F.BAHÇE'DEN İDDİALARA SERT CEVAP

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Sarı - lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla, eski yönetici Tahir Kıran'ın suçlamalarına cevap verdi.

F.BAHÇE'DEN İDDİALARA SERT CEVAP

Dün sabah erken saatlerde haber merkezlerine düşen ve ardından da internet sitelerinde geniş şekilde yer alan Tahir Kıran'ın iddiaları bugün de bir çok gazetede yer almasına rağmen Fenerbahçe Yönetimi resmi açıklamasını akşam saatlerinde yaptı. 'Tahir Kıran isimli şahıs kendi internet sitesinden kulüp başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a yönelik bazı sorular sormuş ve ardından da bu sorularına yine bilgiden yoksun dar ve karalamaya yönelik bakış açısı ile cevaplar vermiştir.' cümlesiyle başlayan açıklamada, Tahir Kıran'ın iddiaları yalanlanırken, şu görüşlere yer verildi; ''Öncelikle Tahir Kıran'ın sorularına konu olan villalar ile ilgili basında ilk olarak Sabah Gazetesi'nde Deniz Derinsu imzası ile 7 Eylül 2007 tarihinde bir haber yer almıştır. Aynı gün kulübümüz haberde iddia edildiği gibi 5 değil 8 villanın satın alındığını kamuoyuna duyurmuştur. Ardından başkanımız Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında da yine villaların nereden ve hangi şartlarla alındığını divan kurulu üyelerimize hatırlatmıştır. Bir süredir her fırsatta ismi koyulmamış bir kampanyayı sürdürmeye çalışan, başkana ve yönetime saldırdığını zannederek aslında kulübe zarar veren Kıran, yine cevaplarını kendisinin de çok iyi bildiği hususlarda kafaları bulandırmaya çalışmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü tartışma konusu 8 adet villayı satın alırken kulübün menfaatlerini düşünmüş ve özellikle yabancı futbolcuları için yüksek kira bedelleri ödemek yerine, peşinatsız 5 yıl vadeli olarak aldığı villalarla, kulübe gayrimenkul kazandırmayı hedeflemiştir. Bugün itibariyle kulübümüz tarafından satın alınan 8 villanın tamamında futbolcularımız ve teknik heyetimiz oturmaktadır. Söz konusu villaların tapudaki beyan değeri Tahir Kıran'ın belirttiği gibi iktisap tarihi olan 6.7.2007 tarihinde 200.000.-YTL dir ve belediye emsal değerine uygundur. Ancak Tahir Kıran'ın altını çizmediği nokta, tapuda 200.000.-YTL olarak beyan edilen villarda o tarihte iskanın alınmadığı ve kat mülkiyeti tapularının verilmediği hususudur. Yayınlanan tapu senedi fotokopileri incelendiğinde tapu örneklerinin kat irtifakı tapuları olduğu açık seçik görülmektedir. O tarihte iskan alınmadığı ve kat mülkiyeti tesis edilmediği için tapu senedinde yazan sadece arsa payı ve buna tekabül eden arsa bedelidir. Kat mülkiyeti tapuları, iskanın ardından alınacak ve artık tapu senedi örneğinde arsa payı oranı değil villaya ilişkin bilgiler yer alacaktır. Bu gün inşaatın gelinen aşamasında satıcı tarafından tüm yasal prosedürler tamamlanmış olup, kat mülkiyetinin tesis edilmesi beklenmektedir. Bu işlemin sonunda kulübümüz tarafından satın alınan villalara ait kat mülkiyeti tapuları da alınacaktır. Ancak satıcı firmanın söz konusu 8 adet villa için kulübümüze kestiği faturalar beher villa için tam dekorasyonlu olarak 550.847 USD'dır. Kulüp kayıtlarımızda yer alan bu faturaların kesildiği tarih ve tutarları şu şekildedir; 41-42-43 nolu taşınmazlar için (beher villa) 550.847 USD karşılığı (1 USD= 1.1168 YTL) hesabı ile 01.11.2007 tarihli fatura mukabilinde (beher villa) için 642.728.-YTL. 38-40 taşınmazlar için (beher villa) 550.847 USD karşılığı (1 USD= 1.1708 YTL) hesabı ile 31.10.2007 tarihli fatura mukabilinde (beher villa) için 644.931.-YTL. 50-51-55 taşınmazlar için (beher villa) 550.847 USD karşılığı (1 USD= 1.1707 YTL) hesabı ile 01.12.2007 tarihli fatura mukabilinde (beher villa) için 642.728.-YTL. dir. Kulübümüz muhasebe kayıtları işte bu fatura bedelleri üzerinden tesis edilmiştir. Muhasebe kayıtlarının vergi usul kanunu gereğince fatura gibi belgelere dayanarak yapılması muhasebe sistemi gereğidir ve kulübümüz muhasebe kayıtları da faturalara dayalı olarak tesis edilmiş olup, herhangi bir usulsüzlük ya da vergi kaçırma durumu söz konusu değildir. Nitekim tüm bu hususlar Yüksek Divan Kurulu'muza arz edilerek Kurul'dan alınan onay neticesinde gerçekleştirilmiştir. Kulübümüz tarafından satın alınan villaların fatura değeri rayiç değerine uygun olup bu husus özellikle söz konusu gayrimenkullerin satın alma finansmanında kullanılan banka kredisinin teminatını oluşturan banka ipotek tutarları ile de sabittir. Kredi veren banka tarafından söz konusu gayrimenkuller için yapılan ekspertiz incelemesi ve raporu doğrultusunda beher gayrimenkul üzerine kredinin teminatı olarak 06.07.2007 tarihli 1.300.000.