Rehberlik ya da mentörlük sanatı

M. Ertuğrul İncekul

M. Ertuğrul İncekul

02 Ağu 2022 10:24
 • En büyük sanatçılar insan ruhuna, karakterine şekil veren ustalardır. Bizim de gönül ve ruh abidemize şekil veren, gönüllerimize dokunan Rehber Abla, Rehber Abilerimiz olmuştur. Bizim dünyamızı bilen bilir. Zor bir zanaat mentörlük. Sahadan kopuk, gerçeklerden uzak şeyler söylemeye müsait bir konu. Ya da söylediğinizde, yazdığınızda “sen çok mu muvaffak oldun ki bunları söylüyor, yazıyorsun!" denebilecek yoruma açık bir alan. Yazılan bazı yazılarda, makaleler de günümüzden ve gençlerin dünyasından kopukluğu görüyorsunuz. Bu sadece kuşaklar arası çatışma veya geçişle izah edilemez. Her ne yapacak, yazacak, söyleyeceksek dönemi iyi ve doğru okumak, yorumlamak inkâr edilemez bir gereklilik.

  Erdemli ve donanımlı insanların yetişmesi için irfan evleri şüphesiz rehberliğin ana dinamosudur. Aile ortamı, eğitim yuvaları, çevre hep insan ruhuna tesir eden etkenlerdir. Ama asıl olan insan odaklı gayret ve çalışmalardır. Vitrine takılıp kalmayalım, onları üreten tezgah, imalat önemlidir.  Bu sistemler işliyorsa geleceğe emin adımlarla yürüyebiliriz. Hayatın anlamını, varlığın dilini keşfeden, hayatla, kendi ile, insanla barışık, hakikat aşkının peşinde bireyler ancak ideal toplumları oluşturabilirler. 

  Pırlanta ve Risaleler rehberliğin temel kaynak eserleridir. Ama bu kaynaklar ve değerler bütünü, sosyoloji, bilişim teknolojisi, biyoteknoloji gibi yeni gelişmelerle takviye ederek, modife ederek hedefine ulaşır. Yoksa görmezlikten gelmek bizleri güdük, yeryüzü mirasçılarında anlatılan düşüncenin enginliğinden, hür düşünceden, riyazi düşünceden uzaklaştırır. Çağ ve Nesil, Pırlanta gibi kaynak eserleri tıpkı risalelerin zamanında sadeleştirilmesi gibi günümüze, gençlere uygun dile çevirip, yeni bir okuma metodoloji yolu izleyerek sunabiliriz. Alın bunları okuyun! fihriste göre aylara böldük, her ay bunları bitirin gibi bir metod artık geçerli olmasa gerek. Ya da sadece nakilcilik yapmak da hakikatlerin orjinine, müellifine zarar verebiliyor. 
  Mentörlük konusunda içinde bulunduğumuz kültürel zenginlikleri de hesaba katarak, elimizde olan çok kıymetli hazinelerimizi yeniden okumak, yeniden keşfetmek, altını çizmek, müzakere etmek bizi geleceğe taşıyacak en emin, güvenli yoldur. Kariyer mentörlüğü de bir hayat boyu mesleki gelişimi takip edecek önemli bir rehberlik alanıdır.  Özellikle son yıllarda mesleğinde çok başarılı isimler demokratik ülkelere göç etmek zorunda kaldılar ya da sığındılar. Mesleki olarak birbirini tanıyan, birbiri üzerinde hukuku olanların bir hayat koçu gibi yeniden mesleğini bulunduğu ülkede icrası adına teşvik edici olmalıdırlar diye düşünüyorum.

