AKP’nin sunduğu MKE kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AKP tarafından hazırlanan ve MKE’nin yapı ve statüsünde değişiklikler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

AKP’nin, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’nun anonim şirkete dönüştürülmesini öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

AKP’nin, MKE’nin yapı ve statüsünde değişiklikler içeren kanun teklifi bugün TBMM’de oylandı. Teklif, 259 kabul oyuna karşılık 62 ret oyuyla Genel Kurul’da kabul edildi. Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, Danışma Kurulu önerisi getirildi.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul yarın toplanmayacak.

Kabul edilen teklife göre MKE’nin yapı ve statüsünde yapılacak düzenlemeler şöyle:

Kurumun adı “Makine Kimya Endüstri Anonim Şirket” olacak. Kurum, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanacak ve Milli Savunma Bakanlığı’nın envanterlerini bedelsiz kullanabilecek.

Şirketin sermayesi, hazineye ait olacak. Kurumun görev tanımı, faaliyetleri, personel alımı ve ücret politikası değiştirilecek.

Kurum; milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurtiçi ve yurtdışında üretecek veya ürettirecek, pazarlayıp ticaretini yapacak.

Faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Kurum, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları arasından genel kurul kararı ile belirlenecek kuruluş tarafından bağımsız denetime tabi tutulacak. Hazırlanan bağımsız denetim raporu, Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilecek.

Çalışanlara 6 ay içinde sözleşme teklif edilecek. Memur ve sözleşmeli personel kadroları kaldırılacak. Şirkette çalışanlar, İş Kanunu’na tabi işçi statüsüne alınacak.

MKE A.Ş., yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak.

MKE A.Ş., ikili veya çok taraflı anlaşmalar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye'de bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde 50'si kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri; faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin üretilmesinde ham madde olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilecek veya devralabilecek.
<< Önceki Haber AKP’nin sunduğu MKE kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER