İrtidat

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

01 Tem 2024 00:04
 •          Arkadaşımız İsmet Macit Bey, yüksek lisans tezi olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde  “Siyasî  Suç  Kapsamında İrtidat” teziyle akademik bir çalışmaya başlamıştı. Bunu tamamlamış. Şimdi de “Dînî ve Siyasî Boyutları  İle  İrtidat”  (Dinden Çıkma)  ismiyle bu çalışma neşredilmiştir.

  Sonuç bölümünde İsmet Bey diyor ki: “İllet-malûl dengesinde Hanefî hukukçuların irtidat suçunun cezasının illetini ‘dinden çıkıp Müslümanlar ve kamu için bir tehlike haline gelmesi’  olarak tesbit etmişlerdir. Delil olarak Hz. Peygamber’in, irtidat ettiği halde muhârip olmayan bir kadının öldürülmeyeceğini söylemesini göstermişler ve irtidat fiilini savaş hukuku bölümünde incelemişlerdir.

  “İtikadî açıdan meseleye bakacak olursak, Kur’an ve Hz. Peygamberin beyan ve tatbikatlarına göre fertler herhangi bir dine inanma veya inanmamada özgürdür. İstedikleri  dine girebilir, istedikleri zaman da o dinden çıkabilirler.”


           Kur’an, iman etmeyi de etmemeyi de kişinin hür iradesine bırakmıştır

    “Kitabımızda ayrıntılı bir şekilde incelendiği üzere İslam hukukunda ortada hukuken suç unsuru olmadığı takdirde bir dine girmek veya  çıkmak dünyevi bir yaptırımın konusu değildir. ‘Dileyen iman etsin dileyen etmesin.’  Ve  ‘Dinde zorlama yoktur’  gibi bir çok âyette Kur’an’ı Kerim iman etmeyi veya  etmemeyi kişinin hür iradesine bırakmıştır. Hz. Peygamber’in de hayatı boyunca muhataplarının  iman etmeleri için herhangi bir zorlamada bulunmaması en büyük şâhididir.”

    Seneler önce, M. Fethullah  Gülen Hocaefendi, Bornova Camiinde Cuma akşamları soru-cevap şeklinde vaaz ve sohbetlerde bulunurdu. Bir dönem, milliyetçi bir partinin mensupları ile siyasal İslamı temsil eden bir partinin taraftarı arasında şiddetli sözler ve atışmalar oluyordu. Milliyetçiler, onlara Halk Partili solcular ile iktidara gelmek için koalisyon yaptıklarından dolayı KARPUZ  diyorlardı. Yani içimiz başka, dışımız başka… Yani karpuzun dışı gibi yeşil (Müslüman)  görüyorsunuz ama içiniz kırmızı yani siz kıpkızıl komünistsiniz, diyorlardı. Siyasal İslamcılar da onlara, mürted diyerek yani siz ırkçılığı esas aldığınız için dinden irtidad edip çıkmış particilersiniz, demek istiyorlardı. Caminin cemaatinin çoğu Ege Üniversitesinin öğrencileri olduğu için böyle siyasî sorular da soruyorlardı. Hatta bu öğrencilerin bazıları namaz kılmadıkları halde sırf soru sormak ve cevapları dinlemek için merakla geliyorlardı.

  Hocaefendi, açıktan inkâr etmemiş hiç kimseye kâfir veya münafık denilemeyeceğini, asr-ı saadetten misaller vererek izah ediyordu. Üsame bin Zeyd’i, Efendimiz (S.A.S.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gibi severdi. Çünkü Üsame’nin babasını evladı yerine koymuş, kölelikten azad edip evlâdlık edinmişti. Gerçi daha sonra âyetler, evlatlık meselesine yeni bir hüküm getirmişti…

  “Kalbini yarıp baktın mı?  Sen onu nasıl öldürürsün?”

      İşte torunu gibi sevdiği Üsame bin Zeyd gelmiş, “Yâ Resulullah harp esnasında bir düşmanı alt edip tam öldüreceğim esnada şehadet getirip iman ettiğini söyledi ama iman ettiğinden dolayı değil de sırf canını kurtarmak için böyle yaptığı için onu öldürdüm!’ demişti. Bu duruma çok kızıp üzülen Efendimiz (S.A.S.)  “Kalbini yarıp baktın mı?  Sen onu nasıl öldürürsün?” diyerek öyle azarladı ki, Hz. Üsame “Keşke o güne kadar böyle bir şeyle karşılaşmasaydım!”  meâlinde sözler söylemek zorunda kalmıştı.

           Aşağı yukarı 20 sene sonra Milliyet gazetesinde, Aydın Doğan başta bütün medya kurumunun üst yöneticileriyle bir diyalog görüşmesi olmuştu. Orada bazı gazeteciler ve yazarlar Hocaefendiye bazı İslamcı yazarların kendilerine mürted dediklerini söylediler. Hocaefendi onlara 20 sene önce Bornova Camiinde verdiği cevabı tekrarladı. Oradakiler  çok dikkatle Hocaefendinin sözlerini dinleyip takdir ettiler. Böylece aslında çok güçlü diyalog köprüleri kurulmaya başlamıştı. Ama bazıları bu köprüleri paramparça ettiler.

           O yıllarda Erzurum’daki bir sempozyumda Prof. Dr. Hamza Aktan Hoca, mürted  ile ilgili verilmiş hükümlerin tamamen siyasî yönden olduğunu söyledi. Ve gerekçe olarak kadın mürtedlerin  hakkında ölüm kararı verilmeyişinin   buna delil olduğunu ifade etti.

  01 Tem 2024 00:04
  YAZARIN SON YAZILARI