Umumî emniyet ön planda mı?

Safvet Senih

Safvet Senih

03 Mar 2022 08:36
  • Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.) bir hadislerinde buyuruyor ki, “Hicr’den çıkan bir kadın Hadramevt’e kadar devesinin üzerinde tek başına seyahat edecek ve Allah’tan bir de vahşi hayvanlardan başka hiçbir şeyden korkusu olmayacak.” M. Fethullah Gülen Hocaefendi‘ye, bu hadis-i şerif üzerine, “Bunu nasıl yorumlamalıyız?” diye 2020 Mayısı‘nda bir soru soruldu. Hocaefendi, şöyle cevap verdi: “O dönemde en önemli husus emniyetti Mekkeliler senede iki defa ticaret kervanları düzenler, seyahate çıkar, fuarlara katılır ticaret yapar, mal alır-satar ve geriye dönerlerdi. Bazen de yolda bir eşkıya grubu yollarını keser ve bütün mallarını ellerinden alırdı. Bu müjde, bugünün Türkiye'sine göre, yolsuzluk olmayacak, kimse kendisini devletin yerine koymayacak, enflasyon düşecek, işsizlik önlenecek demek gibi bir şeydi. Efendimiz (S.A.S.) Hendek Savaşı‘nda da Kisra ülkesinin, yani İran’ın fethedileceği müjdesini vermişlerdi ki, bu müjde, Müslümanların sıkışıp, canlarının boğazlarına geldiği Medine’nin her taraftan kuşatıldığı ve ölüm-kalım mücadelesinin verildiği bir zamanda, şevk artırıp, moralleri yükseltecek bir müjde idi. Bugün hizmet olarak bizim Allah’ın rızasını kazanmak ve O’nun adının her yerde, her sinede Şehbal açıp dalgalanmasını dilemekten başka hiçbir hedefimiz yok; olamaz da. Şu anda yağmur yağıyor. Yağmur yağarken Allah huzurunda bulunduğumuzun daha bir şuurunda olarak, daha bir temkinle dua etmek, dileklerimizi hiç olmazsa içten seslendirmek lâzımdır. Biz dileğimiz, duamız, ‘Allah’ım! Allah kelimesini dünyanın her tarafında yücelt ve bizi de sadece bu işte istihdam et…’ Namazda, bilhassa Hanefi'lere göre me’surattan olmayan (yani Kur’an’da geçmeyen ve bizzat Efendimizden sağlam kanallarla rivayet edilmeyen) duaların okunması, namazı bozabilir. Buna rağmen ben, secdelerim de hep içimden geçiriyor, bazen dudaklarımın da kımıldadığını fark ediyorum. Evet, O’nu sevme, O’nun tarafından sevilmeden başka hülyam, başka rüyam yok. Bizi yanlış anlıyorlar ve yanlış anladılar: Siz ziyaretinize gelen birkaç memura, adliyede, mülkiyede çalışan birkaç kişiye, karşılaştıkları zorlukları anlattıklarında onlara sabır tavsiye ediyor. ‘Üstlerinizle iyi geçininiz’ diyorsunuz; devleti ele geçirmeye çalışan, en azından onun imkânlarını istedikleri gibi kullanmaya çalışanlar ise, herkesi kendileri gibi görüp her şeyde kendi dünyalarının pencerelerinden baktıkları için, sizi de ‘Devleti ele geçirme içinde olmak gibi’ aslında suç olmayan, her Türk vatandaşının hakkı olan bir şeyle suçlayabiliyorlar. Halbuki, meclise girmek, başbakan olmak, cumhurbaşkanı olmak gibi duygular, düşünceler, hayaller hiçbir zaman aklımızın köşesinden bile geçmemiştir. Benim, Allah’ın adının dünyanın dört bir yanında dalgalanıp insanların imanlarının ve âhiretlerinin kurtarılması ve bir de, ülkenin dirlik ve düzeninden başka bir hayalim ve gayem olmadı. Ben her zaman, ülkemin gerçek dirlik ve düzeninin, ahlâklı, mâneviyat sahibi, yolsuzluktan, soygundan, suiistimalden olabildiğince kaçınan vazifeperver insanlarla mümkün olacağına inandım.”

    03 Mar 2022 08:36
    YAZARIN SON YAZILARI