Özel öğretime ceza kuşatması

İktidarın Meclis'e sevk ettiği yeni tasarı ile anaokullarından sürücü kurslarına, rehabilitasyon merkezlerinden KPSS kurslarına kadar tüm özel öğretim kursları, ceza sopası altına girecek. Personelsayısı, müfredat, yerleşim planı gibi pek çok gerekçeyle özel kurumlara 650 bin TL'ye kadar ceza yağacak.

Özel öğretime ceza kuşatması

Hükümetin Meclis'e sevk ettiği Milli Eğitim sistemini kökten değiştirecek tartışmalı yasa tasarısından özel öğretim kurumlarına ceza kuşatması çıktı. Tasarıda yer alan maddeye göre bakanlık, özel öğretim kurumlarına 650 bin liraya kadar ceza kesebilecek, ruhsatını iptal edebilecek. Bakanlık bu düzenlemeyle yüklü miktarda mali ceza vererek istediği özel öğretim kurumunun finansal yapısını bozabilecek bir hakka sahip olacak. Düzenlemeden anaokullar, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel öğretim kursları, etüt eğitim merkezleri, sürücü kursları, rehabilitasyon merkezleri, KPSS kursları ve yabancı dil kursları olmak üzere binlerce kurum etkilenecek.


CEZA ALMAYAN KALMAYACAK

Düzenlemeye göre haftalık ders çizelgesine uyulmaması, kontenjanı etkilemeyecek sıradan bir değişiklik, ceza almak için yeterli sebep olacak. Yönetmelik ve yönergelerle belirtilen hükümlere aykırı davranma gibi kapsamı çok geniş bir alan, ceza konusu yapılabilecek. Geçmiş yıllarda denetimi yapılan özel öğretim kurumlarının hemen hepsinde yasada belirtilen eksikliklerden biri veya birkaçı tespit edilmişti. Bu da ceza almayan hiçbir özel öğretim kurumu kalmayacak anlamına geliyor.


UZMANLAR MÜLAKATLA SEÇİLECEK

Düzenlemeye göre 2 bin 700 maarif müfettişi, eğitim uzmanı yapılacak. Müfettişlerden 500'ü mülakat ile bakanlık merkez teşkilatına atanacak. Özel öğretim kurumlarının denetimi de mülakatla atanan bu müfettişler tarafından gerçekleştirilecek


TASARI NELER GETİRİYOR?

Tasarıya göre, Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca eğitim-öğretim faaliyeti yapan, ancak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı MEB tarafından düzenlenmeyen yerler ile izinsiz eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan yerler valiliklerce kapatılacak. Belediyelerin öğrenci yurtlarına verdiği ruhsat yetkisi, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.

Fatih Projesi alımları ihale kanunu dışında yönetmelikle belirlenecek usullere göre yapılacak. Akademisyenlere yönelik soruşturma yetkisi genişleyecek ve soruşturmalar kolaylaştırılacak. Meslekten ve devlet memurluğundan ihraç, objektif olmayan kurallara bağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı isterse sadece sözlü sınav ile yurt dışında eğitim görecek öğrencileri belirleyebilecek.

ÖSYM sınavlarda kimlik doğrulama için yüz tanıma sistemini kullanacak. Sınavlarda kopya çekildiği şüphesi durumunda kişi veya gruplar eş değer bir sınava tabi tutulacak.


İŞTE ÖZEL ÖĞRETİMİ BEKLEYEN CEZALAR

1- Onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapılması birincide 10 tekrarında 10 asgari ücret, yani yaklaşık 20 bin TL ceza.

2- Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi. 20 asgari ücret, tekrarında 100 asgari ücret, yani yaklaşık 200 bin TL ceza.

3- Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması durumunda 100 asgari ücret, tekrarında 50 asgari ücret yani yaklaşık  100 bin TL ceza.

4- Haftalık ders çizelgesine uyulmaması ve programların bakanlık izni olmadan uygulanması durumunda 20 asgari ücret, tekrarında 100 asgari ücret. Toplamda 200 bin TL ceza.

5- Gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi, reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması halinde 5 asgari ücret, tekrarında 25 asgari ücret. Yaklaşık 50 bin TL ceza.

6- Yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı davranan kurumlara 20 asgari ücret yani yaklaşık 40 bin TL ceza yazılabilecek. Ayırca kurum açma izni ile çalışma ruhsatı iptal edilecek. 

7- Devir teslimden kaçınan kurucuya 20 asgari ücret, yani yaklaşık 40 bin TL ceza.<< Önceki Haber Özel öğretime ceza kuşatması Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER