Türkiye’de evlenenlerin oranı azalırken, boşananların oranı artıyor

Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında 155 bin 47’ye çıktı. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1.88 olarak gerçekleşti.

SHABER3.COM

Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 2018’e göre yüzde 2.3 azalırken, boşanan çiftlerin oranı yüzde 8 arttı. 2019’da boşanmaların yüzde 36’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.Fotoğraflar: TÜİK

TÜİK’in verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 541 bin 424’e indi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6.56 olarak gerçekleşti.


Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında 155 bin 47’ye çıktı. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1.88 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde ortalama evlilik yaşı 27.9, kadınlarda 25.0
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27.9 iken kadınlarda 25 olarak kayda geçti. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.9 yaş.

Evlenme hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 7.89 ile Aksaray. Bu ili binde 7.86 ile Adıyaman, binde 7.77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.45 ile Gümüşhane. Bu ili binde 4.93 ile Tunceli, binde 5.19 ile Bayburt izledi.AB’yle kıyas
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede evlenme hızları incelendiğinde 2017 yılında en yüksek evlenme hızı ülke binde 7.5 ile Litvanya’da görüldü. Litvanya’yı binde 7.3 ile Romanya ve binde 7.1 ile Türkiye izledi. En düşük evlenme hızı ise binde 3.1 ile Slovenya’da.

AB üyesi 28 ülkede kaba boşanma hızları incelendiğinde 2017 yılında en yüksek kaba boşanma hızı binde 3.1 ile Letonya, en düşük kaba boşanma hızı ise binde 0.7 ile Malta ve İrlanda’da gözlendi. Kaba boşanma hızı 2017 yılında binde 1.6 olan Türkiye, AB üyesi 12 ülkeyle beraber Avrupa Birliği ortalamasının altında yer aldı.

Yabancı gelin sayısı artıyor, en çok gelin Suriyeli
Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranı arttı. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin yüzde 4.3’ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580’le toplam damatların yüzde 0.8’ini oluşturdu.


Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 31.0 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Almanları yüzde 16.4 ile Suriyeliler ve yüzde 6.8 ile Avusturyalılar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 14.5 ile Suriyeliler birinci sırada. Suriyelileri yüzde 11.7 ile Azeriler ve yüzde 10.5 ile Almanlar izledi. 

Boşanma hızında İzmir ilk sırada
Boşanma hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 2.95 ile İzmir. Bu ili binde 2.88 ile Antalya, binde 2.71 ile Muğla izledi. Boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.25 ile Hakkari. Bu ili binde 0.33 ile Siirt ve Muş izledi.

Boşanmaların yüzde 36.0’ı evliliğin ilk beş yılda
2019 yılında boşanmaların yüzde 36.0’ı evliliğin ilk beş, yüzde 20.6’sı ise evliliğin altı ila 10’uncu yılı içinde gerçekleşti.


2019 yılında 155 bin 47 çift boşanırken 139 bin 660 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin yüzde 76’sı anneye, yüzde 24’ü babaya verildi. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar dahil.
<< Önceki Haber Türkiye’de evlenenlerin oranı azalırken, boşananların... Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER