Ülker Takım yıldızına benzer

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

05 May 2020 10:16
 • Yedi kandilli Süreyya gibi

  Aydınlatıyor hedeflerimizi

  Mübarek İHLAS Suresi

  Yedi tevhid ise içindeki…

  Kamçılayıp aşk ve şevkimizi

  Hem de artırarak dermanımızı

  Besleyip ümitlerimizi

  Altı cümlede

  Birincisi, “KUL HÜVE”

  “Hû DE!” Yaşayamaz Hû demeyen

  “Hû” nefes alış-veriştir

  Demese kâfir bile

  Yaşayamaz, inat etmesin nâfile…

  Şuursuz söyleneni dahi fayda verir cesede…

  Ah bir şuurlu söylense

  “Hû Allahım Hû” diye

  Ruh ve kalb, dolar zevk ile

  Şu, TEVHİD-İ ŞUHÛDÎYE işaret

  Hakikatı gören nazar zira

  Dalınca, tevhide, kavuşur huzura

  Ne saadet!.

  “Lâ Meşhûde illâ Hû” söyleye söyleye

  İkincisi: “ALLAHÜ EHAD

  Bunda çok net

  TEVHİD-İ ULUHİYET

  Hakk’ın dili Hakikat

  Söyler yüksek sesle bir ilânat

  “Lâ Mabûde illa Hû!..

  Mabud yok başka

  Ancak O!..

  Üçüncüsü: “Allahü’s-Samed”

  Herşey O’na muhtaç, evet

  Ama O, hiç kimseye…

  Bu sadef, barındırır içinde

  İki inci!..

  Cevher içinde saklı iki mücevher

  Birinci İnci: TEVHİD-İ RUBUBİYET

  Kainattaki nizam kendi diliyle der ki:

  “Lâ Hâlika illâ Hû!.” Yaratan sadece O!

  İkinci İnci: TEVHİD-İ KAYYUMİYET!..

  Baştan başa kainat

  Çıkarken yokluktan varlığa

  Hem de varlığının devamına

  Bir Müessire ihtiyaç var elbet

  İşte bu dille o,

  Der ki,

  “Lâ Kayyûme illa Hû!.”

  Dördüncüsü: “Lem yelid

  Doğurmadı; çünkü ezelî

  Saklıdır içinde bir TEVHİD-İ CELALİ

  Reddeder her çeşit şirki

  Keser şüphesiz küfür ve inkarı

  Yani doğuran, değişen

  Bir nesli olan, parçadan bölünen

  Ne Hâlıktır, ne Kayyumdur

  Ne de ilahtır elbette

  Bu şirk yüzünden çoğu insanlar

  Uzaklaşmıştır Haktan teker teker:

  Peygamberleri Allah’ın oğlu diyenler

  Melekleri Allah’ın kızları diyen müşrikler

  Şirk gayyasına hep kayıp gittiler.

  Beşinci cümle: Velem yûled

  Bir TEVHİD-İ SERMEDİYE işaret

  Yani Varlığı zarurî, Kadîm, Ezelî

  Olmayan, asla olmaz ilâh

  Daha doğrusu, yokmuş da

  Sonradan var olmuşsa

  Bir maddeden doğmuşsa veya

  Yahut bir asıldan ayrılmış olsa

  Olmaz şu kainatta penah

  Böyle bir sığınak dayanaktan

  Olamayacağı için Huda

  Sebeplere, yıldızlara putlara tapma

  Şirkin birer çeşididir esfel-i safilinde

  Dalâlette birer çukurdur hem de

  Altıncı cümle: Ve’lem yekun:

  Bir TEVHİD-İ CÂMİ

  Yani, yoktur Zâtında misli

  İcraatında şeriki

  Sıfatlarında naziri ve şebîhî

  Hem yoktur dengi

  Niddi, zıddı, eşi benzeri

  Vardır onun için

  Bir hatim sevabı üç İhlas

  Bin üç İhlas’sa

  Bütün dertlere devâ

  (Biraz tasarrufla Lemaat’tan iktibas)

  05 May 2020 10:16
  YAZARIN SON YAZILARI