Hizmet Hareketi ve kadrolaşma

Numan Yılmaz Yiğit

Numan Yılmaz Yiğit

06 Ağu 2022 11:19
 • Fethullah Gülen Hoca Efendiyi Çağlayan Dergisinin mizanpajında görmek bana ve  tüm sevenlerine bir kere daha Allah’a hamdetmeye  vesile oldu.Elhamdülillah hocamız  kesb-i sıhhat etmiş ve onca yaşına  hastalıklardan  kaynaklanan yorgunluğuna rağmen hizmetlerine , misafirleriyle ilgilenmeye, çevresindekileri ümitlendirmeye, tavsiye ve nasihatlarına ,rehberliğe devam ediyor.Erhamürrahimin’den diler ,dua ederiz, sağlık sıhhat ve afiyet içinde nice uzun ömürler lutfetsin kendisine.


  Fethullah Gülen Hoca Efendi yıllardır bir ‘’dersane-ışık ev’’ talebesi hükmünde hizmet arkadaşlarıyle aynı çatı altında yaşamaktadır.Onun şahsi bir hayatı olduğu söylenemez .Hayatı hizmetle ve beraber yürüdüğü hizmet arkadaşları ile adeta bütünleşmiştir. Yıllardır binlerce insana kendini yakından tanıma fırsatı veren Fethullah Gülen Hoca Efendi bu yönüyle kamuoyundaki  en şeffaf en çok tanınan,bilinen insanlardan biridir..Bu klasik cümleyi  söylemeye beni mecbur bırakan şey ,son yedi sekiz yıldır Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Hizmet hareketinin etrafında koparılan fırtına ile onun ve tavsiye ve teşvikleriyle şekillenen  Hizmet hareketinin  ademe mahkum edilmeye çalışılması çabasına karşı , bir şeyler söyleme ihtiyacı duymamdır.


  AKP ve teşkilatları ,tarikat ve cemaatleri tesirleri altına alarak , dini duygu düşünceye karşı olduğu bilinen çevrelerle elele,  yıllardan beri  medya ve devlet gücünü kullanarak Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Hizmet hareketi aleyhine kara bir kampanya yürütmekteler.Toplumda ona ve hizmet hareketine olan güveni sarsmaya  çalışmaktalar.Bunda kısmen de olsa bazı kesimler üzerinde başarılı oldukları söylenebilir.


  Aslında bu yapılan karalama çabası tam da ‘’bindiği dalı kesmek’’manasına geliyor. Türkiye’de dine hizmet eden /etmek isteyen, samimi gayr-i samimi,  binlerce hoca ,din adamı,alim vardır-Allah ihlaslı sa’ylerini meşkur etsin-fakat eğer mesele hakkı tutup kaldırmaksa,bu konuda Fethullah Gülen Hoca Efendinin vesile olduğu hizmetleri görmemezlikten gelmek ancak gündüzün ortasında gözünü kapayıp kendine gece yapmak gibi bir şeye   benzer.


  Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Hizmet hareketi aslında Anadolu insanının yıllardır özlemini çektiği bir neslin yetişmesine vesile oldu.O’na ve onun rehberliğine güvenenler adeta sıfırdan başlayarak ,kendi imkanları ile onbeş-yirmi senede yepyeni bir nesil yetiştirdiler.Bu nesil ülkesini ve milletini seven,onun değerlerine saygılı,kalbi imanla, kafasıda bilimle aydınlanmış ,kendinden daha çok insanlığı ve onun maddi manevi problemlerini çözmeyi düşünen,fedakar ,kendini bu işe adamış , bu yolla da Allah’ın rızasını kazanmayı gaye edinen bir nesildi. Onlarin gayret ve himmetleriyle yaşadığı çağı çok iyi anlamış ve ona ayak uydurabilen,modern dünyanın nimetlerinden istifade eden fakat diğer taraftanda kendi öz kültürünü koruyabilen,herkese karşı sevgi ve saygılı,faydalı ve yararlı işler peşinde koşturan ,adeta iyilik ve hayra kilitlenmiş bir nesil ortaya  çıkmıştı,Allah’ın inayeti ile.(1)


  Yetişen bu nesiller sosyal hayatın her alanında ülke ve insanına hizmete başlayınca kanda vucuda yayılan bir oksijen gibi,bu, ülke ve toplum için , her alanda yeniden bir can, kan olmuştu. Yakın geçmişte toplumda yaşanan  sosyo-ekonomik,siyasi, insani,hukuki ,ahlaki olumsuzlukların  ,yetişen bu nesiller sayesinde ya azalmış veya gizlenmek zorunda kalmıştı.. O dönemler yani takriben 2000-2008 li yıllar Türkiye’nin Avrupa birliğine girmesine ramak kaldığı zamanlardı.Tam bir derlenme toparlanma dönemydi denilebilir.O zamanlar  Türkiye gelişmiş ülkeler tarafından İslam dünyasına ‘’Model ülke’’olarak gösterilecek bir noktada bulunuyordu.


  Devlet erkinin halkına , onların dini,hukuki,insani haklarına tepeden ,küçümseyici bakışının  yerini ,ona saygı ve hizmet etme  anlayışı almıştı.İlk defa insanımız polisten, jandarmadan ,kaymakam ve validen yakınlık görmüştü.Kendi insanlığının farkına varmıştı.Toplumda bir kaynaşma,bütünleşme,sevgi saygı atmosferi oluşmuştu.Farklı dil,din,mezhep ve anlayıştaki insanlar bu nesillerin oluşturduğu atmosfer sayesinde  ilk defa kavga etmeden birbirlerine hürmet ve saygı içinde biraraya gelebildiler.Alevi sünni ile camide ,cemevinde buluşabildi.Solcu,sosyal demokratlar müslümanlarla aynı sofralarda yemekler yedi ,sohbetler edebildi.Türk-Kürt meselesi  Güneydoğuda açılan okul,dersane ve eğitim yuvalarından yetişen nesiller sayesinde neredeyse kökünden çözülme noktasına geldi.Yolsuzluk,rüşvet,ihalelerde komisyon alma,uyuşturucu trafikleri gibi olumsuzluklar için alan daraldı da daraldı.Rahat hareket edemez hale geldiler.


  İnançlı kesim ;cami cemaati, safları arasında ilk defa bu dönemlerde vali,kaymakam,polis,savcı,hakim,doktor,öğretmeni namaz kılarken  gördü.Tarikat ve cemaatler daha düne kadar derin devlet tarafından ‘’irtica’’ile suçlanarak toplumdan izole edilmeye çalışılırlarken,ilk defa bu dönemde rahat ettiler..Onlarda bu nesillerin oluşturduğu ‘’İnanç ve Fikir Özgürlüğü’’ortamında gelişti,serpildi ve bu günlere ulaştılar..İmam Hatip Liseleri ,Kuran Kursları 28 Şubat sürecinde kapanma noktasına gelmişken,Diyanet camiasının yüzüne bakılmazken  devlet dairelerinde vazifesini yapan bu isimsiz inançlı nesillerin vesayetinde varlıklarını bugünlere taşıdılar. O zamanlar Nakşibendi,Kadiri,Cerrahi ve emsali tarikatlerin ,Süleyman Efendi ve Nur Talebelerinin hatta AKP nin ülkeye hizmet adına  yetiştirdikleri kayda değer bir insan olmadığına göre, bütün bunlar , sebebler planında kimin sayesinde oldu acaba?


  Bugün bu ‘’yetişmiş nesli’’derin devletin ağzıyle ‘’Sızdılar’’olarak ifade eden Cemaat ve Nur talebelerini Allah’a havale etmekten başka çare yok.Sanki şu anda onlar ve diğer tarikat ve cemaatler,Akp teşkilatı ve sadat gibi örgütler aynı şeyleri hem de hukuksuz ve liyakatsizce yapmıyorlar ?Sizlerin ,AKP nin bugün yaptıklarınızı hem de hukuka ve liyakata uygun bir şekilde yapan cemaati ve Fethullah Gülen Hoca Efendiyi takdir etmek yerine ,haset ve kıskançlık zaaflarıyla  hareket ederek  tenkit etmek,kıraldan daha kralcı davranmak ne büyük bir utanmazlıktır.Sanki geçmişte bu ülkede gerçek vatan evladı dışında  ne kadar faklı faraksyon varsa onlar  hiç kadrolaşmamış gibi düşünmek ne kadar büyük bir aymazlıktır.Kaldı ki her vatandaşın görüşü,inancı ne olursa olsun  kanunlar çerçevesinde görev yapmak kaydıyla  devlet kadrolarında görev alması son derece normal ve anayasal bir haktır.


  Gerçekten inanmış , faziletli,kabiliyetli vazife şuuru yerinde ,doğru ve çalışkan,vatanını ve milletini hakiki manada seven ,kanunlara bağlı ve fedakarca milletine hizmet eden bu iyilik /kahramanları ‘’kötüleri’’ve ‘’Kötülerle düşüp kalkanları’’ve bazı hasid dostları fena halde rahatsız etti.Uzun ve planlı bir çalışma ile 15 Temmuz fitnesini tutuşturan AKP ve işbirlikçileri bu darbe senaryosu ile , fırtınalı , tozlu dumanlı bir ortamda  ,karambole getirerek,hukuku ve ahlakı,insanlık ve vicdanı askıya alarak pekçok kul hakkının yanında büyük bir ‘’ictimai günah’’işlediler.


  Şu anda Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Hizmet hareketi toplumdan tecrit edildi.Yedi-sekiz yıldır ülkenin sosyo-ekonumik,iç-dış siyasal,dini ve fikri noktalarda geldiği nokta ortadadır.Bu sevinilecek bir durum değildir.Milletimiz buna layık olamaz.Türkiye ‘de Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Hizmet Hareketine yapılan komplo ile sosyal,dini hayat adına büyük bir boşluk oluşmuştur..AKP nin Fethullah Gülen ve Hizmet hareketi aleyhine yönelik yaptığı yalan ve kara propagandaya aldanan insanımıza üzülmemek elde değildir.Bilhassa yirmili yaşlardaki gençlerimizin İslam tarihinin bu çağdaki en önemli temsilci ve medar-ı iftiharınlarından  Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Hizmet insanlarını  geç de olsa bir gün mutlaka objektif bir şekilde tanıyacaklarına olan  ümidimiz güçlüdür.


  NOT(1) .(Tabi ki bu tarif ,15 Temmuz darbe fitnesini ‘’hizmet kadroları’’ yaptı yalanına inananlar için anlamsızdır,fakat Allah ve samimi müminler şahidttir ki gerçek böyledir )


  06 Ağu 2022 11:19
  YAZARIN SON YAZILARI