Çocuk Sahibi Olma

Safvet Senih

Safvet Senih

16 Eki 2019 13:22

 • M. Fethullah Gülen Hocaefendi Çocuk Sahibi olma konusunda şunları söylüyor: 

  “Kur’an-ı Kerim, Hz. Zekeriya’nın, en samimi hislerle Allah’a yalvarış ve yakarışını, Âl-i İmran Suresinde şöyle dile getirir: ‘Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: -Rabbim, bana nezdinden tertemiz bir zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz Sen duayı hakkıyla işitensin! Dedi.’ (3/38)  Dikkat edilecek olursa, Hz. Zekeriyya  Aleyhisselam, sadece ZÜRRİYET  değil, TERTEMİZ  ZÜRRİYET  diyerek kayıtladı. Bu, ‘Allah’ı hoşnut, Peygamberi memnun ve babayı mesut edecek, millet için de mühim bir rükün olacak TERTEMİZ  BİR  ZÜRRİYET  ihsan eyle’ demekti. Hz. İbrahim Aleyhisselam da oğlu İsmail ile Kâbe-i Muazzamayı inşâ ederken Cenab-ı Hakka şöyle yalvarıyorlardı: ‘Ey Rabbimiz!  Bizi Sana boyun eğenlerden kıl!  Neslimizden Sana itaat eden bir ümmet çıkar… bize ibadet usullerimizi göster ve tevbelerimizi kabul et; zira tevbeleri kabul eden, O çok merhametli olan ancak Sensin.’  (Bakara Suresi, 2/128) 

  Dualar çok çeşitlidir. Maalesef  bazan insanlar ısrarla kendileri için zararlı olan şeyi hiç düşünmeden ister dururlar. Aslında hayırlı olanı istemek gerekir. Çünkü bizim istediğimizden çok Cenab-ı Hakkın hikmeti düşünülüp hayır istemek veya isteğimizin hayırlı olanını talep etmek daha uygundur: “İnsan, bazan şerri, tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan.” (İsra Suresi, 17/11)

  “Dua üç nevidir. Birinci Nevi Dua: İstidat lisanıyladır ki; bütün hububat, tohumlar, istidat lisanı ile Cenab-ı Hakka dua ederler ki, ‘Senin Güzel İsimlerin tecelli ve nakışlarını tafsilatıyla göstermek için bize inkişaf ve gelişme ver. Küçük  hakikatimizi sümbülle ve ağacın büyük hakikatine çevir.’  İkinci Nevi Dua: Fıtrî ihtiyaç diliyledir ki, bütün canlı varlıkların irade ve kuvvetlerinin dâhilinde olmayan ihtiyaçlarını ve isteklerini ummadıkları yerden, münasip vakitte onlara vermek için, Cenab-ı Haktan bir nevi duadır.  Üçüncü Nevi Dua: İhtiyaç dairesinde şuur sahibi varlıkların duasıdır ki, bu da iki kısımdır. Eğer ızdırar (mecburiyet) derecesinde gelse. (…)  Teknik ve teknolojideki insanların terakkilerinin büyük bir kısmı, buluş ve keşifleri, bir nevi dua neticesidir. (Biliyoruz ki, en büyük buluşlar, en sıkıntılı zamanlarda bilhassa savaş zamanlarında ortaya çıkıyor.)  İkinci Kısım. Meşhur duadır. O da iki nevidir; biri fiilî, biri kavlî… İradî kavlî duanın makbuliyeti iki cihettedir. Ya istenilenin aynı ile makbul olur veyahut daha evlâsını verir.”  Hz. Meryem’in annesi erkek evlat ister ama Cenab-ı Hak ona Hz. İsa Aleyhisselamın annesi olacak kız evlat Hz. Meryem’i ihsan eder… 

  “Onların zürriyetinden yüzlerce Peygamberin yanında, İNSANLIĞIN  YÜZÜNÜN  AKI  Hz. MUHAMMED  Aleyhisselamın neş’et etmesi, Cenab-ı Hakk’ın bu önemli duayı kabul etmesinin ifadesidir. Ayrıca, ümmetin bütün sâlihleri de hep şöyle yalvarmış ve Allah’tan SÂLİH  NESİLLER  istemişlerdir: ‘Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla  ve bizi takva sahiplerine ÖNDER  kıl!’ derler.”  (Furkan Suresi, 25/74)

  “Bunlar gibi daha değişik nasslar da, (âyet ve hadislerde ) aile kurmanın meyvesi olarak tertemiz nesillerin istendiğini görmek mümkündür. Evet bu duaların hemen hepsinde tertemiz masum, günahsız, cürmü olmayan, müslim ve mümin nesillere dikkat çekilmiştir. Öyleyse konu, hanemizde neş’et edecek kimselerin çokluğu değil, keyfiyet derinlikleri ve mânâ köklerine bağlılıklarıyla, Allah nazarında makbul olmalıdırlar.”

  3-Aile Reisinin  Vazifeleri

  “a)Çocuğun doğumundan önceki tedbirler: Bunlardan bir kısmı mesken, yiyecek-içecek, giyecek gibi maddiyatla ilgili meselelerdir.
  b)Talim ve terbiye: Çocuğa güzel bir isim verilmesi, süt emzirme, nafaka ve terbiyenin  (eğitimin) yaşa-başa göre planlanması.
  c)Terbiyede sorumluluk duygusu.
  d)Aile büyüklerinin yeni nesillere  güzel örnek olmaları ve Yüce İslâm Ahlâkıyla mütehallık (ahlaklanmış) bulunmaları.
  Bir sonraki yazılarımızda bunlar üzerinde duracağız inşaallah…

  Safvet  Senih 

  16 Eki 2019 13:22
  YAZARIN SON YAZILARI
  YAZARLAR