-USD ile 1.600.000.-USD arasında kredi veren banka lehine (beher villa üzerinde) ipotek tesis edilmiştir. Kulübümüzün 8 adet villayı satın aldığı tarihe çok yakın bir tarihte 18.12.2007 tarihinde satılan 37 nolu bağımsız bölüm 661.051 USD, 29 nolu bağımsız bölüm ise 677.000 USD bedel üzerinden satılmıştır. (Söz konusu tarihte 1 amerikan doları karşılığı 1.1884 YTL dir.) Görüldüğü üzere kulübümüzün satın almış olduğu villaların emsali niteliğindeki villalar daha yüksek bedeller üzerinden üçüncü şahıslara satılmış, Tahir Kıran'ın iddiasının aksine kulübümüz hiçbir şekilde zarara uğratılmamıştır. Aynı projeden villalar satın alan yönetim kurulu üyemiz Sayın Turhan Şahin'in satın aldığı gayrımenkulün iktisap tarihi 2006 yılı olup (kulübümüzün iktisap tarihinden yaklaşık 1 yıl önce) tapuda, kat irtifakı tapusunun tesisi sırasında beyan edilen 150.000 YTL satın alma bedeli belediye emsal emlak değerine uygundur. Sayın Turhan Şahin'in satın aldığı dekorasyonsuz taşınmazların (tamamı peşin ödenen) fatura bedelleri ise 500.000.-USD dir. Sayın İhsan Topaloğlu'nun satın alma tarihi 2008 yılı olup (kulübümüzün iktisap tarihinden yaklaşık 1 yıl sonra) tapuda kat irtifakı tapusunun tesisi sırasında beyan edilen 350.000 YTL belediye emsal emlak değerine uygundur. Sayın İhsan Topaloğlu'nun satın aldığı dekorasyonsuz taşınmaz, konut kredisi yolu satın alınmış ve üzerine kredi veren banka lehine 654.000 USD tutarında ipotek tesis edilmiştir. Tahir Kıran vilların bulunduğu bölgeyi "dağ başı" olarak nitelemekte ve ortalama değerinin 150.000 YTL olduğunu iddia etmektedir. Oysa ki villalar Formula 1 pistinin, Sabiha Gökçen Havaalanının, Viaport Alışveriş merkezinin, hava alanında yapılmakta olan uluslararası oteller zincirinin ve Koç Lisesi ve Okan ve Sabancı Üniversitesi komplekslerinin hemen yanındadır. Her bir villa yaklaşık (en küçüğü) 733 ila (en büyüğü) 964 m2 bahçeye sahip olup, bağımsız havuzları bulunmaktadır. Gerek kulübümüz tarafından satın alnan villaların içinde bulunduğu proje gerekse bu projeye yakın gayrimenkul projeleri son derece iyi gayrimenkul yatırımları olarak nitelendirilmekte olup, kulübümüzün değerli ve gelecekte de kıymeti artacak gayrimenkuller satın almış olduğu tartışmasızdır. Tahir Kıran eğer iddiasının arkasında ise (içinde yaşanan ekonomik krize rağmen) aynı projeden yada bu projeye yakın projelerin her hangi birinden aynı adette gayrımenkulü 150.000 YTL birim fiyat ile alarak kulübümüze kazandırmalıdır. Hatta 300.000 YTL dahi kabulümüzdür. Aksi takdirde yalancılığı hiç bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ispat edilmiş olacaktır. Tüm bu bilgilerin ışığında Tahir Kıran ve benzerlerinin sırf başkanımız ve yönetimimizi karalamak adına yaptığı çirkin, yakışıksız, gerçekten uzak ve dayanıksız iddiaların yalan olduğu tüm kamuoyunca açıkça görülmelidir. Bu satışta satanın değil kulübümüzün ciddi anlamda menfaat edindiği aşikardır. Başta Tahir Kıran olmak üzere herkes şunu bilmelidir ki; kulübe bugüne dek karşılıksız maddi manevi çok büyük destekler veren başkanımız Sayın Aziz Yıldırım hiçbir şekilde kulübe zarar verecek bir alışveriş ya da hesabın içinde olmaz ve her türlü hesabı da her an verebilecek durumdadır. Sırf kişisel çıkarları için kulübümüze ve yönetimimize zarar vermeye çalışanlar ve kendi şahsi menfaatleri için başkanımızı karalamaya yeltenenler net olarak bilmelidirler ki, bu çirkin eylemleri sonuçsuz kalacaktır. Fenerbahçe camiası bu komplo teorisyenlerini son derece iyi tanımakta ve niyetlerini çok net olarak bilmektedir ve bu kişilerin kötü emellerinin gerçekleşmesine asla izin vermeyecektir. Tek taraflı ve tamamen kurgulanmış belgelere dayalı olarak kendilerine servis edilen bilgileri haber yapan Sabah ve Bugün gazetelerinin cevap hakkımıza saygı göstererek aynı şekilde açıklamamızı yayınlamasını bekliyoruz. Aksi takdirde söz konusu gazeteleri bu tek taraflı ve kurgulanmış bilgileri servis edenler ile işbirlikçi olarak ilan edeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz. Ayrıca başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'da 24 Ocak 2009 tarihli Yüksek Divan Kurulu toplantımızda bu ve benzeri konularda gerekli açıklamaları yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' (CİHAN)
<< Önceki Haber F.BAHÇE'DEN İDDİALARA SERT CEVAP Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER