Anayasa Mahkemesi tarafından 1 Mayıs kararı

2015'teki 1 Mayıs eylemine ilişkin "toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının ihlali" gerekçesiyle yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığı iddiasıyla müdahalede bulunulan 2015'teki 1 Mayıs eylemine ilişkin "toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının ihlali" gerekçesiyle yapılan başvuruyu karara bağlandı. Mahkeme, Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar kıldı.

AmorsNews'in haberine göre, Salih Şahin isimli yurttaşın, 2015 yılındaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekles¸en gösteri yürüyüşüne "gereksiz ve orantısız müdahale edilmesi nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının" ve "kolluk güçlerinin hukuka aykırı kuvvet kullanımı nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği" gerekçesiyle başvuruda bulundu.

Şahin'in başvurusunu değerlendiren AYM kararında, "barışçıl olduğu kabul edilen ve kamuya açık bir alanda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşünün doğrudan dağıtılması şeklindeki müdahalenin Anayasa'nın 34. maddesiyle korunan hak yönünden demokratik toplumda gerekliliği kamu makamlarınca izah edilememiştir" denildi. Bu gerekçeyle Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda, "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesinin bas¸vurucunun uğradığı zararların giderilmesi bakımından yetersiz kalacağı açıktır. Dolayısıyla eski hale getirme kuralı çerçevesinde ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi ic¸in toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 6 bin TL manevi tazminat o¨denmesine karar verilmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

Kararla birlikte dosyanın, Şahin'in darp edilmesiyle ilgili olarak ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılığı'na gönderilmesine karar verildi.
<< Önceki Haber Anayasa Mahkemesi tarafından 1 Mayıs kararı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER