Göç ve Entegrasyon Divanı

M. Ertuğrul İncekul

M. Ertuğrul İncekul

02 May 2023 15:21
 • Divan Toplantıları, Respect Graduate School bünyesinde düzenlenen Hizmet ve Medeniyet İnşası Semineri’nin bir parçasıdır. Fikir mimarları Kerim Balcı ve Melike Gülen’in organizasyonunda düzenlenen Hizmet ve Medeniyet İnşası Semineri, Hizmet’in temel prensiplerini ve ürettiği kavramları yazılı kültüre dönüştürmeye çalışıyor. Bunu yaparken de AFSV’nin 2021 tarihli Hizmet Hareketi'nin Temel Değerleri Açıklamasını esas alıyor. 


  Bu bağlamda Uluslararası Göç ve Entegrasyon Divan toplantısına birbirinden kıymetli katılımcılarımız değer kattılar. Göç Divanı’nda ana sunumu kıymetli ilim adamı Prof. Dr. Zeki Sarıtoprak yaptı. Sarıtoprak’ın makalesine yine değerli fikir insanları, akademisyen Prof. Dr. İbrahim Hasgür, Dr. Ruslan Yusupov ve Dr. Zeynep Ercan mukabelede bulundular. Organize Heyeti adına Dr. Züleyha Mary Fikret açılış konuşması yaptılar. Koordinatörlüğünü yaptığım Göç Divanı’nın sunumunu moderatörlüğünü araştırmacı yazar Faruk Mercan gerçelşetirdi. Yunus Elmas, Abdurrahman Can, Ahmet Deniz ve  Beyza Nur Uğur’un raportör olarak bulundular. Emine Eser anketlerle ilgili bir sunumda bulundu. Göç Divanı’na katılımcıların yanı sıra 30 civarında kıymetli ilim insanları, müzakereciler davet edildi.


  Divan niye yapıldı? Neyi esas alıyor?


  AFSV’nin 2021 tarihli Hizmet Hareketi'nin Temel Değerleri Açıklamasını esas alıyor. Toplantıları Hizmet’in kendisini geliştirmesi veya değişen şartlara adapte etmesi gereken konuları masaya yatırmak, Hizmet Hareketi’nin yeni dünyanın sorunlarına kendi mana köklerinden kopmadan çözüm üretmesini sağlamak veya en azından bu yönde bir zihnî çabayı başlatmak için düzenleniyor.


  Ev sahibi toplumlar


  Göçmen nüfusun hızlı bir şekilde artması ev sahibi bölgede sağlık, eğitim, barınma ve ulaşım gibi kamu hizmetleri üzerinde ek bir baskı oluşturabilir. Ek olarak hükümetler ek bütçeler ayırması gerekir. Örneğin Almanya’da yerel yönetimler 2019 yılında sığınmacı ve mültecilerin sağlık, barınma ve entegrasyonu için 23,7 Milyar Euro harcama yaptı.


  Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2010 yılında 10,5 olan mülteci sayısı ise 2021’de 21 milyonun üzerine çıktı. Artma eğilimindeki bu trend göç olgusunun öneminin daha da artacağına işaret ediyor. Peki bu olguyu temelde önemli yapan ne? İnsanlar neden göç ediyor? Göç ne tür problemleri beraberinde getiriyor? Hizmet göçe nasıl yaklaşmalı ve bu alanda neden aktif olmalı? Savaş, işsizlik, iklim, baskı gibi sebepler göçe sebep oluyor.


  SONUÇ BİLDİRGESİ VE BAZI TAVSİYELER


  Genel Prensipler olarak şu başlıklar bildirgeye girdi: Toplumsal Sözleşme, Bilinçli Yerelleşme, Göçün Farklı Muhatapları, Pozitif Katkı, Küresel Çözümler, Evrensel Yaklaşım, Üretim Yerine Katılım. 


  Ayrıca AFSV Hizmet Hareketinin Temel Değerleri, AfSV. https://afsv.org/wp-content/uploads/2021/09/HIZMET-HAREKETININ-TEMEL-DEGERLERI.pdf  temel değerler açıklaması temel alınarak tavsiyeler yayınlandı, bazı bildirge tavsiyeleri ise şunlar; 


  1-EĞİTİM


  Çocukların eğitimi: Muhacir çocuklarının bulundukları ülkenin eğitim sistemine adapte olmaları için gittikleri okullardaki eğitimciler ile devamlı iletişim halinde olunmalıdır. Çocukların yaşadıkları zorlukların ve durumun hassasiyetinin anlaşılması sağlanmalıdır.


  Aktif insan hakları: Hizmet mensuplarının evrensel insani yardım kuruluşları, bölgelerindeki sivil toplum kuruluşları (NGO) ve mesleki kurumlarda üyelikleri teşvik edilmelidir.


  2-MANEVİ BESLENME VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ:


  Kadim miras ve kimlik inşası: İkinci jenerasyon göçmen çocuklarının sağlıklı kimlik gelişimi için entegrasyon yerine, hibrit bir fidan olarak büyümek ve kök salmak kavramı üzerinde durmak alternatif bir yoldur. Kimlik inşası için temel esaslar şunlardır:

  Kuran, sünnet, evrensel kültür-medeniyet ve insan kaynaklı maddi-manevi kadim mirası çağın şartlarına uygun olarak edinmek, edinilmiş kazanımları artırarak bir sonraki nesle taşımak,( Kendi notum olarak şunu da ekleyeyim; dilimizi iyi bilmenin avantajını, evrensel kültüre ait kaynaklara ulaşabilmeyi, tesettür veya helal gıda hassasiyetlerimizi korumanın da önemini unutmamak.)
  Kadim mirasın yeni kültür ile harmanlanarak tekrar inşası ve bunun için kadim miras dillerinden (Arapça, Farsça ve Türkçe) birini akademik seviyede öğrenmek, yaşam alanlarımızı dizayn ederken dahi kadim mirasın zenginliğinden istifade etmek,Bireysel ve toplumsal olarak kemale erme, maddi bağlamda ise finansal, bilimsel, yönetimsel, teknolojik, toplumsal gelişime yönelik üretim ve kalkınmadır.


  Yerel mentörlük: Yerel dilde rehberlik yapabilecek mentörler yetiştirilmesi büyük önem taşıyan bir vazifedir. Bu mentörlük yelpazesi altında göçmen çocuklarının hem manevi gelişimine hem okul derslerine yardım edecek sistemler kurulabilmesi için mentörlük faaliyetlerinin çalışmalar yapması, çalışmalar ile alakalı ortaya çıkacak tüm ihtiyaçların Hizmet mensupları tarafından desteklenmesi gereklidir.


  3-DİYALOG (TOPLUM İÇİ BARIŞ VE AHENK)


  Çözümün parçası olmak: Göçmenler ile ev sahibi toplum fertleri arasında samimi ve doğal kardeşlik ve komşuluk bağları kurulması tavsiye edilir. Burada muhacirlere düşen, mahalli yardım gruplarında ve gönüllülük esaslı kurumlarda vazife almak, kısaca ev sahibi toplumun problemlerinde çözümün bir parçası olmaktır.


  4-İNSANİ YARDIM VE SOSYAL REFAH  


  Ekonomik katkı: Muhacirler göç ettikleri toplumda yabancılaşmama gayretiyle, ekonomik kalkınmanın parçası olmayı hedeflemelidir. 


  5-KÜLTÜR SANAT VE SPOR 


  Görsel yayınlar: Kadim miras ile göç edilen ülkenin kültürünü harmanlayan kısa filmler çekilmesi ve çocuklarımızın ruh dünyasına uygun animasyonlar hazırlanması faydalı olacaktır.


  6-YAYINLAR


  Hizmet aydınlarının sorumlulukları: Hizmet aydınları birlikte yaşama kültürünü geliştirmek, ev sahibi toplum bireylerine göçün bir zenginlik kaynağı olduğunu göstermek, farklılıklar arasındaki kültür, sanat ve bilgelik etkileşiminin doğurganlığının altını çizmek için entelektüel ve akademik çalışmalar yapmalıdırlar. 


  Göç hukuku: İslami ve medeni hukuk alimleri göçmenliği zorunlu kılan sebeplerin artmasını dikkate alarak göç hukuku hükümlerini yeniden değerlendirmelidir. Güvenli geçiş ve eskortluk gibi hususlar bilhassa incelenmelidir.


  Müspet yayınlar: Şiddet, nefret, ırkçılık söylemlerine karşı barışı ve birlikte yaşamı ön plana çıkartan yayınlar yapılmalı, ortak paydalar vurgulanmalıdır. Bu yayınlar hem akademik platformlarda hem Hizmet Hareketi’nin medya organlarında yapılmalıdır.


  Farkındalık oluşturma: Mültecilerin başarı veya başarısızlık hikayeleri yazılıp farkındalık oluşturulmalıdır. Bu hikayeler kısa film, animasyon, sosyal medya içerikleri gibi konjonktüre uygun medya ve kültür araçları kullanılarak yaygın hale getirilmelidir.

  R&H Divan Toplantıları devam edecek mi? Evet. Şimdiden takviminize not alabilirsiniz;  

  Çevre Divanı – 27 Haziran 2023 Salı
  Demokrasi ve Katılımcılık Divanı – 1 Eylül 2023 Cuma 
  İnsan Hakları Divanı – 24 Ekim 2023 Salı

  Efendimizin duası ne güzeldir (Bizi bu beldenin salihlerine sevdir Allah’ım, bizlere de onları) toplumda yer edinmek, içinde bulunduğumuz topluma her türlü katkı sağlama yolları aramak, toplumda görünür olmak, sorunların değil çözümlerin bir parçası olmak için projeler üretmek bunları yaparken içinde olduğumuz toplumu iyi tanımak, Kur’an, Hadisler ve günümüz şartları ışığında yeni çözümler üretmek bize düşen çok önemli bir vazife hatta bir mesuliyet olsa gerek. 

  02 May 2023 15:21
  YAZARIN SON YAZILARI