıkıp gelen hatıralarıyla sorguluyor, yeniden okumamızı sağlıyor. Dağlı’nın kalemi meczupluk metaforu üzerine Cibran’ın yazdıklarından Harakani Hazretleriyle tanışıklığa uzanıyor.
Abdullah Aymaz’ın Kur’ân’da İ’caz Motiflerinin Örgü Telleri adlı makalesi Kur’ân’ın edebî mucizesini örnekleriyle inceleyen bir çalışma. İşârâtü’l İ’caz’da yer verilen örneklerin genişletilmesiyle vücut bulan makalede Kevser suresinin kısacık ayetlerinde yer alan edebî mucizeden Enbiya suresindeki “Ratk” ve “Fetk” kavramlarına Kur’ân’daki edebî i’caz ortaya konuyor.

İmtihan Dünyası adlı denemesiyle Hüseyin Kaya da Yağmur okurunu selamlıyor. Okura, dört elle sarıldığı dünyada her bir anın imtihana kurulu olduğunu şiirlerden yola çıkarak bir kez daha hatırlatıyor.

Ülkü Eliuz tarafından kaleme aldığı Gül Muştucusunun Dilinden Gül adlı makalede Sezai Karakoç’un Küçük Na’t’ından yola çıkarak şairin naatları üzerine yapılmış bir analizle karşılaşıyoruz. Şiirle iç içe geçmiş bu makalenin ardından Hasan Çağlayan okuru Kahramanmaraş’a götürüyor, şairler diyarına yaptığı gezinin izlerini satırlara nakşediyor. Şiir tadında bir gezi yazısı olan Şiirin Çeyiz Sandığı: Maraş’ı bir vefa yazısı takip ediyor. Geçen aylarda vefat eden, peygamber âşığı bir münevver olan İsmail Çetişli’nin günümüz insanına örnek olacak portresi bir veda yazısı kıvamında öğrencisi Korhan Altunyay tarafından kaleme alınmış. Derginin son makalesi Kalender Yıldız’a ait. Mehmet Âkif’in devlet ve iktidar karşısındaki duruşunu, hakka olan sadakatini örnekleriyle ifade eden Yıldız,sivil itaatsizliği yönüyle Âkif’in günümüz sanatçılarına örnek olacak tavrını nazara vermeye çalışıyor.

Yağmur’un 78. sayısı hikâye yönünden de zengin bir içeriğe sahip. Bülent Gündoğan’ın bir çocuk duyarlığıyla kaleme aldığı Çocuk ve At, Mehmet Selim’in kanaatkâr bir adamın güzel hâlini resmettiği Kul Hakkı, İbrahim Gökburun’un Çanakkale’de bir orman yangını sırasında şehit olan Orman Genel Müdürü Talat Göktepe’nin hikâyesini anlattığı Yangın Yeri, Yavuz Kul’un çaresizliğin hikâyesini önümüze koyduğu Ömür ve geçen senenin Yağmur Hikâye Yarışması’nda ikinci olan Âlim Akça’nın hikâyesi Gümrük Kapısında Çökelek Yiyen Adam Yağmur okurlarının beğenisine sunulan hikâyeler.

78. sayının şairleriyse Ali Osman Kurun, Mustafa Sarı, Ali Batuhan, Bülent Gündoğan ve Ahmet Metin Şahin.

<< Önceki Haber Mehmet Akif’in İktidar Karşısındaki “Duruş”u... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER