Merkez Bankası reeskont ve avans faizlerini 3,75 puan düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75’den yüzde 9’a, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75’den yüzde 10’a düşürdü.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ yürürlüğe girerken, 2016 yılında reeskont faizi yüzde 8,75'e düşürülmüş avans ise yüzde 9,75 seviyesine çekilmişti. 2018 Haziran ayında ise reeskont faizi yüzde 18,50'ye dayanmıştı. Benzer artış avans faizinde de görülmüş oran yüzde 19,50'ye çıkmıştı.

Banka, 11 Ekim 2019’da yıllık faiz oranını reeskontta yüzde 17,25’e, avansta yüzde 18,25’e, 21 Aralık 2019’da ise 4,50 puanlık indirimle reeskontta yüzde 12,75’e, avansta yüzde 13,75 çekmişti. Buna göre, Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını 3,75 puan düşürdü.

Banka, bu işlemlerle ilgili sayfasında reeskont ve avans işlemlerinin tanımını ve uygulamayı açıklıyor.

Buna göre, reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

Reeskont ve avans işlemleri, Merkez Bankası Kanunu’nun 45'inci maddesine göre düzenleniyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bunun yanında, reeskont kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri doğrultusunda yine Banka tarafından konuluyor.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı veriliyor.

Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahviller alınıyor. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiş durumda.
ÖNE ÇIKAN HABERLER