  Mentörlükle ilgili görselin, digital dünyanın çekim alanı içinde olduğumuzdan ötürü bu yönde bazı örnekler vereceğim. Hakikatlerin, tevhidin, inancın, ahlâkın anlatılması konusunda çok daha güzel örnek çalışmalar vardır, ben sadece takip ettiğim, aklıma gelen, arşivimden özellikle YouTube videoları olarak örnek olabileceğini düşündüğüm bazı adresleri paylaşmak isterim.

  https://youtube.com/c/KuranTime  Alanında oldukça başarılı bir çok önemli inanç, akide meselesini modern bil dille ele alan Kuran Time (Kuran Zamanı) 

  https://youtube.com/c/RealPerspectiveEvren  Bu kanal ise inanca, evrene dair gerçek bir ufuk turu yaptırıyor. 

  https://youtube.com/c/RealPerspectiveUniverse (ingilizcesi) 

  https://m.youtube.com/channel/UCZOQ-x1wk3hxUrSwcVbUoeA  Çocuklar için çizgi anlatımla Zeytin Sokağı 

  https://youtu.be/BXOy1LxC3Go  IBM Aklıma Düştü programı ateizm, deizm, inanç gibi konulara, sorularla cevaplar arıyor.

  https://m.youtube.com/channel/UCIRLUQ7h2dS1m97bjo2sdOg Doors ingilizce 

  https://youtube.com/c/FKMYouth FKM Youth yine gençlere yönelik orjinal söyleşiler olan iyi bir arşiv 

  https://youtube.com/c/NEICC-test yine özel programlar yönüyle arşiv bir kanal 

  https://youtube.com/channel/UC_bUPlk_LlF13GM-DQRbwlA  Çağlayan dergisi ve gençlere yönelik platformu ile önemli bir boşluğu dolduruyor.

  Yeniden insan yetiştirmeye yönelik gayretlere, şimdilik eksikleri olsa da, Amerika merkezli Respect Graduate School https://youtube.com/c/RespectGS  ve Hollanda merkezli Sophia Academy https://youtube.com/c/SophiaAcademy örnek verilebilir.

  Muştu Yayınları veya Rehber Yayınları'nın enfes yayınları oldu ama maalesef şimdilik Türkiye’den kaynaklı ulaşım engeli var. Sadece https://www.antstores.com/collections/turkish Ant Stores ya da Süreyya Yayınları’ndan https://sureyyakitap.com/ belki bazı kaynaklara ulaşılabilir. 

  Twitter’da @genclikplatfrm gençlere yönelik içerikler üretiyor. 

  Etik değerler, ahlâki değerler konusunda Ayhan Tekineş'in bir dönem yaptığı güncel inanç sohbetleri. Ahmet Kurucan'ın zaman zaman kaleme aldığı hayatın anlamına dair yazılar, metodoloji arayış ve yöntemleri de kayda değer çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Raindrops TV ‘de Emine Eroğlu'nun “Göz Hizası" gibi gençlerle olan söyleşileri de motive edici buluyorum.

  Avrupa’da ve şartların müsait olduğu her coğrafyada yaz kampları yapılıyor. Bu kamplar geleceği kuracak olan gençler açısından çok önemli. Her yönden zengin, renkli, okumaya, sistemli düşünceye açık, sosyal faaliyetleri ile,  yeni yeni arkadaşlık oluşumları ile değerler üstü değere sahip. Bütün bir yılı sistemli bir okuma alışkanlığına dönüştürme de şüphesiz kendi ruhumuzu keşif adına ideal zirve noktasıdır. Vicdanın aydınlığı din. Aklın ışığı bilimdir. İkisinin birleşmesi ile hakikat ortaya çıkar. İki kanatlı olunca hakikat yolcusunun himmeti bir üveyik gibi kanatlanır. Yoksa mantıksızlık, yobazlık, cehalet, çağdışılık ortaya çıkar. Sağlam bir marifet ve vicdan kültürüne sahip bireyler olabilmemiz temennisi ile şimdilik bu hayati konuya virgül koyalım. Bir şey bütünü ile elde edilemiyorsa, hepten terk edilmez. 

  02 Ağu 2022 10:24
  YAZARIN SON YAZILARI