Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı

Bazı masumlara zulmedilmesine sebep olsa Erdoğan'ın desteklerim mesajı paylaşan Ahmet Akgündüz'e esas cevabı Kur’an ve Akgündüz’ün ‘talebesi’ olduğunu ileri sürdüğü Risale-i Nur’lar veriyor

Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı

Kendisine 'Bedizüzzzaman'ın takipçisiyim' diyen bazı isimler açıkça zulmü ve zalimi açıkça desteklediklerini söylediler . Oysa Bediüzzaman Said Nursi aslında nasıl düşünüyordu*, Nasıl davranıyordu? etrafındakilere ne tavsiye ediyordu? 

Prof. Dr. Ayhan Tekineş You Tube kanalında  Bediüzzaman  Said Nursi'nin siyasete bakışını, adalet teorisini ve ; zalim yöneticilere bakışını anlattı

METİNLER
Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat
Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslâmdır.

İttihad-ı İslâm Partisi, yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti başa geçmemek lâzımdır.

Halk Partisi ise: Hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar perdesinde bazı memurlara verdikleri için, yirmi sekiz senelik bütün cinâyatıyla başkaların cinâyâtı ve İttihatçıların ve mason kısmının seyyiatları da o partiye yükletildiği halde, Demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında, memuriyet hakikatta bir hizmetkârlık olduğu halde, bir hâkimiyet, bir ağalık, bir nemrutçulukla nefse gayet zevkli bir hâkimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için, bütün o acip cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin neşriyatıyla beraber bana yapılan muamelelerinden hissettim ki, bir cihette mânen Demokratlara galip geliyorlar. Halbuki, İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i şerifte "Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır." Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.

Emirdağ Lahikası, mektup no: 98

“Muhakkak ki insan çok zalimdir.” (İbrahim Sûresi: 34.) ayetine en a’zam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazhar olmalarından, onlara değil taraftar olmak veya merakla o cereyanları takip etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirâne mücadelelerini seyretmek, belki o acib zulümlere bakmak da caiz değil. Çünkü, zulme rıza zulümdür; taraftar olsa zalim olur, meyletse “Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur.” (Hûd Sûresi: 113.) âyetine mazhar olur.
İşte böyle hiçbir kanun-u adalete ve insaniyete ve hiçbir düstur-u hakikate ve hukuka muvafık gelmeyen boğuşmalardan, elbette âlem-i İslâm ve Kur’ân teberrî eder. Yardımcılıklarına, tenezzül edip tezellül etmez. Çünkü onlarda öyle dehşetli bir firavunluk, bir hodgâmlık hükmediyor; değil Kur’ân’a, İslâma yardım, belki kendine tâbi ve âlet etmekle elini uzatır. Öyle zalimlerin kılınçlarına dayanmak, hakkaniyet-i Kur’âniye elbette tenezzül etmez…
Gerçi zındıka ve dinsizlik o boğuşanların birisine dayanıp ehl-i diyaneti ezer. O zındıkanın tazyikinden kurtulmak, onun aksi cereyanına taraftar olmak bir çaredir. Fakat, şimdiye kadar o taraftarlık bir menfaat vermeyerek çok zararları dokunmuş.
Hem zındıka, nifak hasiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip, sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faydasız boynunda kalır. 
Kastamonu Lâhikası, mektup no: 123, s. 215

KENDİNE SAİD NURSİ'NİB TAKİPÇİSİYİM DİYENLER

Daha önce Hizmet Hareketi mensuplarının katlinin vacip olduğunu söyleyecek kadar ileri giden Akgündüz, konuyla ilgili tepki çeken paylaşımında, “Benim Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan’dır. Zira, her ne kadar bazı hatalı icraatları bulunsa da ve bazı bazı masumlara zulmedilmesine sebep olsa da, hüsnü zannıma göre, Allah katında, hasenatı seyyıatına galib gelecektir. Beşli çeteden evvel açıklayayım dedim.” ifadelerini kullandı.<< Önceki Haber Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER