Güzel bir rol model insan: Mustafa Kavurmacı

Şerif Ali Tekalan

Şerif Ali Tekalan

28 Kas 2022 10:31
 • Şimdiye kadar tarihte, farklı karakter, kapasite ve davranışlarıyla bilinen çok meşhur insan vardır. Bunlardan bazıları çok zekidir, ama geçimsizdir. Bazıları çok alçak gönüllüdür, ama ufku dar insanlardır. Bazıları hem akıllı, hem zengin, ama çok cimridirler. Bazıları akıllı, zengin, cömert, fakat bugünün dünyasından uzak bir bakış açılarına sahiptirler. Bu zincir böylece uzar gider. 

  Sayıları çok az da olsa bazıları da vardır ki yukarıdaki özelliklerin, hepsine sahiptirler. Bilgilidirler, zekidirler, dürüsttürler, zaman ve mekânın dilini iyi bilirler. Alçakgönüllüdürler. Düşüncesi, statüsü ne olursa olsun herkesle irtibat içindedirler. Yani bizim literatürümüzde ‘’kâmil insan’’ denilen, dini bilen, bildiğini yaşayan, yaşadığını başkalarıyla onları rahatsız etmeden gönül diliyle paylaşabilen insanlardır. Bu insanlar, düşünceleri, inançları, statüleri ne olursa olsun her tür insanın rahatlıkla kendilerine yol ve yer bulabileceği sığınaklardır. 

  Özellikle ulaşım ve iletişim vasıtasıyla küreselleşen ve büyük bir köy haline gelen günümüz dünyasında bu tip, aldatmayan, daima doğruyu gösteren, rahatsız etmeyen, ihtiyacı olan herkese, elindeki tüm imkânlarla yardımcı olmak için çabalayan bu deniz fenerlerine ve gölgesine sığınılabilecek insanlara, ekmek kadar su kadar, hava kadar ihtiyaç vardır. 

  Bu güzelliklerin pratiğini de kimseyi rahatsız etmeden yaşayan insanlara ‘’güzel rol modeller’’ denir. Yaşanılan zaman diliminde bir toplumda, bunların sayısı ne kadar çoksa, o toplum o kadar huzurlu, içindeki insanlar da o kadar mutludur. Bu özelliklerdeki toplumların sayısı da arttıkça yeryüzü daha bir yaşanılabilir dünya haline gelir. 

  İşte bu güzel rol model insanlardan birisi olan Mustafa Kavurmacı abi, geçenlerde esas kalıcı âleme giderek aramızdan ayrıldı. Buradaki yaşam biçimini imrendirerek, bu geçici dünya kubbesinde bir hoş sada bırakarak gitti. Bir fani dünya hayatı için arzu edilen, tahsil, varlık, şan, şeref, bilinirlik, dinlenilirlik gibi özellikleri Cenab-ı Hak ona lütfetmişti. 

  Dünyanın bu cazibedar güzelliklerine sahip olmasına rağmen, başı dönmedi, bakışı bulanmadı. Kendisine, yine kendisinin samimi inancıyla, Allah tarafından bahşedilen bu özellikler ve varlıkların birer imtihan sebebi olduğunun bilinci içindeydi. Hayatının sonuna kadar da bu bilinci kaybetmedi, esas olunması gereken çizgiden inhiraf etmedi. Yaşadığı zaman diliminde ve sonrası için insanlara rol model olabilme tabii ki kolay bir iş değildi. Ama o, bunu yine Allah’ın lütfuyla başardı ve hak etti. 

  Bütün bu özellik ve güzellikleri, makul yollarda Allah’ın kendisine verdiği makul ölçüler içinde kullandı. O, sanki yeryüzünde yürüyen, insan suretinde bir iyilik meleği idi. Her kültürde, her coğrafyada bu güzel örnekler olmuş, olmaya devam etmekte, bundan sonra da olacaktır. Yeter ki gayret edilsin, bunların önleri açılsın, teşvik edilsinler. Mustafa abi de bizim topaklarımızın bu şekilde kokusu, rengi, şekli, farklı nadide, nazenin bir gülüydü. 

  İnsanlarla irtibatında hep ‘’göz seviyesi irtibat’’ denilen çizgiyi tercih etti. Yani, elindeki maddi manevi imkanlardan dolayı, insanlara yukarıdan bakmadı, göz seviyesinden baktı. Maddece kendinden yukarıda olanlara da başını yukarı kaldırmak değil yine göz seviyesinden irtibat kurdu. 

  Hadiseler karşısında asla karamsar değildi, daima ümitvardı. Maddi manevi elde ettiği başarılar karşısında, dengeli ve makul tutum sergiledi. Ciddiyeti, yumuşaklık kılıfı içindeydi. Alçakgönüllülüğü, karşıdakini rahatsız etmeyecek doz, dozaj ve üsluptaydı. 

  İnsanlığın genel anlamdaki problemlerine ve özel olarak da ülkemizin problemlerine asla duyarsız kalmadı. Bunlara, rasyonel, yapıcı, kalıcı, pratik çözümler getirmeye çalışan ve bunları da devleti yöneten en üst idareciler dâhil ilgililere, nezaketle yazdığı mektuplarla paylaştı. Bu gayretinden hiç vazgeçmedi ve problemlerin kalıcı çözümünde makul yolları paylaşmaktan da asla geri durmadı. Herhalde bu durum da, entelektüel bir iş adamının sorumlulukları içindeydi. O da bu sorumluluğunun gereğini elhak yerine getirdi. Mustafa abiye Allah rahmet eylesin. Aile fertlerinin başı sağ olsun, Rabbim onlara da sabır, sağlık ve afiyetler lütfeylesin. 

  Benim güzel bir insanlık rol modeli olarak Mustafa abide görebildiklerim ve tespit edebildiklerim, belki de buzdağının görünen bir kısmı idi. Hâlihazır ve gelecek nesillerin bu güzel insandan, bu güzellikleri alabilmesi yönüyle inşallah gelecekte, onun fıtratına, gaye-i hayaline uygun çok farklı filmler çekilir, çizgi filmleri yapılır, kitaplar yazılır, yazdığı mektuplar neşredilir. Böylece bir hayat nasıl böyle verimli yaşanılabiliyormuş, eldeki imkânlar suiistimal edilmeyebiliyormuş, nasıl memleket ve dünya meseleleri ile dertlenilebiliniyormuş, bu dertlerle ilgili, günümüz şartlarına uygun çözüm önerileri getirilip pratikleri yapılabiliyormuş şeklindeki özellikler ve güzellikler paylaşılmış olur. 

  Allah’a emanet ol Mustafa abi. Seni yetiştiren ailen, çevren, arkadaşlarından da Allah razı olsun, benzerlerinizi Rabbim çoğaltsın ve muhafaza buyursun.

  28 Kas 2022 10:31
  YAZARIN SON YAZILARI