Yaradılış Mucizesi

Safvet Senih

Safvet Senih

15 Tem 2021 12:58
 • “İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Onun aslı atılan bir meninin bir parçası değil miydi? Sonra ana rahmine tutunan yapışkan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi. O meniden erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı. Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?” (Kıyamet Suresi, 36-40)

  Erkeklik dişilik faktörü, spermde gizli... Eskiden kız doğurdun diye kadınları suçlarlardı. Bu âyet esas faktörün erkek menisine ait olduğunu ifade ediyor. Ayrıca “Min meniyyîn” yani “meninin bir parçasından”... ifadesi modern ilmin gelişmesiyle daha iyi anlaşılmıştır. Çünkü meninin içinde 100 milyon ile 200 milyon arası sperm vardır. 

  Not: İnsanın genetik şifresi, her hücrede bulunan 46 tane kromozomdadır. Bu kromozomlardan iki tanesi cinsiyet kromozomudur. Erkekteki kromozomlar XY olarak, kadındaki kromozomlar XX olarak tarif edilmektedir. Kadınlarda yumurtlama anında ikiye ayrılan kromozomların herbiri X kromozomu taşır. Erkekte ise spermlerin kimisi X, kimisi Y kromozomları ihtiva eder. Erkekteki X kromozomu kadınların yumurtalarındaki X kromozomu ile birleşirse, çocuk kız olur. Erkekteki Y kromozomu kadınların yumurtalarındaki X kromozomu ile birleşirse çocuk erkek olur. Demek ki burada esas mesele kadınla ilgili değil. Ama maalesef asırlarca insanlar bu hususta kadınları sorumlu tutmuşlardır. Hatta tarih, VIII. Henry’nin kendisine kız çocuk doğurduğu için eşi Catherine’i boşamasına benzer olaylarla doludur.

  Kur’an bize kemiklerin önce yaratıldığını söylüyor: 

  “Sonra nutfeyi alakaya (yapışkan döllenmiş hücreye) alakayı mudğaya (yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa) mudğayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar kılarız. İşte hak da Allah’ın ne mükemmel bir Yaratan olduğunu bir düşün!” (Müminün Suresi, 14) 

  Burada çok enteresan bilgiler ortaya konmaktadır. “Bir çiğnemlik et”, “kemiklerin önce yaratılıp sonra onlara et giydirilmesi” ve kemiklere et giydirildikten sonra ayrı bir yaratılışa tâbi tutulması... Bunlar ilim adamlarını hayrete düşürmüştür. Çünkü gelişmiş mikroskoplar, anne karnına yerleştirilen mikro kameralar bu gerçekleri 1400 sene sonra daha yeni gün yüzüne çıkarabilmişlerdir. Ayrıca, bütün canlılarda kemiklere et giydirilme dönemine kadar ana karnındaki ceninler hep birbirinin aynısıdır. Ama o safhadan sonra “ayrı bir yaratılışa tabi tutularak” insan insan olarak, ceylan da ceylan olarak yeni bir yaratılışa tâbi tutulur.

  Birkaç yıl önce Riyad’da bir grup insan Kur’an’da  embriyoloji ile ilgili bütün âyetleri toplayıp bunun modern ilimle ne kadar uyum içinde olduğunu görmek istediler. Bir gayr-i Müslîm olmasına rağmen Prof. Dr. Keith Moor da bu ilmî heyete katıldı. Dr. Moor, Toronto (Kanada) Üniversitesi öğretim üyesi idi ve embriyoloji üzerine ders kitapları yapmış dünya çapında bir ilim adamı idi... Âyetlerin ifadeleri karşısında şaşıran Prof. Moor, kendi yazdığı ve ismi “Biz Doğmadan Önce” olan kitabının ikinci baskısına Kur’an’dan öğrendiği âyetleri de ekledi. Ben, bir video kasetinden bu profesörün şehadet kelimesi getirerek Müslüman oluş sahnesine de şâhit oldum...

  Safvet Senih 

  15 Tem 2021 12:58
  YAZARIN SON YAZILARI