Muhammed Çeşmesi

“O’nun (S.A.S.) tıbba dair de söylediği öyle şeyler vardır ki, o devrin ilmî seviyesiyle bunları bilmek mümkün değildir. Demek ki, Allah (c.c.) O’na herşeyi talim ediyor. O da kendisine talim edilenleri söylüyordu. Evet O, Allah’ın (c.c.) Rasulüydü.''

SHABER3.COM

Safvet Senih | samanyoluhaber.com
Muhammed Çeşmesi

Amerika’da New York’ta  İÇKİ  ALEYHTARLARI  tarafından bizim YEŞİLAY  CEMİYETİ  gibi bir teşekkül kuruluyor. Bu teşekkül, Dünyada içkinin ilk önce kimin tarafından yasak edildiğini tedkik edip araştırıyor.  Bakıyorlar ki, ilk yasak İslam Dini tarafından ortaya konmuş ve ilk olarak en başarılı mücadele Hz. Muhammed (S.A.S.) tarafından verilmiştir. Bunun hatırasını yadetmek üzere bir eser vücuda getirelim’ deniyor. Cemiyet mensuplarından bazıları: “Dünyada Hz. Muhammed gibi vücudundaki tüylerine varıncaya kadar bütün vasıflarıyla tesbit edilmiş bir insan daha yoktur. O halde hatırasını yadetmek üzere Hz. Muhammed’in heykelini yapalım” diyor. Yine cemiyet mensuplarından bir kısmı bu teklife itiraz ediyor. “Onun kurduğu din öyle bir dindir ki, umumun menfaatına hasredilmeyen hiçbir esere eser demez. Para da harcattırmaz” diyorlar. Bu teklif hakikata ve İslâm dininin esaslarına daha uygun olduğundan cemiyet tarafından bir ÇEŞME  yaptırılması ve adına da MUHAMMED’İN  ÇEŞMESİ  denmesi kabul ediliyor. Ve bugün  çeşme New York’ta yapılmış durumdadır (Tıbbî Tedkikler:  Alkol  ve Fevlid Ettiği  Zararlı, Dr. Hulusi Baybal)

Peygamberimizin  (S.A.S.)  Mucizelerini Anlatma

Bu hususta M. Fethullah  Gülen Hocaefendi diyor ki:
Çocuklarımıza Rasulü Ekrem’i  (S.A.S.), kıyamete kadar olmuş olacak bütün hadiseleri âdeta bir televizyon ekranından seyredip de naklediyor gibi anlayıp anlatmamız O’na (S.A.S.)  güven yenileme gibi bir mânâ ifade edecektir. Bu konuda O’nun öyle sıhhatli, sarih ve tevil götürmez verdiği haberler vardır ki, âdeta (S.A.S.),  bu hadis-i şeriflerinde, kendi neş’et buyurduğu saadet asrından da asrımıza ve kıyamete kadar en önemli hadiseleri, onların sebeplerini neticeleriyle beraber bir bir sıralar ve bizi uyarır. O  (S.A.S.)  Moğol istilasından, Suriye’nin işgaline, Fırat nehrinin kıymetler üstü kıymette yükselmesinden, Talikan Petrollerine, bir kısım âhir zaman fitnelerinden ahlâksızlığın yaygınlaşmasına dek, o kadar şeyden bahseder ki, bunları görüp de O’na inanmak mümkün değildir.

“Bütün bunları sırasıyla çocuğa nakledebilirsek, Çocuk O’nun büyüklüğü karşısında HÜRMET  duyacak ve başkaları da onun zihninden ve beyninden Rasulü Ekrem’i (S.A.S.)  söküp atamayacaklardır. İlim, fen ve teknik adına kimsenin, ders rahlesine asla oturmamış, ömründe bir iki satır yazı yazmamış, Allah’tan başka kimseden bir şey öğrenmemiş Hz. Muhammed Aleyhisselamın geçmişlerin ve geleceklerin ilimlerini bildiğini (yani O’na Cenab-ı Hakkın bildirdiğini) bilmemiz, başkalarına bildirmemiz bizim için bir vefa borcudur.

“O’nun  (S.A.S.)  tıbba dair de söylediği öyle şeyler vardır ki, o devrin ilmî seviyesiyle bunları bilmek mümkün değildir. Demek ki, Allah (c.c.) O’na herşeyi talim ediyor. O da kendisine talim edilenleri söylüyordu. Evet O, Allah’ın (c.c.)  Rasulüydü. 

“Rasulü Ekrem’in (S.A.S.)  şahsî ve içtimaî hayatı adına gerçekleştirdiği ınkılaplar adına ciddi bir şey yazılmaya kalkılsa, ciltlerle kitaplara sığmaz. Biz bu konuda acele bir fikir verebilmek maksadıyla bazı hususlara dokunup geçtik. Bu itibarla Tıbb-ı Nebevî, Hz. Peygamberin (S.A.S.)  gaybî ihbarları ve onun daha başka büyüklükleri gibi hususları, bu mevzuda yazılan binlerce esere havale edip diğer bir konuya geçmek istiyorum.”

Daha sonra  gençlere  Efendimizle (S.A.S.)  ilgili kitapları bilhassa Sonsuz  Nur  isimli şaheseri tanıtıp okutmamız lâzım. 

ÖNE ÇIKAN HABERLER