Yalandan veya münafıklıktan kim ölmüş?

artigercek yazarı Eser Karakaş, bugünkü köşe yazısında 'Yalandan veya münafıklıktan kim ölmüş?' diye sordu ve AKP'nin yalanlarını bir bir sıraladı. Yazısını da 'Münafıklık yapmayın.' diyerek bitirdi.

SHABER3.COM

İşte Eser Karakaş'ın 'Yalandan kim ölmüş? (ya da münafıklık)' başlıklı köşe yazısı.

Yalandan kim ölmüş? (ya da münafıklık)

AKP’nin 4. Olağan Büyük Kongresi’nde 63 madden oluşan bir metin dağıtıldı. Bugün bu 63 maddeyi okuyunca AKP’nin demokrasi ve hukuk devleti idealinden nasıl saptığını göreceksiniz.

Tarih 30 Eylül 2012: AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. AKP Kongresi'nde basın mensuplarına "AK Parti" amblemi taşıyan zarflar içinde, iki sayfalık, 63 maddeden oluşan metin dağıtıldı. Dağıtılan broşürde, "Parti kapatmanın tamamen kaldırılması, dokunulmazlık meselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere göre yeniden düzenlenmesi, anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması, anadilde kamu hizmetlerine erişim, darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması, ismi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması, güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi, mevzuatta etnik ayrımcılık yaratan bütün hükümlerin ayıklanması, askeri okullardaki mürfedatın yenilenmesi..." gibi maddeler yer aldı  (T24 haber sitesi).

Aşağıda AKP’nin 63 maddelik 2023 hedefleri

1-Partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması.

2-Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılacaktır.

3-Partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması.

4-Parti kapatmalarına son verilmesi.

5-Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi.

6-Siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması.

7- Seçimlerle ilgili mevzuatın topyekûn gözden geçirilmesi.

8-Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması.

9-YSK’nın yeniden yapılandırılması.

10-Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması.

11-Şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir Anayasa'nın ülkeye kazandırılması.

12-Dokunulmazlık meselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere göre yeniden düzenlenmesi.

13-Yargının hızlandırılması, il yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. Yargı Paketi'nin kanunlaştırılması.

14-Nefret suçu le ilgili düzenleme yapılması.

15-Yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması.

16-İhtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması.

17-Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı sağlamak için sesli ve görüntülü bilişim sisteminin hayata geçirilmesi.

18-Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi.

19-Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltarak bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi

20-Mahkûm veya tutukluların eşleriyle bir araya gelmeleri.

21- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması

22- Anadilde kamu hizmetlerine erişim.

23-Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulması.

24-Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması.

25-Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması.

26-Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması.

27-İsmi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması.

28-Yargı birliğinin sağlanması.

29-Askeri okullardaki müfredatın yenilenmesi.

30-Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde)

31-Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü etnik ayrımcılığa son verilmesi..

32-Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması

33-Hukuk içinde terörle etkin mücadeleye devam edilmeli

34-Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi

35-Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi

36-Entegre sınır yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi

37-İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi

38-Bölgelerarası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi

39-Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi

40-Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması

41-Kamuya 15 bin engelli alınması

42-Kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e düşürülmesi

43-İş ve Meslek Danışmanı sayısının kısa vadede 4 bine çıkarılması

44-Yeni bir kamu personel sistemi

45-Sosyal Güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’e düşürülmesi

46-Koruma ve bakım altındaki çocukların yüzde 50’sinin özel okullara gönderilmesi

47-Kamu hastane birliklerinin konulması

48-50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 100 okur-yazarlık oranına ulaşılması

49-Tüm genç nüfusun, asgari lise mezunu olması

50-İsteyen her lise mezununa üniversite

51-Ar-ge harcamalarında dünyada 1.ligde olunması

52-Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke

53-YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi

54-Yuva yıkan değil, yuva yapan bir kentsel dönüşüm

55-Yaşlı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri

56-Köylere imar

57-Nüfusunun 3’te ikisi büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye

58-Yeni bir köy kanunu

59-Yurtdışında en fazla temsilciliği olan 5. ülke

60-AB hedefinden şaşmamak

61-Etkin ve aktif dış politikaya devam

62-Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye

63-Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya devam eden bir ülke

***

Emin olun, bu 63 maddeyi tek tek yorumlamak isterim ama düşündükçe gereksiz olduğunu seziyorum.

Siz okurlardan istirhamım bu 63 maddeyi tek tek okumanız ve AKP’nin dokuz sene içinde nasıl olumsuz anlamda değiştiğini, demokrasi ve hukuk devleti idealinden nasıl büyük ölçüde saptığını bizzat görmeniz.

Daha kolay ölçülebilir olan ekonomik hedeflerde ve AB hedefinden çok vahim sapmalar var.

Parti kapatmalarından kesin bir biçimde vazgeçilmesi, işsizliğin yüzde beşe düşürülmesi, kayıtdışı ekonominin yüzde 15’e indirilmesi, Ar-Ge harcamalarında birinci sınıf ülke olma, YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi hedefleri bugün artık bir mizah görünümünde.

En komiği de muhtemelen “güvenlik için özgürlükten taviz verilmeyeceği” (34) vaadi.

Ancak, “yiğidi öldür ama hakkını da ver” derler ya, 10. Madde yaşama geçirilmiş, başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş.

Yaşama geçirilmiş bu büyük hedefin yanında siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması (6) ve bilgi, teknoloji ihraç eden ülke olma (52) sözlerinin tutulmamasının lafı mı olur.

Dokunulmazlığın kaldırılması da evrensel kriterlere (12) bağlandı zaten, bazı milletvekilleri neden AYM’ye gittiler, bazıları neden hapisteler, anlamak kolay değil, muhtemelen muhaliflerin/münafıkların dedikodusudur sadece.

Münafıklık yapmayın.
<< Önceki Haber Yalandan veya münafıklıktan kim ölmüş? Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER