Medet! 'Gel Ey Muhammed!'

Safvet Senih

Safvet Senih

28 Ağu 2019 10:27
 • Merhum Arif  Nihat  Asya, “Gel Ey Muhammed” şiirinde bugünleri hatırlatırcasına bazı ifadeleri kullanıyor:

  “Seccadeler kumlardı…
  Devirlerden, diyarlardan
  Gelip göklerde buluşan
  Ezanların vardı!.

  “Mescid mümin minber mümin…
  Taşardı kubbelerden Tekbir,
  Dolardı kubbelere ‘âmin’!

  “Besmele, ekmeğimizin bereketiydi;
  İki dünyada aziz ümmet 
  Muhammed ümmetiydi.

  (…)
  “Ey yetimler yetimi,
  Ey garipler garibi,
  Düşkünlerin kanadıydın, 
  Yoksulların sahibi…
  Nerde kaldın ey Resûl,
  Nerde kaldın ey Nebi?

  Günler, ne günlerdi, ya Muhammed:
  Çağlar ne çağlardı:
  Daha dünyaya gelmeden
  Müminlerin vardı.
  Ve bir gün ki, gaflet
  Çöller kadardı
  Halîme’nin kucağında 
  Abdullah’ın yetimi,
  Âmine’nin emaneti ağlardı!
  Hatice’nin goncası,
  Âişe’nin gülüydün.
  Ümmetin gözbebeği
  Göklerin Resulüydün,
  Elçi geldin, elçiler gönderdin
  Ruhunu Allah’a 
  Elini ümmetine verdin. 

  Beşiğin, yurdun, yuvan 
  Mekke’de bunalırsan
  Medine’ye göçerdin.
  Biz bu dünyadan nereye
  Göçelim, ya Muhammed?

  Yeryüzünde riya, inkâr, hıyanet
  Altın devrini yaşıyor…
  Diller, sayfalar, satırlar
  Ebu Leheb öldü diyorlar:
  Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed,
  Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!
  Neler duydu şu dünyada
  Mevlid’ine hayran kulaklarımız:
  Ne adlar ezberledi, ey Nebi,
  Adına alışkın dudaklarımız!
  Artık yolunu bilmiyor;
  Artık yolunu unuttu
  Ayaklarımız!
  Ka’benin siyahları
  Yakışmamıştır, ya Muhammed,
  Bugünkü kadar!
  Haset, gururla savaşta;
  Gurur, Kafdağında derebeyi…
  Onu da yaralarlar kanadından,
  Gelse bir şefkat meleği…

  İyiliğin türbesine
  Türbedar oldu iyi!
  Vicdan sakat
  Çıkmadan yarına.
  İyilikler getir, güzellikler getir. 

  Âdem oğullarına! 
  “Şu gördüğün duvarlar ki,
  Kimi Tâif’tir, kimi Hayber’dir…
  Fethetmedik, ya Muhammed,
  Senelerdir!

  “Ne doğruluk ne doğru:
  Ne iyilik, ne iyi…
  Bahçende en güzel dal,
  Unuttu yemiş vermeyi…
  Günahın kursağında
  Haramların peteği!

  “Bayram yaptı yabanlar;
  Semâve’yi boşaltıp
  Sâve’yi dolduranlar…
  Atını hendeklerden –bir atlayışta-
  Aşırdı aşıranlar…
  Ağlaşın Yesrib,
  Ağlaşın Selmanlar!

  Gözleri perdeleyen toprak,
  Yüzlere serptiğin topraktı…
  Yere dökülmeyecekti, ey Nebi
  Yabanların gözünde kalacaktı!

  Konsun, yine, pervazlara
  Güvercinler;
  “Hû hû”lara karışsın
  Âminler…
  Mübarek akşamdır;
  Gelin Fâtihalar, Yâsin’ler!

  Ne oldu, ey bulut,
  Gölgelediğin başlar?
  Hatırında mı, ey yol,
  Bir aziz yolcuyla 
  Aşarak dağlar taşlar,
  Kafile kafile, kervan kervan
  Şimale giden yoldaşlar?

  Uçsuz bucaksız çöllerde,
  Yine, izler gelenlerin,
  Yollar gideceklerindir.

  Şu tekbir getiren mağara,
  Örümceklerin değil;
  Peygamberlerindir, meleklerindir…
  Örümcek ne havada
  Ne suda, ne yerdeydi…
  Hakkı göremeyen
  Gözlerdeydi!

  (…)

  Vicdanlar, sakat çıkmadan,
  Ya Muhammed, yarına;
  İyiliklerle gel, güzelliklerle gel
  Adem oğullarına! 

  “Yüreklerden taşsın
  Yine, imanlar!
  Itrî bestelesin Tekbirini;
  Evliya, okusun Kur’anlar!

  “Ve Kur’an’ı göz nuruyla çoğaltsın
  Kayışzâde Osmanlar!
  Naatini Gaalip yazsın,
  Mevlidini Süleymanlar!
  Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle
  Geri gelsin Sinan’lar!
  Çarpılsın, hakikat niyetine
  Cenaze namazı kıldıranlar!

  Gel ey Muhammed bahardır…
  Dudaklar ardında saklı 
  Aminlerimiz vardır!..
  Hacdan döner gibi gel;
  Mirac’dan iner gibi gel;
  Bekliyoruz yıllardır!
  Bulutlar kanad, rüzgar kanad
  Hızır kanad, Cibril kanad;
  Nisan kanad, bahar kanad;

  Âyetlerini ezber bilen yapraklar kanad…
  Açılsın göklerin kapıları, 
  Açılsın perdeler, kat kat!
  Çöllerde dökülsün yıldızlar;
  Dizilsin yollarına 
  Yetimleri günahsızlar!
  Çöl gecelerinden, yanık
  Türküler yapan kızlar
  Sancağını saçlarıyla dokusun;

  Bilâl-i Habeşi sustuysa
  Ezanlarını Dâvûd okusun!
  Konsun, yine pervazlara
  Güvercinler;
  ‘Hû hû’lara karışsın
  Âminler…
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!” 
  Safvet Senih 
  28 Ağu 2019 10:27
  YAZARIN SON YAZILARI