Sağlık çalışanlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de yasalaştı

Tartışmalara neden olan, sağlıkçıların da tepki gösterdiği mali ve özlük imkanlara dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaştığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sağlık emekçileri AKP’nin Meclis’e getirdiği sağlık çalışanlarına yönelik yasa teklfinin taleplerini karşılamadığını, oyalamadan ibaret olduğunu belirterek dün yurt genelinde iş bırakmıştı.

Kanuna göre aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için verilen süre 1 Ocak 2029 tarihine kadar uzatılacak.

Uzman hekimlikten emekli olanlara 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayan emekli hekimlere ise 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek. Alacak tutarı 5 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 5 bin liranın altında olması halinde 5 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek.

Kabul edilen önerge ile maddede yer alan 5 bin ibareleri 10 bin olarak değiştirildi. Buna göre madde, “Alacak tutarı 10 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek” şeklinde değiştirildi.

Üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlanacak.
<< Önceki Haber Sağlık çalışanlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER