Yemlihalar Çarşıya Yöneldi

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

03 Ağu 2020 11:31
 • Hadis olarak rivayet edilmektedir ki: “Arşın altında Allah’ın nice hazineleri  vardır ki, onların anahtarları şairlerin dilleridir.” Edebiyat üstadlarımızdan, ilham ve sünuhata  mazharı olduğuna inandığım Sezai Karakoç Beyin “Gül Muştusu”  kitabından müjdelerle dolu  bazı mısraları aktarmak istiyorum:

  Göğsünü aç GÜL habercisi  bu doğuluya
  Gözle görünmez doğulu sabah rüzgarında 
  * * *
  Kabirleri yara yara 
  Ulaş toprağın ötesindeki
  GÜL  lâmbasına
  Dedenin yaktığı lâmbalar ki,
  Biriktirilmiş at terlerinden fitilleri
  Hey bağrı at sağrısına yapışık doğan
  At dediğin de ne?
  Baharda bulut içinde lâcivert bir gölge mi?
  * * *
  Bahar gelmiş gülü zorlamada 
  Bulutun içinde gülün özü döğülmede 
  Sonra bir yağmurla 
  Ufak bir esintiyle 
  Dökülecek bahçelerin üstüne 
  * * *
  Kerpiçte bir değişme var
  Ölü tozunda bir doğrulma
  Tüyleniyor mezar taşları
  Sızıyor saçaklardan kiremit kanı
  Oluklardan akıyor
  Dökülmüş çiçek tozlarıyla bulanmış su
  Arılar arılar içeceğiniz su, bu su
  * * *
  Yaratılışa dönmüşümdür baharla
  İlk yaratılışa
  Gül saçarım düşmanıma bile 
  * * *
  Kuzuların doğması nasıl beklenirse o ülkede
  Güllerin açması da öyle beklenir gün doğmadan önce 
  Bahar yağmurları böyle güllere gebe 
  İner gök yüzünden bahçelere
  * * *
  Baharın salavatı güller
  Yeryüzüne gelerek sabahları
  Yataklara dökülerek
  AŞK  ezanını okurlar gençlere
  * * *
  Zengindir gülleriyle bu ülke herşeyden önce 
  Kırk yıl öteye gitseler de 
  Bu yerliler
  Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde 
  Yaşlısıyla genciyle GÜL  Taşırlar dünyanın bütün ülkelerine
  * * *
  Gül gelecek
  Kıymaet demek gülün geri gelişi demek
  GÜL, peygamber muştusu, peygamber sesi
  Doğunun açılan alın yazısı
  Yırtılan kalbimin çile çiçeği
  * * *
  Sen engel olmazsan kış atlısı
  Bahar gelince gülün açılışına 
  Karanlık kılıçların kırılır bir aydınlıkta
  * * *
  Ölülerin üstüne dikilen güller
  Onları diriltmeye yeter 
  Yeter ki, insanın canını yeşertecek
  Yaradılış baharının soluğu üfürülsün yüceden 
  * * *
  İşte uyandık kınama bizi güneş adamı
  Uyandık Ashab-ı Kehf gibi
  Güllerin açılma vakti
  Ağacağız kente şimdi
  * * *
  Üstad Sezai Beyin dediği gibi
  Yemlihalar çoktan pazara indi
  Dirilişin canlı delilleri
  Bizzat kendileri
  Ellerinde tutarak
  Kur’an gibi bir mucizeyi
  Ve onun çağımıza bakan tefsirlerini… 

  Abdullah Aymaz 
  03 Ağu 2020 11:31
  YAZARIN SON YAZILARI