Özel okullar kapatılıyor!

Eğitimle ilgili torba yasaya son dakikada eklenen maddelerle özel okulların kapatılması kolaylaştırılıyor. Komisyondan geçen tasarı ile ‘yabancı ortağı olan, reklamlarında öğrenci resmi veya bilgisi kullanan’ okullar da kapatılacak.

Özel okullar kapatılıyor!

AKP'DEN EĞİTİME BİR DARBE DAHA 

Hükümet, istediği özel okulları kapatmaya hazırlanıyor. Eğitimle ilgili torba yasaya son dakikada eklenen maddelerle özel okulların kapatılması kolaylaştırılıyor. Komisyondan geçen tasarı ile ‘yabancı ortağı olan, reklamlarında öğrenci resmi veya bilgisi kullanan' okullar da kapatılacak.

Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülen ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanan eğitimle ilgili torba yasaya son dakikada eklemeler yapıldı.

Tasarıya göre, ilgili kanunda öngörülen şartları taşıyıp ‘… özel öğretim kurumlarının kurucularında yabancı uyruklu gerçek veyahut tüzel kişilerin ortaklığının tespit edilmesi halinde' önce bu okullara brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası kesilecek.

Ardından da bu okullara yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının sona erdirilmesine ilişkin 30 iş günü süre verilecek. 

Bu süre sonunda ‘yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının sona erdirilmemesi veya aynı kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veyahut tüzel kişilerin ortaklığının tespiti halinde söz konusu kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı' iptal edilecek.

MEB, yabancı ortak gerekçesiyle okulların nasıl kapatacağına ilişkin usul ve esasları çıkaracağı yönetmelikle detaylandıracak. Reklamlar bile kapatma sebebi Tasarının bir başka maddesi ile de özel okulların kapatılma sebeplerine yeni gerekçeler ilave ediliyor.

Buna göre bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapılması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması, haftalık ders çizelgesi ve programların bakanlık izni olmadan okulda uygulanması ile yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması halinde brüt asgari ücretin 5 katı ceza kesilecek. 

Bu sebeplerin tekrarı halinde ceza 5 katına çıkacak. Üçüncü tekrarda ise özel okul kapatılacak.

Yönergeye uymayana kanunla ceza Ayrıca ‘mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırılması' ile ‘Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması' halinde de ilk ceza brüt asgari ücretin 10 katı olarak uygulanacak. Tekrarında bu cezanın 5 katı, üçüncü tekrarda ise kapatma gelecek. ‘Mevzuata uygun olarak kapatılmayan' kurumlara ise brüt asgari ücretin 20 katı ceza kesilecek.

‘Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında da brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak.' Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmeyecek.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ DEVLETE DAĞITILACAK!

Diğer taraftan aynı tasarıya AKP milletvekillerinin verdiği önerge ile eklenen bir başka madde ile kapatılan vakıf üniversitesi öğrencilerinin devlet üniversitelerine dağıtılması sağlanacak. Komisyondan geçen maddeye göre ‘faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri, üniversiteye yerleştirildikleri yıldaki giriş puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerinin ilgili programlarına nakledilecek.' Bu şekilde nakledilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf üniversitesine ödedikleri ücretleri devlet üniversitesine ödemeye devam edecek. Nakil puana göre ve devlet üniversitesinin kapasitesine göre olacağı için faaliyet izni kaldırılan öğrenciler, vakıf üniversitenin bulunduğu ilin dışındaki devlet üniversitelerine de gönderilebilecek.


Kaynak: Yeni Hayat
<< Önceki Haber Özel okullar kapatılıyor! Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER